Infografie: Céline Laplanche

1 job voor 17 werkzoekenden

auteur: 

Axel Bernard

“Werklozen activeren” is het ordewoord voor elke tewerkstellingspolitiek die in België gevoerd wordt. Probleem: als we kijken naar het aantal beschikbare werkaanbiedingen, stellen we vast dat er één aanbieding is voor 17 werkzoekenden. En dan nog, want het aantal werkaanbiedingen is ruim overschat.

Brutocijfers

Eind oktober telde het Vlaams Gewest 229.481 werkzoekenden die bij de VDAB ingeschreven waren. Tijdens dezelfde maand waren er 24.481 werkaanbiedingen beschikbaar. Dat komt neer op een werkaanbieding per 9,35 werklozen.

Eind oktober telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 111.519 werkzoekenden die bij Actiris ingeschreven waren. Tijdens dezelfde maand waren er 9.871 werkaanbiedingen beschikbaar. Dat komt neer op een werkaanbieding per 11,29 werklozen.

Eind oktober telde het Waals Gewest 255.162 werkzoekenden die bij de Forem ingeschreven waren. Tijdens dezelfde maand waren er 18.286 werkaanbiedingen beschikbaar. Dat komt neer op een werkaanbieding per 14 werklozen.

Nettocijfers

In werkelijkheid is dat anders. Verschillende aanbiedingen van een regionaal tewerkstellingsagentschap zijn ook opgenomen door andere regionale agentschappen. Het aantal aanbiedingen per werkzoekende ligt dus heel wat lager.

Officieel waren er op 31 oktober 2013 bij Actiris 9.871 aanbiedingen geregistreerd. In werkelijkheid echter kwamen er 7.557 aanbiedingen van de VDAB en de Forem. Rechtstreeks ontving Actiris slechts 2.314 aanbiedingen (voor 111.519 werkzoekenden) Dit betekent een “Actiris”-aanbieding per 48 werkzoekenden uit het Brussels Gewest

Officieel waren er op 31 oktober 2013  bij de Forem 18.286 aanbiedingen geregistreerd. In werkelijkheid echter kwamen er 10.964 aanbiedingen van de VDAB en Actiris. Rechtstreeks ontving de Forem slechts 10.964 aanbiedingen (voor 255.162 werkzoekenden) Dit betekent een “Forem”-aanbieding per 23 werkzoekenden uit het Waals Gewest.

Officieel waren er op 31 oktober 2013 bij de VDAB 24.481 aanbiedingen geregistreerd. In werkelijkheid echter kwamen er 2.237 aanbiedingen van Actiris en de Forem. Rechtstreeks ontving de VDAB slechts 22.244 aanbiedingen (voor 229.127 werkzoekenden) Dit betekent een “VDAB”-aanbieding per 10,3 werkzoekenden uit het Vlaams Gewest.

In werkelijkheid is het nog erger …

De regionale tewerkstellingsagentschappen (VDAB, FOREM en ACTIRIS) hebben in oktober 2013 voor gans België 35.522 werkaanbiedingen ontvangen, voor een totaal van 595.818 werklozen. Dat betekent een werkaanbieding per 17 werkzoekende Belgen. Dit cijfer is echter zwaar overschat. In verband met de VDAB bracht de website van De Wereld Morgen verduidelijking : verschillende aanbiedingen zijn dubbel en zelfs driedubbel gebruik.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een werkgever een aanvraag doet bij verschillende uitzendbureaus die elk de werkaanbieding naar de VDAB sturen. Sommige aanbiedingen dienen enkel om een wervingsreserve op te bouwen voor het bedrijf en gaan niet over een job die op korte termijn beschikbaar is. Sommige aanbiedingen, ten slotte, gaan over niet betaalde stages, vrijwilligerswerk of projecten voor zelfstandigen. Bij Actiris en de Forem is de situatie precies dezelfde...

De vraag die zich opdringt is dus: moet de regering niet eerder de tewerkstelling activeren in plaats op de werklozen te jagen?

Reactie Peter Mertens

“Deze cijfers tonen aan dat een beleid van activering en sancties tegen werklozen geen oplossing is”, zegt Peter Mertens, voorzitter van de PVDA. “Toch zijn activering en sancties net de mantra waarmee de federale regering en de gewestregeringen hun huidige arbeidsmarktbeleid voeren. Het probleem van de werkloosheid is dat er gewoon niet genoeg werk is. Dáár moet iets aan gedaan worden.”

Het ABVV toonde onlangs nog aan wat de gevolgen zijn van het activerings- en sanctioneringsbeleid van de overheid: 55.000 werklozen dreigen vanaf 1 januari 2015 uitgesloten te worden van hun recht op uitkering, door de beperking in de tijd van inschakelingsuitkeringen. “Aangezien er zo weinig jobs beschikbaar zijn, wordt het hoog tijd voor een koerswijziging in het beleid: de regering moet ophouden met haar jacht op werklozen, en de rijkdom activeren om jobs te creëren”, stelt Peter Mertens voor. “Als de regering concrete pistes wil, laten we het dan eens hebben over een miljonairstaks: de opbrengst daarvan kan gebruikt worden om meer dan 100.000 nieuwe jobs te creëren in de openbare sector, onder meer in de bouw, de gezondheidszorg, de personenzorg, het onderwijs… Of laten we het eens hebben over een wet-Ford, om afdankingen te verbieden in winstgevende bedrijven,” aldus de voorzitter van de PVDA.