Infoavond: geen uitbreiding luchthaven

Datum
woensdag, 18 maart, 2015 - 20:00
Plaats
Steinerschool De Es
Diksmuidelaan 227
2600 Berchem
BE
Soort evenement
Infoavond

We kozen er voor om de infoavond te laten doorgaan in de wijk die onmiddellijk te maken heeft met de impact van de uitbreidingsplannen. De Es is één van de scholen die in de aanvliegroute ligt. In 1976 werd er ook op het dak van datzelfde schoolgebouw de geluidsoverlast van de Boeiing 737 gemeten. De toenmalige acties waren een belangrijke aanleiding van Delta Air Transport om de Boeings van Deurne weg te halen.

  • Hoeveel vluchten komen er bij? Vanaf wanneer?
  • Wat als men de landingsbaan verlegt/verlengt?
  • Wat is de invloed op de gezondheid van de geluidsoverlast en de uitstoot van fijn stof bij vliegtuigen?
  • Hoeveel kost de luchthaven aan de gemeenschap?
  • Wat zijn ze van plan met de extra passagiers? Wat zijn de gevolgen voor de lokale mobiliteit?
  • Hoe groot is het terrein van de luchthaven? Zijn daar ooit andere plannen voor geweest?
  • Wat kunnen we doen? Heeft verzet vroeger al ooit geloond? Zijn er alternatieven?

 Gastsprekers:

Eric Soenen en Paul Van Dyck woordvoerders namens VATUV. De actie- en studiegroep ATUV - Actie Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld werd gesticht in 1973. Toen reeds was er grote bezorgdheid omtrent de plannen om de luchttrafiek in onze dichtbevolkte woonwijken op te trekken, ten koste van veel omgevingskwaliteit. In 1975 werd de groep verruimd tot VATUV (Verenigde Actiegroepen...). Delta Air Transport legde dat jaar Boeing 737 in op Londen en diverse lokale initiatieven, zoals JetStop Deurne, werden gebundeld. Gedurende 40 jaar volgt VATUV de ontwikkelingen rond het vliegveld op de voet. Met maandelijkse open vergaderingen – http://www.vatuvblog.be/

 Sofie Blancke, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk (GvhV), Deurne, en districtsraadslid voor de PVDA+ te Berchem. Zij bracht de bezorgdheid van de Berchemenaars naar de districtsraad. Daar werd besloten een toelichtingscommissie te organiseren. De basisgroep van PVDA+ Berchem verspreidde 10.000 uitnodigingsfolders, er kwamen 150 mensen luisteren naar de commissie. De artsen van Geneeskunde voor het Volk spraken als experten op het vlak van gezondheid (fijn stof en geluidsoverlast) al op meer dan 25 infoavonden over de Oosterweelverbinding – http://gvhv-mplp.be/

Meer op Facebook