Foto Solidair

1 december in Namen: “Als de regering doorduwt, is de vertrouwensbreuk compleet zijn. En dan...”

auteur: 

Axel Bernard

Sinds zondagavond reed er geen enkele trein meer. Ook de bussen van de TEC bleven in hun stelplaats. De meeste grootwarenhuizen hielden de deuren gesloten. Stakingspiketten aan de ingangen van alle gemeentehuizen en bij de provinciale en gewestelijke diensten Namen staakte op maandag 1 december en dat was eraan te zien.

“Volgens ons is dit een regering van de patroons”, krijgen we onmiddellijk te horen van Michel, delegee van de Algemene Centrale (ABVV) in de steengroeven van Carrière Dolomite in Marche-les-Dames. “Waarom? Een van de weinige positieve dingen die deze regering had voorzien, was het verlengen van de periode van gewaarborgd loon die de werkgever moet betalen in geval van ziekte. Maar zo gauw de werkgevers hun vingertje opstaken om te protesteren, trok de regering haar plannen in.”

De werknemers zijn kwaad en dat is duidelijk te zien: ondanks de koude, is een kwart van het personeel vanaf 6 uur ’s morgens aanwezig aan het piket. Een immense bulldozer blokkeerde de toegang tot de steengroeven. Michel: “Het is vooral de hervorming van de eindeloopbaan die de mensen kwaad maakt. We doen toch een zwaar en gevaarlijk werk. Persoonlijk zou ik over zes jaar met vervroegd pensioen kunnen gaan. Ik heb berekend dat ik daar nu waarschijnlijk minstens vier jaar langer op zal moeten wachten. De regering maakt een einde aan alle mogelijkheden voor een fatsoenlijke eindeloopbaanregeling.”

Maar er is ook nog al de rest: “Ze hakken in op onze koopkracht en op de sociale zekerheid. Naar de dokter gaan wordt duurder. Er is in feite veel dat ons vandaag kwaad maakt.” En die boosheid willen de werknemers van Carrière Dolomite duidelijk laten merken door elke maandag van het syndicale actieplan te staken. Ze staakten vorige week al mee, en ze gaan dat volgende week maandag ook doen.

Bus vol solidaire Limburgers

En ze staan niet alleen met hun woede. Heel Namen kleurde maandag rood en groen. Aan de ingang van de Colruyt, bij Belgacom en Electrabel, aan de stelplaats van de TEC, voor de gebouwen van het gemeentelijke diensten, aan een schoolpoort… Aan alle grote industrieterreinen in de streek organiseerden de vakbonden filterpiketten. Jean-Paul van de ACOD: “Deze regering maakt ons armer terwijl het perfect mogelijk is om het geld elders te gaan halen. We zien dat toch met die hele LuxLeaks-affaire.”

Opvallend feit: er kwam een bus vol syndicalisten uit Limburg om een bezoek te brengen aan de Naamse stakers. We ontmoeten hen op Place Saint-Aubain tijdens de bijeenkomst van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare diensten.

Arnaud Lévêque van de Algemene Centrale van het ABVV Namen vertelt ons: “Er zijn vakbondsleden van de Algemene Centrale van Limburg die ons hun solidariteit komen betuigen, net zoals wij dat vorige week bij hen hebben gedaan met een grote delegatie uit Namen. Zij hielpen ons het industrieterrein van Rhisnes blokkeren en daarna zijn we samen een bezoek gaan brengen aan de stakingspost van de werknemers van Dolomites-Marche-Les-Dames die vorige week maandag al aan hun actie begonnen samen met de mensen in Limburg. Straks gaan we naar AGC Moustier.”

Hoe reageren de mensen van Namen als ze die Limburgers hier zien aankomen? Het antwoord van Arnaud Lévêque laat niet lang op zich wachten: “Heel hartelijk natuurlijk! Iedereen is er zich verdomd goed van bewust dat de werknemers in het noorden en het zuiden van dit land precies dezelfde belangen hebben. We moeten uit één mond spreken, ook al is onze taal verschillend.”

En als de regering haar wil opdringt?

Een enorm spandoek boven de ingang van Home Béthanie aan de Boulevard de Waterloo. Het is de eerste keer dat het personeel van dit rusthuis in staking gaat, maar ze hebben het duidelijk heel goed voorbereid. “In gemeenschappelijk vakbondsfront”, legt CNE-delegee Dimitri ons uit, “want we zijn allemaal collega’s. We steunen elkaar.”

Hij vertelt: “Ze willen ons doen werken tot 67 jaar. Maar weet je, er wonen hier mensen die 60 zijn. We zullen ouder zijn dan de mensen die we moeten verzorgen!” Zijn collega Nicolas van het ABVV bevestigt: “Er is hier een personeelsgebrek, zoals in alle grote rusthuizen. We leven in een maatschappij waar de winst voorgaat op het welzijn van de bewoners. En nu komt ook onze sociale zekerheid onder druk te staan. De ouderen hebben daar vroeger voor gevochten en nu dreigen we dat opnieuw te verliezen…”

Voorbijrijdende auto’s claxonneren uit solidariteit. Buren brengen eten en drinken. En een na een zien we ook de bewoners van het home naar beneden komen om de stakers aan het piket te ondersteunen. Dimitri: “We hebben de tijd genomen om bij elk van hen langs te gaan om uit te leggen waarom we gingen staken. En nu komen ze dag zeggen aan het piket en we hebben afgesproken dat we straks om 11.30 uur samen aperitieven.” Dat getuigt hoe breed heel deze beweging wel is.

Eenzelfde geluid bij de provinciale administratie op Place Saint-Aubain in het centrum van Namen waar ACOD-delegee, Jean-Paul, piket staat: “De regering beseft niet hoe sterk de vloedgolf is. Het is niet de top van de vakbonden die deze acties oplegt, het zijn de aangesloten leden, de werkende mensen die kwaad zijn en die ons vragen om actie te voeren. Het zal dus niet gedaan zijn voor Kerstmis. En als ze ons de maatregelen toch met veel machtsvertoon opdringen, dan de vertrouwens breuk met deze regering compleet zijn. En dan…”

“…zal het tot de finish zijn”

Dat hoorden we zo’n beetje overal: dit is hier in Namen nog maar een eerste waarschuwing. Op 15 december zullen we met nog veel meer zijn. Overal garanderen de delegaties ons hetzelfde. Zo vertrouwt Clément, ACV-delegee in het onderwijs, ons bijvoorbeeld toe: “Vandaag zijn in Namen vier basisscholen in staking. We spitsten ons toe op deze vier instellingen om nu een eerste waarschuwing te laten horen. Ook om de mensen verder te sensibiliseren, want sommigen geloven ons nog steeds niet. Maar als we hen dan de teksten laten zien die de regering nu voorbereidt, dan geloven ze hun ogen niet. De staking zal nog veel uitgebreider zijn op 15 december.”

En heel wat stakers die we op deze 1 december spreken, zeggen hetzelfde. Ze waarschuwen ook: “Als de regering haar maatregelen toch opdringt, dan gaan we door tot de finish.” Een standpunt dat we hoorden in heel wat sectoren, zowel aan de steengroeven als bij administraties of in de non-profitsector...