(Foto Solidair, Han Soete)

1 meiboodschap Peter Mertens: “De opkomst van de lente kan je niet tegenhouden”

auteur: 

Webteam PVDA

De integrale toespraak van PVDA-voorzitter Peter Mertens op 1 mei in Antwerpen.

This one is for you.

Dit is voor de mannen en vrouwen van Lanxess Rubber die zeven weken lang strijd hebben gevoerd, die alle stormen hebben getrotseerd en die hebben gewonnen.
Dit is voor de vrouwen en mannen van de Antwerpse kinderkribbes die gisteren in actie zijn gekomen tegen de beledigingen, tegen de steeds hogere werkdruk en tegen de privatiseringen.
Dit is voor de mensen van de groendienst, de bibliotheken, de brandweer, de zwembaden, de vuilkar en alle openbare diensten die hebben betoogd voor het behoud van goede openbare dienstverlening.
Dit is voor de 1.200 fietsers die gisteren de Turnhoutsebaan hebben geblokkeerd in verzet tegen een ouderwets mobiliteitsbeleid.
Dit is voor de truckchauffeurs en hun vakbonden die zich verzetten tegen sociale dumping en de onmenselijke concurrentie tegen jobs voor lonen van 4 of 5 euro per uur.
Dit is voor het winkelpersoneel dat zijn stem heeft laten horen tegen de zondagsopeningen en tegen de dolgedraaide 24-ureneconomie.
Dit is voor de shiftarbeiders van Agfa-Gevaert en ArcelorMittal die hebben gestaakt voor het behoud van het brugpensioen.
Dit is voor de actiecomités van stRaten-generaal en Ademloos die nooit hebben opgegeven in hun ijver voor een gezonde stad zonder fijn stof.
Dit is voor de dokwerkers die zich opnieuw hebben geëngageerd in een strijd voor het behoud van de wet-Major.
En dit is voor iedereen die vandaag in Europa en in de wereld, op de dag van de internationale solidariteit, zijn stem verheft voor een sociale en solidaire toekomst.

Beste kameraden, jullie zijn de lente, deze 1 mei is van jullie!

Meer dan ooit is het tijd om op te staan,
op te staan tegen de liberale fanfare; die banken privatiseert, die spoorwegen liberaliseert, die de energiemarkt opengooit, die de postbedeling afbouwt, en die zelfs forensische psychiatrische instellingen overlaat aan de haaien van Sodexo.

Wat is de balans kameraden?
Wat is de balans van bpost, een beursgenoteerd bedrijf waar de CEO nu toplonen verdient en waar de hulppostbodes een armoeloontje krijgen?
Wat is de balans van Fortis? Van Dexia? En van een beleid dat meer regeltjes invoert voor couch-surfing dan voor de internationale bankenmarkt?
Wat is de balans van GDF Suez en al die andere reuzen die monopolieprijzen kunnen opleggen?
Ja, wat is de balans van dat ouderwetse 20ste eeuws neoliberale beleid?

Sla linksaf. Naar de toekomst. En die toekomst is een toekomst met sterke publieke diensten en met een sterke sociale zekerheid!

Het Europese beleid van liberaliseren en privatiseren is totaal mislukt.
En er is niemand die dat durft te zeggen.
Stop dit doodlopende straatje! Sla linksaf. Naar de toekomst. En die toekomst is een toekomst met sterke publieke diensten en met een sterke sociale zekerheid!

Kameraden, deze Europese Unie is niet onze Europese Unie,
het is een constructie die sociale dumping organiseert,
het is een unie die Poolse truckchauffeurs laat werken tegen 4 of 5 euro per uur,
het is een unie die iedereen willen laten concurreren met iedereen.

Maar, waar is de balans van de stress?
Waar is de balans van de burn-outs?
Waar is de balans van de maatschappelijke schade die de dolgedraaide 24-ureneconomie aanricht?

Het is genoeg geweest,
mensen zijn geen nummer, mensen zijn meer
de samenleving is geen jackpot, de samenleving is meer.

Wij willen een toekomst met stabiele banen,
wij willen dat de banen die er zijn, beschermd worden, en dat winstgevende multinationals niet langer kunnen overgaan tot massaontslag,
wij willen dat er nieuwe banen komen, in het onderwijs, in de kinderkribbes, in de zorgsector, in de bouw en isolatie van sociale woningen
en wij willen dat de beschikbare arbeid herverdeeld wordt.

Kortom, wij willen vooruitgang en geen achteruitgang.

Wat ons overkomt beste kameraden, is geen natuurwet.
Wat ons overkomt is het gevolg van een politiek beleid, een neoliberaal beleid dat in heel Europa wordt gevoerd.
Dat beleid is door mensen gemaakt, en dat kan door mensen worden veranderd.

Wij moeten krachtsverhoudingen opbouwen,
niet voor vijf dagen, niet voor vijf weken, maar voor de komende vijf jaren en langer.
Wij moeten krachtsverhoudingen opbouwen zoals 1 mei de feestdag van de krachtsverhoudingen is,
alle sociale bescherming in ons land is opgebouwd van onderuit:
verbod op kinderarbeid, recht om zich te organiseren, 8-urendag, betaald verlof, dertiende maand, de hele sociale zekerheid heeft de brede arbeidersbeweging opgebouwd van onderuit.
Wij zullen in de komende jaren in heel Europa opnieuw basisbewegingen, syndicale energie en participatie moeten opbouwen van onderuit.
Waarom zeggen wij dat niet meer: wij zullen terug opnieuw de krachten moeten opbouwen van onderuit!

Het is niet normaal dat 85 aardbewoners evenveel bezitten als 3 miljard andere aardbewoners,
het is niet normaal dat de crisisfondsen in de eerste plaats hebben gezorgd voor de verrijking van de één procent superrijken,
het is niet normaal dat poetsvrouw meer belastingen moet betalen dan de multinational,
ExxonMobil haalde 2,9 miljard euro winst en betaalde 0 euro belastingen, de poetsvrouw op ExxonMobil verdient 1.400 euro per maand en betaalt 4.140 euro belastingen,
het is niet normaal dat de kinderarmoede een record bereikt van tien procent, dat een op de vijf gepensioneerden onder de armoedegrens moet leven, en dat alle OCMW’s en basisbewegingen in ons land aan de alarmbel trekken terwijl er niets gebeurt.

Wij zullen in de komende jaren in heel Europa opnieuw basisbewegingen, syndicale energie en participatie moeten opbouwen van onderuit

Als we een leefbare en sociale toekomst willen, dan zullen we bepaalde geldkranen moeten dichtdraaien.  Dan zullen we de notionele-interestaftrek moeten afschaffen, die fiscale cadeaupolitiek die ons land geen enkele baan heeft opgeleverd, maar jaarlijks wel 5 à 6 miljard euro kost. En dan komt er geld vrij om alle uitkeringen in ons land boven de armoedegrens te trekken.
Dan zullen we de minnelijke schikking moeten afschaffen voor criminele organisaties en voor grote fraudeurs zoals Omega Diamonds, opdat we opnieuw kunnen investeren in buurtwerk, in mensenwerk, en in het sociale weefsel van de samenleving. Dat is veel toekomstgerichter dan heel het systeem van GAS-boetes voor 16-jarigen waar alle partijen voor pleiten, allemaal.

Als we een leefbare en sociale toekomst willen, dan zullen we de rijkdom moeten durven te activeren.
Dan zullen we die neoliberale leugen moeten doorprikken dat er geen geld is in de samenleving.
Dan zullen we een rechtvaardige fiscaliteit moeten invoeren, met een echte vermogensbelasting die jaarlijks 9 miljard euro oplevert. Die vermogensbelasting draagt een naam, dat is de miljonairstaks.

Dat is waar de PVDA+ voor staat. En daarom trekken wij met 237 heel concrete voorstellen voor een sociale toekomst naar de verkiezingen. En elke politieker die beweert dat ons programma niet concreet is, heeft nog geen letter van ons programma gelezen.

“Ja, maar de PVDA heeft nog niets concreet gerealiseerd”, zeggen sommige politiekers. O neen?

Wie heeft Geneeskunde voor het Volk opgericht, dat al meer dan 40 jaar lang gratis geneeskunde versterkt en dat mee model stond voor de huidige groepspraktijken in de gezondheidszorg?
Wie heeft 200.000 handtekeningen verzameld voor een btw-verlaging op energie, en meer dan zes jaar lang op dat thema gehamerd tot de regering het net voor de verkiezingen wel moest opnemen?
Wie heeft het thema van gezondheid en fijn stof vanaf de eerste dag aan het verzet tegen het BAM-tracé gekoppeld?
Wie heeft in de volkswijken 18 buurtvergaderingen georganiseerd om de mensen te betrekken bij de strijd tegen fijn stof?
Wie heeft het thema van de notionele-interestaftrek op de agenda gezet door jaar na jaar na jaar te onthullen dat de grootste multinationals bijna geen belastingen betalen?
Wie heeft jarenlang campagne gevoerd voor het kiwimodel voor geneesmiddelen en zo de druk opgedreven dat ondertussen reeds 700 medicamenten in prijs zijn verlaagd?
Wie steunde de vakbondsacties bij Sidmar, bij Lanxess Rubber, bij de kinderkribbes en gisteren nog bij de actie van de openbare diensten?
Wie dient de N-VA van antwoord elke maand opnieuw in de gemeenteraad, maar ook met studies, met een boek, en met debatten op televisie?
Wie stelt een verkiezingsprogramma op door eerst meer dan 41.000 mensen te raadplegen?
Wie durft de strijd tegen armoede als een van de hoofdpunten van de verkiezingen te benoemen?
Wie koppelt de armoede aan de rijkdom, en heeft het thema van de vermogensbelasting op de agenda gezet?
Wie vindt financiële principes in een politieke partij zo belangrijk dat alle mandatarissen aan een gemiddeld arbeidersloon leven?
Wie steunt de culturele sector tegen de commercialisering en vermarkting?
Wie werkt op de werkvloer en in de volkswijken die door alle anderen al lang zijn opgegeven?
Wie trekt stem per stem van de rechterzijde terug de Rubicon over naar het linkse kamp?
Wie ja, o wie?

De PVDA+ weegt nu al op het beleid, en daar hebben ze schrik van

De PVDA+ weegt nu al op het beleid, en daar hebben ze schrik van.
Bart De Wever wil zelfs een cordon sanitaire rond de PVDA+, en de kringen rond Voka willen ten alle prijzen vermijden dat de PVDA+ een zetel behaalt in het parlement.
Zij willen dat Vlaanderen de enige regio in Europa is waar authentiek links geen zetel haalt.

Want overal elders kameraden groeit consequent links. In Wallonië halen we 8 tot 9 procent, in Brussel 6 tot 7 procent. In Nederland is er de SP Nederland, in Frankrijk het Front de Gauche, in Duitsland is er Die Linke en in Vlaanderen halen wij volgens de peilingen ook een zetel in Antwerpen en zijn verrassingen elders niet uitgesloten.

De meest strategische stem in de volkswijken, de meest strategische stem op de werkvloer, de meest strategische stem in de basisbewegingen, de meest strategische stem in de vakbonden is ervoor te zorgen dat ook in Vlaanderen, net als in de rest van Europa, consequent links vertegenwoordigers haalt in het parlement.
Dat er een kracht komt in het halfrond die opnieuw energie en ondersteuning kan bieden aan de initiatieven van onderuit.
Dat er een kracht komt die verder denkt dan de komende vijf weken, een kracht die de komende vijf jaren een echt nieuw alternatief biedt op de inleveringen, op de privatiseringen en op de sociale afbraak.
Dat er een kracht komt die de kritiek op het beleid en op het establishment kan wegtrekken van asociaal rechts, en die de sociale en linkse thema’s op de agenda weet te plaatsen.
Vergis u niet. Zonder de PVDA+ zijn alle sociale beloftes snel vergeten. Wij hebben een kritische en ongebonden linkse stem nodig. De PVDA+ is de enige garantie om de houdbaarheidsdatum van een aantal linkse agendapunten te verlengen na 25 mei. Hoe je het ook draait of keert, als je links wilt versterken, moet je voor een partij stemmen die écht een ander geluid laat horen, en moet je PVDA+ stemmen.

Wij trekken met 237 concrete voorstellen naar de verkiezingen. In een van onze voorstellen zeggen wij: wij willen geen loonnorm van 0 procent voor arbeiders en bedienden. Wij  willen wel een maximale loonnorm voor ministers, met een bovengrens van drie keer het gemiddeld arbeidersloon. Dat wil zeggen maximaal 5.900 euro netto per maand. Alleen al voor de federale regering zorgt dat voor een jaarlijkse besparing van 1,5 miljoen euro. Bovendien zal dat ervoor zorgen dat een aantal ministers toch iets dichter bij de realiteit komt.

En dat is een taboe. Zoiets stel je blijkbaar niet voor in de klassieke politiek. Wel: wij willen niet dat politiek alleen maar draait om geld. Als wij dan spreken over politiek, dan doen wij hierbij opnieuw een belofte. Al onze mandatarissen leven vandaag al aan een gemiddeld arbeidersloon. En ook al onze toekomstige verkozenen engageren zich om voor een gemiddeld arbeidersloon te werken. Met even veel engagement

Dit is 1 mei. Dit is jullie stem. Laat je niet misleiden. Stem met je hart en zorg dat er ook in Vlaanderen consequent linkse krachten in het parlement komen

De liberale fanfare heeft schrik van de PVDA+ omdat wij op een andere manier aan politiek doen.
Ze hebben schrik van ons omdat wij niet meegaan met dat marktdenken en dat kortetermijndenken.
Ze hebben schrik van ons omdat wij de potjes willen opdoen, van het ons-kent-ons denken, van de achterkamerpolitiek, en van alle gesjoemel en afspraakjes om de machtigsten buiten schot te laten.
Ze hebben schrik van ons, omdat wij de ramen van de Wetstraat willen openzetten en er frisse lucht willen doorjagen, omdat wij de stem van gewone mensen willen laten horen. Niet de liberale mantra van besparingen, loonlastenverlagingen, concurrentiepositie. Maar de kloof tussen arm en rijk aanpakken, de welvaart herverdelen, eerlijke fiscaliteit, rechtvaardige justitie, en een klimaatbeleid dat uit handen van de markt blijft
Ze hebben schrik van ons omdat wij in het middenveld, de sociale organisaties en de vakbonden geen vijanden zien, maar bondgenoten.
Ze hebben schrik van ons omdat we de tegenstroom organiseren. Wij zeggen niet dat wij het gaan oplossen in plaats van de mensen. Wij willen de problemen oplossen samen met de mensen, door bewust te maken, door te organiseren en door te mobiliseren.

Hoe meer schrik ze hebben, hoe meer dommiteiten ze over de PVDA+ zullen vertellen. Zij moeten weten: je kan angstvallig alle bloemen knippen, maar de komst van de lente kan je niet tegen houden.

Dit is 1 mei. Dit is jullie stem. Laat je niet misleiden. Stem met je hart en zorg dat er ook in Vlaanderen consequent linkse krachten in het parlement komen!

Peter Mertens