Mars Tegen Seksisme

Datum
woensdag, 8 maart, 2017 - 19:30
Plaats
Groentenmarkt
Gent
BE
Soort evenement
Manifestatie

Vrouwenmars tegen seksisme, voor gelijke rechten en internationale solidariteit

Van Washington tot Tel Aviv, over Oslo en zelfs Antarctica. Op 21 januari trokken miljoenen vrouwen en mannen, jong en oud, de straat op.

Wat begon als protest tegen de seksistische en racistische uitlatingen van Donald Trump, groeide uit tot een algemene beweging tegen een rechts populistisch beleid dat verdeeldheid wil zaaien onder de bevolking & zo gemakkelijker de sociale verworvenheden kan aanvallen. De wereldwijde solidariteitsprotesten tonen aan dat er een grote bereidheid is om dit niet zomaar te laten gebeuren.

Ook in België is er geen reden tot feesten. De Belgische wet erkent de gelijkheid tussen man en vrouw en er bestaan wetten die seksisme bestraffen. Helaas betekent dit niet dat gelijke rechten ook in realiteit bestaan. Seksisme en discriminatie zijn schering en inslag op straat, op de werkvloer, in de scholen. 

Initiatieven op sociale media als #wijoverdrijvenniet en#wijsprekenvooronszelf tonen dat ook aan. Eén vrouw op drie is ooit al langdurig gevolgd op straat. 70% van de Belgische vrouwen jonger dan 35 jaar kreeg te maken met seksueel ongewenst gedrag. In België is één op zeven vrouwen slachtoffer van ernstig geweld binnen het gezin en 8% van de vrouwen verklaarde ooit slachtoffer te zijn geweest van fysiek en seksueel geweld.

Besparingen op openbare diensten treffen vrouwen extra hard. Er werken meer vrouwen dan mannen in deze diensten. Diensten die niet meer door de gemeenschap worden voorzien, komen vaak bij vrouwen terecht: kinderopvang, ouderenzorg, gezondheidszorg. Vrouwen nemen de meeste zorgtaken op zich en komen daardoor nooit aan de vereiste loopbaan van 42 jaar voor het recht op een volwaardig pensioen. De prijsverhogingen voor medicijnen beperken de toegang tot degelijke gezondheidszorg. Maar liefst 80% van alleenstaande moeders stelt eigen gezondheidszorg uit om zorg voor de kinderen te betalen ….

Populistisch rechts probeert in de richting van vluchtelingen en migranten te wijzen wanneer het over seksisme gaat. Wij weten wel beter, seksisme is overal aanwezig en racisme is voor ons geen antwoord op seksisme!

Seksisme wordt niet uitgelokt door hoe vrouwen zich kleden, is geen gevolg van ‘de mannelijke natuur’ of eigen aan één bepaalde cultuur. Het is eigen aan een verdeel-en-heerspolitiek van een kleine elite om te kunnen heersen over de meerderheid. Het is het resultaat van een cultuur waar alles, ook een mensenlichaam, tot koopwaar wordt herleid. 

De strijd tegen het verbod op abortus in Polen, de vrouwenstakingen tegen de loonkloof in IJsland, de historische protesten in de VS… tonen aan dat vrouwen het niet langer pikken. Wij roepen vrouwen en mannen, jong en oud, van welke afkomst ook, op om op straat te komen in Gent op een vrouwenmars tegen seksisme en discriminatie.

Afspraak woensdag 8 maart om 19u30 op de Groentenmarkt. 

Emilie Vanmeerhaeghe (vakbondsafgevaardigde ACOD-Ugent & coördinatrice ROSA-campagne)
Evelyne Huughe ( Een hart voor vluchtelingen)
Tanja Niemeier ( LSP Gent)
Katrien Neyt (gewestelijke secretaris ABVV)
Laura Nys ( Onderzoekster Ugent)
Angeline Van Den Rijse ( Voorzitter Algemene Centrale Oost vlaanderen)
Oumayma Hammadi ( Rosa-campagne)
Katrien Degryse (vakbondssecretaris BBTK, Gent)
Mai Vermeulen ( Actief Linkse Scholieren Gent)
Myriam Joos (vakbondafgevaardigde ACOD , Bijzondere Jeugdzorg)
Ann De Bodt en Annie Clement (professor Ugent )
Marita de Neubourg (feministe)
Liesje Ulburghs (vakbondsafgevaardigde ACOD Artevelde Hogeschool)
Laura Bracke (Lekker Gec)
Monique broudehoux
Tirza Sellink & Hannah Ghulam (Actief Linkse Studenten Gent)
Sabine Dick & Ingrid Permentier (vakbondsafgevaardigde Proximus)
Furia - Feministisch,Kritisch en Solidair
Natasja Meersman, Famke Vekeman en Mia van Dongen ( Climaxi vzw)
Heleen Debruyne (schrijfster, radiopresentatrice en auteur van 'Vuile Lakens', postcast over seks en lichaam)
Sara Surinx ( Bite Back vzw)
Marta Maes (Comac Gent)
Eefje Goossen (solidair)
Sonja Welvaert & Lydie Neufcourt (PVDA)
ACOD cultuur
Marijke Colle (SAP en Feminisme Yeah)
Matilde Schokkaert ( Ondervoorzitter Jong Groen StuGent)

Facebook

Labels