Foto Solidair

12.000 mensen protesteren in Brussel tegen Trump en zijn wereldvisie

auteur: 

Axel Bernard

Meer dan 12.000 manifestanten wachtten de Amerikaanse president Donald Trump op in Brussel en lieten hem weten dat hij “Not Welcome” is. Ze pareerden de wereldvisie van de president-miljardair met eisen voor meer hoop, sociale gerechtigheid, vrede, milieubewustzijn en solidariteit in diversiteit. 

Twee gezichten van België, met boodschappen die lijnrecht tegenover elkaar staan, ontmoetten elkaar vandaag in Brussel. Aan de ene kant waren er Charles Michel en de Belgische prominenten die voor de Amerikaanse president de rode loper uitrolden in aanloop naar de NAVO-top van 25 mei, waar Trump aan België zal vragen zijn militaire uitgaven drastisch op te voeren. Aan de andere kant 12.000 burgers die niet alleen het oorlogsbeleid van Trump verwerpen, maar ook zijn racistische, seksistische en milieuvijandige kijk op de wereld.

Ook de PVDA was op de betoging aanwezig, samen met haar studentenbeweging Comac en een mooie delegatie van de jongerenbeweging RedFox. Peter Mertens, voorzitter van de PVDA: “De generatie die vandaag massaal op straat komt, is degene die het klimaat kan redden en de wereld kan veranderen. Het zijn die jongeren die overal in de wereld mobiliseren omdat ze niet willen dat de ongelijkheid nog groter wordt, de planeet voor winst opgeofferd wordt en de oorlog escaleert.”

Die escalatie zagen we de laatste dagen duidelijk toen Trump in Saoedi-Arabië en daarna in Israël opriep om een oorlog tegen Iran te beginnen. Gaan de Verenigde Staten, veertien jaar na het uitbreken van de oorlog in Irak onder het mom van de strijd tegen Al Qaeda, een al onstabiele regio nog meer destabiliseren met hun interventionistische beleid dat al de voedingsbodem was voor het ontstaan van IS, de opvolger van Al Qaeda?

Tegen die achtergrond vindt op donderdag 25 mei de NAVO-top plaats. Daar zal Donald Trump de lidstaten oproepen hun defensiebudget te verhogen. “Wij verwerpen het beleid van de NAVO en alles wat het belichaamt. Charles Michel heeft reeds aangegeven dat hij de Belgische militaire uitgaven zal optrekken en hij zonder protest zal ingaan op de vraag van de NAVO-leider. De manifestatie van vandaag is een duidelijk signaal aan degenen in onze regering die zich door Donald Trump op het oorlogspad willen laten meevoeren.”

Save the planet, change the world

Het verzet tegen het beleid van Donald Trump begon 20 januari met de “Women’s March”, een beweging van een nooit eerder geziene omvang, gegangmaakt door de Amerikaanse feministische bewegingen. Een mars die weerklank vond bij talrijke vrouwen die vandaag in Brussel aanwezig waren en hebben geleid tot een overvloed van “pussy hats”, de fameuze roze poezenmutsen die zijn uitgegroeid tot het symbool van het vrouwenverzet tegen Trump.

Aan het begin van de manifestatie namen nationale en internationale activisten het woord. Ze zetten de toon voor een globaal verzet tegen het beleid van Trump. Er waren ook delegaties van buitenlandse organisaties en verenigingen die actief zijn in de internationale solidariteit.

Twee actievoerders van Standing Rock, waar Sioux-stammen zich verzetten tegen de aanleg van vervuilende pijpleidingen, en zo ingaan tegen de belangen van Trump, werden getrakteerd op een heel warm applaus. Deze strijd voor het recht op water belichaamt voor velen de tegengestelde belangen van de oliebaronnen en klimaatsceptici, die bijzonder goed vertegenwoordigd zijn in de regering van de VS.

Het feit dat Donald Trump de toch al minimale klimaatakkoorden bedongen tijdens de top in Parijs opnieuw ter discussie stelt, is een zeer verontrustend begin van zijn presidentschap.

Maar er is ook sprake van racisme nadat de president van de Verenigde Staten zich herhaaldelijk heeft laten betrappen op xenofobe uitspraken. “De diversiteit tijdens deze manifestatie was een passend antwoord op de pogingen van Trump en co om verdeeldheid te zaaien in de wereld en op degenen ook binnen onze regering die de kaart van racisme en verdeeldheid trekken”, aldus Peter Mertens.

Anderzijds toont de aanwezigheid van de vakbondsorganisaties dat de solidariteit tussen arbeiders de grenzen overstijgt. We horen vaak genoeg spreken over de racistische, seksistische en oorlogszuchtige uitlatingen van de president van de Verenigde Staten, maar zijn kabinet van superrijken hanteert ook een bijzonder antisociale agenda. Een van zijn eerste beslissingen als president was het afbreken van het zorgverzekeringssysteem afbreken. Een ramp voor miljoenen burgers voor wie toegang tot gezondheidszorg steeds moeilijker wordt.

“United We Stand”

Deze bijzonder kleurrijke manifestatie heeft de klimaatbeweging, de vakbondsbewegingen, de feministische bewegingen, de antiracismebewegingen … samengebracht achter hetzelfde spandoek: “United We Stand”. “Die oproep tot eenheid is bijzonder belangrijk”, benadrukt Peter Mertens. “Samen kunnen we een vuist maken tegen het beleid van Trump en zijn bondgenoten, samen kunnen we de strijd aangaan en winnen tegen degenen die verdeeldheid willen zaaien door racisme en seksisme te prediken, die het klimaat aan de winst willen opofferen en die bereid zijn de wereld in vuur en vlam te zetten. Hier wordt strijd gevoerd tegen de komst van Trump, en in België en Europa zullen we blijven vechten tegen zijn beleid en dat van zijn evenknieën in ons land.”