Foto Solidair, Evy Menschaert.

165 euro pensioen per maand afnemen? Niet alleen onrechtvaardig, maar ook onwettig

auteur: 

Kim De Witte

auteur: 

Peter Mertens

“Deze regering weet donders goed dat haar maatregel om werkloze vijftigplussers of bruggepensioneerden tot 165 euro pensioen af te pakken, niet alleen onrechtvaardig maar ook onwettelijk is.” Dat schrijven Peter Mertens en Kim De Witte. “Precies daarom zaait ze verwarring, zet ze stapjes terug of doet ze dat alvast uitschijnen. Een ding is zeker: als de regering haar plannen doordrukt dan aarzelen wij geen seconde om naar het Grondwettelijk Hof te stappen.”

Wat een poppenkast. Een poppenkast over pensioenen. Regeringsleden struikelen over elkaars voeten. De ene zegt dit. De andere dat. En allemaal strooien ze zand in de ogen. Zaaien ze verwarring. Om toch maar niet de asociale maatregel die ze midden in de zomer samen beslisten, naar buiten te moeten brengen. Want ja, nauwelijks een maand geleden besliste de regering in haar Zomerakkoord om een deel van het pensioen af te nemen van vijftigplussers die ontslagen worden of met brugpensioen gaan. Toen deed niemand daar flauw over.  Quicky, de pensioenspecialist van de open liberalen, kwam het verdedigen op het VRT-journaal, begin augustus. Borst vooruit. Wij durven zo’n maatregelen nemen. Jammer voor de vijftigplussers die ontslagen worden of op brugpensioen gaan.

Maar, naarmate de zomer voorbij kabbelde, nam ook de onvrede toe. De vakbonden protesteerden, de studiedienst van de PVDA deed uit de doeken wat dit voor brugpensioeners zou betekenen, en steeds meer mensen stuurden een protestmail naar de regering. Die regering krabbelde terug. Stapje per stapje. Verwarring per verwarring. Zelfs Gwendolyn Rutten, de tot in de puntjes voorgestoomde politica, begon plotsklaps te pokeren. “Dit is geen beslissing van de regering”, zei de voorzitster van Open Vld in De zevende dag. Hoezo niet? Het werd nog geen maand geleden beslist. Teksten en ontwerpteksten werden over en weer getweet. Onduidelijk wat nu ontwerp en wat finale versie was. “Weten die ministers nog wat ze beslissen of niet?” klonk het in de Dorpsstraat. En in de Wetstraat vroegen de ministers zich hetzelfde af.

Au. Daar lag Gwendolyn Rutten pardoes languit in het stof

Huidig minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine van de liberale MR, had bijna twee dagen nodig om klaarheid te brengen in de zaak.  Dat dacht hij toch. “Mijn verduidelijkingen over de hervorming van de pensioenrechten”, zo tweette hij maandagavond. In bijlage zat een technische fiche, opgesteld door zijn kabinet. Maar ook die uitleg volstond niet voor die andere liberalen, die van Vlaanderen. “Feit blijft dat er over 50+ niets beslist is. Onze visie: aan de pensioenrechten van vijftigplussers die werkloos worden, zal niet geraakt worden”, aldus de officiële Twitter-account van Open Vld. Niets aan de hand dus, zo bleef de regeringspartij van Gwendolyn Rutten volhouden.

Maar dan kwam, laat op de avond een tweede reactie van de minister van Pensioenen: “Lager pensioen voor werkloze 50-plusser werd al in een wettekst gegoten. Die teksten zijn ondertussen vertrokken naar de Raad van State.” Au. Daar lag Gwendolyn Rutten pardoes languit in het stof. Er is wel degelijk wat aan de hand. En geen klein beetje. Rutten heeft honderdduizenden mensen blaasjes wijsgemaakt. En dat is niet netjes. Zeker niet voor iemand die zélf geen seconde moet vrezen voor haar eigen pensioen. Want heel wat mensen in ons land moeten dat wel doen. Vrezen voor hun pensioen. Dat het te laag is. Dat er altijd nog een stukje maand zal overblijven. Daags nadien werd alles opnieuw flou gemaakt. “Een en ander zal herbesproken moeten worden”, aldus Bacquelaine in het laatavondjournaal op dinsdag. De regering krabbelt terug. Of wil dat althans doen uitschijnen. Man, man, man.

Lager pensioen voor vijftigplussers

Back to basics. Het wettelijk pensioen wordt opgebouwd op basis van het loon. Voor werkzoekenden wordt rekening gehouden met het laatste loon. Dat is een algemene regel in de sociale zekerheid: sociale bijdragen worden betaald op basis van het loon. Bij werkloosheid, ziekte, zwangerschap, brugpensioen ... bouw je dus ook rechten op, op basis van jouw laatste loon en niet op basis van een minimumbedrag. Maar precies dat principe kwam onder vuur te staan door de vorige regering, Di Rupo. Die bouwde het pensioen voor werkzoekenden af. De ploeg van Di Rupo, met Van Quickenborne als minister van Pensioenen, besliste toen om de rechten niet meer op te bouwen op basis van het laatste loon. Maar wel op basis van een minimumbedrag. En dat ligt dus meestal een pak lager. Die maatregel was al niet erg properkes, zeker niet van de sociaaldemocraten en christendemocraten die toch geacht worden de basisprincipes van de sociale zekerheid te respecteren. Toch werd een uitzondering uitgewerkt en beloofd. Een uitzondering voor vijftigplussers en bruggepensioneerden. Daar zou men niet aan raken.

Het is deze uitzondering die de regering-Michel schrapt in het Zomerakkoord. “Voor wie langer dan een jaar werkloos is, wordt niet meer naar het laatste loon gekeken als basis voor de berekening van de pensioenopbouw, maar naar een minimumbedrag van net geen 24.000 euro per jaar”, zo schreef De Standaard op 5 september 2017 op haar voorpagina, “Volgens de PVDA, die er in augustus als op wees, kan dat zelfs tot 165 euro minder pensioen leiden voor vijftigplussers.”

Albert zal per maand 165 euro minder pensioen trekken

Inderdaad, de PVDA wees daar meteen op. Meteen na het Zomerakkoord. Toen Gwendolyn Rutten nog niet in haar ontkenningsfase was beland. Op 4 augustus 2017 publiceerde Het Belang van Limburg een lang dubbelinterview met Kim De Witte en Vincent Van Quickenborne. Om duidelijk te maken welke vernietigende impact de regeringsmaatregel heeft, gaf Kim De Witte tekst en uitleg in de krant aan de hand van een concreet voorbeeld.

“Albert is op 1 februari 2017 met brugpensioen is gegaan. Hij is 58 jaar en begon te werken op zijn 18de. Hij verdiende 45.000 euro per jaar. Zonder de wijziging van de regering-Michel zou Albert 600 euro per jaar aan wettelijk pensioen opbouwen. Met de wijziging van het Zomerakkoord zal Albert slechts 318 euro per jaar opbouwen. Een verschil van 282 euro per jaar of 23,5 euro per maand. Aangezien Albert pas op 66 jaar met wettelijk pensioen kan gaan, zal hij in totaal 165 euro per maand minder pensioen trekken, tot aan het einde zijner dagen.” Zo stond meer dan een maand geleden al in de krant. Men wist het. En ook de regering wist het. Nogal wiedes. Ze hadden het juist beslist.

Verhalen van onmacht, van frustratie, van ongeloof. En woede. Veel woede

De reacties op het nieuws waren hevig en talrijk. Onze mailbox liep over. Simon uit Turnhout, 55 jaar oud, schrijft: “Ik werk al van mijn 19de in een fabriek en heb nu last van mijn rug. Ik heb de directeur al eens gevraagd of ik in de toekomst aangepast werk zou kunnen krijgen. Hij antwoordde dat er geen aangepast werk is in de fabriek. En dat ik dan maar naar een andere job moet uitkijken.” Caroline uit Beringen mailt: “Er is totaal geen aangepast werk voor ouderen. Ik zie dat genoeg bij mijn echtgenoot, die nu 59 is en in het transport werkt. Als hij vraagt naar eens wat meer rust, krijgt hij als antwoord: ‘Als het niet gaat, zoek u dan iets anders.’”

Verhalen van onmacht. Verhalen van frustratie. Verhalen van ongeloof. En woede. Veel woede. Hoe kan de ene zekerheid na de andere verdwijnen? Hoe kunnen fundamentele pijlers van de sociale zekerheid verdwijnen? Hoe duidelijker het werd dat een grote groep mensen nog eens op hun pensioen zouden moeten inleveren, hoe groter de kwaadheid. Mails werden gestuurd. Massa’s mails. Ook naar de ministers. Die dan begonnen improviseren. Pokeren. Zand strooien. Blaasjes wijsmaken. Dat hebben we de afgelopen dagen gezien.

De pot verwijt de ketel: iedereen ziet zwart en wast witter dan wit

En ondertussen krijg je ook een heus pot-verwijt-ketel-verhaal. Iedereen ziet zwart en wast witter dan wit. Het lijkt wel op de Turteltaks-saga. De waarheid is: België heeft deze eeuw al acht regeringen gekend en allemaal hebben ze de loopbaan van de oudere werknemers verlengd. Allemaal. Het begon met de Open Brief in 2004 van de ministers Johan Vande Lanotte en Frank Vandenbroucke, die de aanzet gaf voor het Generatiepact. Het Generatiepact besliste om de leeftijd voor brugpensioen op te trekken tot 58 jaar.

Vergis je niet: het Generatiepact was allesbehalve ‘een pact’. Overal klonk de voor de hand liggende vraag: 600.000 werklozen, waarom dan langer werken? Voor het toenmalige sp.a-congres in Hasselt keerden driehonderd afgevaardigden van de socialistische vakbond hun rug naar de socialistische ministers. De oppositiebeweging mondde uit in twee nationale stakingsdagen en in ‘de betoging van de 100.000’ in de laatste week van oktober 2005. De regering-Verhofstadt duwde het Generatiepact toch door, net voor kerst 2005. Ondanks de honderdduizend betogers en het massale verzet waren er slechts 4 parlementsleden (van Ecolo) die tegen het pact stemden. De rest stemde voor of onthield zich. Dezelfde parlementsleden hadden voor zichzelf wel een regeling goedgekeurd waarbij ze na twintig jaar dienst op 52 met pensioen konden gaan, een pensioen van 4.000 euro netto per maand nog wel. Maar toen zat de PVDA nog niet in het parlement om dat soort zotternijen hard aan te klagen.

Bam, bom, geveld. Het brugpensioen knock-out met drie rake klappen

Na Verhofstadt volgde nog een lange reeks regeringen. Met achtereenvolgens Leterme, Van Rompuy, nog eens Leterme, Di Rupo en Michel aan het hoofd. En allemaal deden ze hetzelfde. Allemaal trokken ze de pensioenleeftijd stelselmatig op. Zo komt het dat je vanaf 1 januari 2018 ten vroegste nog vanaf 60 jaar met brugpensioen kunt gaan, en dat geldt dan nog alleen voor lange loopbanen en zware beroepen. Voor het algemene stelsel van het brugpensioen is de grens 62 jaar. Dat is hoger dan de vervroegde pensioenleeftijd van enkele jaren geleden.

De pensioenleeftijd verhogen, dat was de eerste klap. Bam. Meteen volgde ook een nieuwe vuistslag: je moet als bruggepensioneerde bovendien aangepast beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt. Op pensioen, maar ook weer niet helemaal. Beschikbaar, dat moet je zijn. Bom. En dan volgde de uppercut: het sociaal statuut. Voortaan zou het brugpensioen niet meer vol meetellen voor je wettelijk pensioen, maar enkel à rato van een minimumloon.

En daar lag het dan. Het brugpensioen. Uitgeteld op de grond. Met drie harde klappen, door acht verschillende regeringen en al even veel partijen. Drie vuistslagen: leeftijd, beschikbaarheid en sociaal statuut. Voor deze regering zou het brugpensioen niet meer mogen bestaan. Uitvegen. Wissen. Nee, het is geen toeval dat de regering het woord zelfs in het woordenboek heeft geschrapt en heeft vervangen door “Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag” of SWT.

Standstill-verplichting: je mag de sociale bescherming niet aanzienlijk verminderen

De beslissing van de federale regering om mensen die meer dan 40 jaar gewerkt hebben en op latere leeftijd ontslagen worden, tot 165 euro minder pensioen in de maand te geven, is niet alleen onrechtvaardig, maar ook onwettelijk. België verbond zich tot de progressieve verwezenlijking en geleidelijke verhoging van de sociale rechten. Zij deed dat onder meer in het Europees Sociaal Handvest, geratificeerd in 2004.

Dit Handvest bepaalt dat de Europese lidstaten hun bestaande sociale bescherming niet aanzienlijk mogen verminderen. In vakjargon ook wel de ‘standstill-verplichting’ genoemd. Het is een akkoord tussen de Europese lidstaten om een spiraal van sociale afbraak tegen te gaan.

En die sociale afbraak is aanzienlijk als het over onze pensioenen gaat. De beslissing van het Zomerakkoord komt bovenop de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, bovenop de verstrenging van het vervroegd pensioen, bovenop de afschaffing van de pensioenbonus, bovenop de stopzetting van de landingsbanen en bovenop de beëindiging van gelijkstellingen voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking.

Wij zullen geen seconde aarzelen om naar het Grondwettelijk Hof te stappen

Niet alleen het grondrecht op sociale zekerheid, ook het grondrecht op eigendom is hier in het gedrang. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beschouwt pensioen als een vorm van (sociale) eigendom. Men kan deze rechten niet zomaar afpakken. Verschillende landen, waaronder België, zijn al op die basis veroordeeld.

Indien de regering-Michel volhardt in de boosheid en deze absurde maatregel werkelijk omzet in wetgeving, dan zal de PVDA geen seconde aarzelen om beroep aan te tekenen bij het Grondwettelijk Hof. Dat hebben we nogal eens gedaan. Met de Turteltaks. En iedereen weet hoe dat is afgelopen.

 

Commentaar toevoegen

Reacties

en dan binnen 2 jaar krijgen we hetzelde als met de turteltaks:t'is onwettelijk maar ze moeten het niet terugbetalen
en dan naar het grondwettelijk hof...? Zoals met de Turteltaks zeker? Wat is de winst als we verder laten bestelen? Huichel niet!
Het zat er aan te komen. Als je een paar jaar geleden lasin de krant waar de nva voor staat. Wist ik het al de werkman word het slachtoffer. De nva is niet voor de werkmens. Maar toch koos de meerderheid er voor.En nu is het te laat. Alles lijkt te verdwijnen. En de 50 plusser ziet alles wegsmelten.Dus anders stemmen. Waar zijn de katholieken ?die partij zou hetbeen moeten stijfhouden. Nee ze volgen slaafs de nva en andere.
Ik heb 50 jaar gewerkt en heb een pensioentje van 1300 euro , heb gewerkt contraktueel als onderhaud bij landsverdediging , in het jaar 88 gingen ze ons benoemen heb toen de papieren gekregen, toen hebben ze dit laten vallen, na zoveel jaar gewerkt te hebben bij defensie en nu een jaar op pensioen na bijna 40 jaar defensie als burger vind dit erg .iemand dat nooit gewerkt heeft heeft ook zoveel zeker aan de dop
Eindelijk eens een partij die alles wat er is geregeld en niet geregeld over het brug/ pensioen door de verschillende regeringen van de laatste jaren duidelijk uitlegt in verstaanbare mensentaal. Bedankt hiervoor en doe zo verder!
Zijn jullie nu echt niet beschaamd altijd maar het geld halen bij de werk mensen kunnen jullie eens niets inleveren
Heb deze maand ook 30 Euro minder op mijn pensioen ( ik ben gepensioneerde ambtenaar), is het om senatoren en politiekers hun afscheidspremie te spijzen dat ze nu nog de pensioenen van iedereen komen afromen welke 40 jaar of nog langer gewerkt hebben.
Volledig akkoord. Maar ik zou graag zien dat elk artikel over pensioenen ook vermeld dat voor vrouwen er overal nog 5 jaar extra aan toegevoegd is
Het Europa waar we in leven staat voor een ongebreideld liberalisme en 'grenzeloze' sociale dumping. Een echt Europa van de multinationals dus dat aan samenleven van mensen geen boodschap heeft. En waar nog veel meer zwart wordt witgewassen. En als er dan toch nog verschillen bestaan in lasten, sociale zekerheid en pensioenen zouden Belgische werknemers gezien het niveau van die lasten qua pensioenen niet alleen Europees maar zelfs wereldkampioen moeten zijn. De enige Belgen die in die discipline medailles halen blijken echter onze 'hardwerkende' verkozenen te zijn. Tja, zware loopbaan zeker.
Ik steun het initiatief volledig , een schande moet ik zeggen ge moet het lef maar hebben van deze regering om deze mensen voor de tweede maal nog te straffen,, Ik heb één goede tip omtrent deze besparingen ga het bij categorie pensioenen halen boven 2500€ en alles is opgelost. en laat de kleine man met nu al het kleinste pensioen van Europa met rust .
Ik kan nu alweer met zekerheid zeggen wat de leuze is van Rutten bij de volgende verkiezingen en dat is "BELASTINGVERMINDERING" Hopelijk loopt de man uit de straat daar weeral niet in.
Je moet durven gewerkt van mijn 14 jaar op brugp gemoeten bij Arcelor mital in Gent op 55 jaar het plan 2009 2011 moesten er 1500 arbeiders buiten er was geen andere weg het was brugp of buiten c4 en nu krijgen we dit het is een schande zelf stelen ze als de raven en een ander willen ze zonder eten zetten het zijn een bende smeerlappen ik hoop dat deze gasten van het toneel verdwijnen ps hoe rapper hoe liever
Ik volg politiek al sinds het begin van mijn tienerjaren en nog nooit ben ik zo gedegouteerd geweest. Om een greintje vertrouwen terug te winnen verwacht ik een sterk signaal van de regering. Heeft niemand het lef om deze aparte pensioenstatuten af te schaffen? Voor iedere Belg één en hetzelfde pensioenstelsel. Alle politici ook gewoon 45 jaar of tot hun 67ste werken voor hetzelfde pensioen als elke Belg. Onlangs las ik dat Louis Tobback 6000 euro parlementair pensioen krijgt? Ik betwijfel dit want dit klinkt onrealistisch veel. Een pensioen dient om ouderen een waardig bestaan te garanderen, niet om uzelf te verrijken. De betere verdieners als politici kunnen zelf een centje opzij zetten voor later (als alleenstaande kan ik dat niet.) Is dat niet de natte droom van de liberalen, iedereen voor zichzelf? Behalve als ze zelf kunnen graaien.
Eindelijk eens een partij die de realiteit weergeeft en het volk laat spreken!
Mijn man die in belgie werkt heeft dit reeds ondervonden, hij is 56 en men heeft hem hiervoor ontslagen daarom hartelijk dank aan deze regering voor mijn part kunnen ze als ze hier op vakantie komen belanden 2 meter diep in mijn grond zoveel vertrouwen heb ik nog in belgie, en mijn stem gaat nooit meer naar zo een zakkenvullers die de mensen slaven maken
De vraag die hier moet gesteld worden is : hoe moet het verder en is er nog een weg terug? Ik stel me ook de vraag ; wat als je langdurig ziek bent zoals in mijn toestand? Is het verwonderlijk dat er in België 7 zelfmoorden PER DAG zijn? Als je naar hedendaagse normen niet meer comfortabel kunt leven van uw pensioen en sociaal en maatschappelijk nog wil meedoen maar gedwongen moet thuis blijven omdat je anders het einde van de maand niet haalt , heeft het leven dan nog zin? Niet iedereen is in staat om steeds langer te werken. Mensen die zelf de lakens uit delen zullen dit veel gemakkelijker kunnen doen dan iemand die constant onder druk staat of zwaar en ongezond werk doet. Wat ik echter niet begrijp is dat er afgelopen week op het nieuws een uitslag was van een peiling moesten het NU VERKIEZINGEN zijn : N-VA nog steeds 30%!!! En de groen ook fors gestegen waar ik ook al mijn hart voor vast houd op gebied van de auto en de automobilist die het bij hun steeds gedaan hebben en wat resulteert in een nog zwaardere last en gepest . Om nog te .zwijgen over voedsel voorziening met al hun beperkingen zodanig we nog honger zouden gaan lijden. Als de N-VA volgende keer terug aan zet is waar eindigt het dan? Mogen wij als gewone mensen dan niets anders meer dan hard en lang werken en zo weinig mogelijk levenskwaliteit? Is dat de toekomst? Een mens zou voor minder moedeloos worden. Het zal nog hard knokken worden voor de PVDA , laat staan meedoen want blijkbaar is er nog een groot deel van de bevolking die tevreden is met het huidige beleid.
Ik ben op 52 jarige leeftijd (na 32 jaar gewerkt te hebben in de ICT Sector) ontslagen zonder enige geldige reden te vermelden op mijn C4. De vermelde reden was : Uw functie wordt vanaf heden afgeschaft. Hiervan ben ik vervolgens 2 jaar ziek geweest, zowel psychisch als fysisch. Ik ben momenteel 60 jaar oud en kan helemaal geen job meer vinden. Ik heb een prachtige CV, maar ik ben spijtig genoeg te OUD. De reden is heel simpel : er zijn geen ondernemingen geïnteresseerd om oudere werkzoekenden aan te werven. Vijftigplussers zijn mijn inziens al voldoende gestraft. Waarom wil deze regering die mensen nog dieper in de put duwen ??? Ik hoop in elk geval op een eerlijke regeling.