Foto Solidair, Vinciane Convens

17 november: in heel het land komen studenten de straat op

17 november is de Internationale Dag van de Student. In de hele wereld mobiliseren jongeren voor een kwaliteitsvol en toegankelijk openbaar onderwijs, in een solidaire samenleving. In ons land, waar zware besparingen op onderwijs op tafel liggen, mobiliseert Comac mee. En de onderwijsministers Crevits en Marcourt zullen het geweten hebben.

Moet het gezegd dat de besparingsmaatregelen van de verschillende regeringen de jongeren zwaar zullen treffen? Redenen genoeg om van deze 17 november een dag van nationaal protest te maken. De studenten van de twee universiteiten van Brussel, de VUB en de ULB gaan samen betogen onder het ordewoord: “offer onze toekomst niet op, het is ook die van u”. De  manifestatie vertrekt aan het kabinet van de Franstalige minister van Onderwijs Marcourt en stapt vandaar naar het kabinet van zijn Nederlandstalige collega Crevits. Twee onderwijsministers waar de studenten het duidelijk op gemunt hebben.

“Ministerie van Ongelijkheid”

De besparingen raken vooral het onderwijs en dat aan beide kanten van de taalgrens. Ze komen bovenop een structurele onderfinanciering waar we nu al jaren de gevolgen van voelen. Aan Nederlandstalige kant is de aanval enorm: besparingen van meer dan 800 miljoen euro in het onderwijsbudget en studenten die geconfronteerd worden met een verhoging van het inschrijvingsgeld met 40 %. Aan Franstalige kant zijn het op dit moment besparingen die zich vooral richten op de werkingskosten, de studiebegeleiding, de middelen die scholen krijgen om kansarme kinderen op te vangen... En ook hier staat een mogelijke verhoging van het inschrijvingsgeld op het menu.

Nochtans zijn in België de sociale ongelijkheden en de uitdagingen in ons onderwijs al zeer groot. De maatregelen die de regeringen nu zowel in het verplicht als in het hoger onderwijs gaan nemen, zullen die ongelijkheid nog groter maken. Om dat probleem aan te kaarten voerde Comac al op 11 november een actie aan het Nederlandstalige ministerie van Onderwijs: ze doopten het departement om tot “Ministerie van Ongelijkheid”. 

Niet enkel onderwijs wordt probleem voor de jongeren

Ook bij het zoeken naar een job zullen de jongeren het met deze regeringen moeilijker krijgen. De jeugdwerkloosheid is nu al een groot probleem, maar wanneer de pensioenleeftijd naar 67 jaar wordt opgetrokken – toch een van de belangrijkste plannen van deze regering – zullen het aantal jobs op de arbeidsmarkt natuurlijk nog krapper worden. Op hetzelfde moment zorgt de recente beslissing van de federale regering om jongeren ouder dan 25 jaar uit het systeem van wachtuitkeringen te weren dat nog eens 8.000 jongeren niet meer kunnen genieten van de sociale zekerheid.

En dan zijn er nog de besparingen op de budgetten voor cultuur en in de jeugdsector, de maatregelen om de democratische rechten uit te hollen en het feit dat er niets beslist werd op ecologische vlak. Terwijl op al die vlakken bespaard en gesnoeid wordt geeft de regering nog eens 6 miljard uit om nieuwe gevechtsvliegtuigen te kopen. Als we dat totaalpakket bekijken, begrijpen we de ongerustheid èn de vastberadenheid van veel studenten al veel beter. Dat is ook de reden waarom zoveel jongeren op de vakbondsbetoging van 6 november aanwezig waren. De jongeren willen hun zeg hebben over waar het met onze maatschappij naar toe moet. Ze willen daarin meespelen, want ze worden door de huidige maatregelen het hardst getroffen.

Voor een solidaire, egalitaire samenleving

“Vergeet de unief, word loodgieter”, zei voormalig burgemeester van New York en multimiljardair Michael Bloomberg onlangs. “Jullie kinderen moeten niet op de universiteit zitten, ze zouden beter loodgieter worden. Dat kost minder en ze halen er meer voordeel uit”. Een duidelijke boodschap van iemand die tot de elite behoort: de mensen onderaan, die niet uit de gegoede families komen en niet op de goede scholen gezeten hebben, blijven beter op hun plaats en moeten geen avontuurtjes beginnen op de universiteit. Dat laten we beter over aan de jongeren uit de geprivilegieerde minderheid.

Eigenlijk wil men de jongeren in België dezelfde boodschap meegeven. Die van een samenleving met twee snelheden die we niet alleen in het onderwijs, maar in alle andere sectoren zien. Het is ook het gevecht voor gelijkheid en voor sociale rechten zoals in het onderwijs of in de gezondheidszorg dat een hele groep jongeren vandaag aanspoort om te vechten tegen de Bloombergs, de Crevitsen en de Marcourts van deze wereld. In België, maar ook in heel veel andere landen heeft de jeugd het recht op haar toekomst. Ze is er zelfs klaar voor om ervoor te vechten.

Overal verzet

In heel het land hebben studentenraden, platformen en actiegroepen acties op touw gezet.

  • Brussel: De Franstalige en Nederlandstalige studenten betogen samen op initiatief van de studentenraden en de actiegroepen van het kabinet van Marcourt (Stefaniaplein) naar het kabinet van Crevits (Noordstation) om het intrekken van de besparingen en een herinvestering in onderwijs en in de jeugd te eisen. Afspraak Stefaniaplein om 14.30 u of op de ULB om 13.00 u.
  • Gent: Vertrek per fiets van een delegatie tot aan het kabinet van Crevits om daar de Brusselse studenten te vervoegen. Afspraak om 11.00 u aan de Blandijn.
  • Leuven: Studentenmars te voet tot aan het kabinet van Crevits. Vertrek om 9.00 u aan het station van Leuven. Op dezelfde dag zullen verschillende studentenraden ook acties voeren op de campus.
  • Luik: Samenkomst om 12.00 u aan de Place Saint Paul. Actie gesteund door de studentenraden van de HEL, HELMO, HECh, Saint-Luc en de FEF.
  • Louvain-La-Neuve: Studenten mobiliseren op initiatief van de studentenraad (AGL) tegen de politiek van minister Marcourt. Ze zullen een “rouwstoet” organiseren om 12.45 u aan het Montesquieuplein tegen het feit dat de minister toegankelijk hoger onderwijs wil begraven.
  • Hasselt: Studenten organiseren een sit-in aan de KHLim (campus Diepenbeek) om 11.30 u  (tot 12.00 u) en aan de campus PXL van 12.30 u (tot 13.00 u).
  • Namen: Van 12.00 u tot 17.00 u aan het Forum de la Paix met als hoogtepunt een symbolische foto met een grote schoppenaas gemaakt met ballonnen die door de studenten ondertekend worden.
  • Antwerpen: Acties aan de verschillende hogescholen tegen de besparingen op het onderwijs.

En er worden ook nog acties voorzien in steden zoals Bergen.