2.000 leden op Solidariteitscongres : “Tijd om naar de wij-maatschappij te gaan”

auteur: 

Webteam PVDA

Tweeduizend leden van de PVDA en tientallen gasten bliezen deze zaterdag 13 juni verzamelen op de Heizel, voor het eerste congres van de linkse partij, sinds de partij vertegenwoordigers in het parlement heeft. Op een enthousiast ledencongres werden de nieuwe oriëntaties van de PVDA voorgesteld en werd Peter Mertens voor een tweede termijn verkozen als voorzitter.

Het ledencongres startte om 13 uur met de verkiezing van de voorzitter. Peter Mertens werd met 93,9 procent voor een tweede termijn verkozen als voorzitter van de partij. Mertens wijdt de grote eensgezindheid vooral aan het vertrouwen in de nieuwe oriëntaties die de linkse partij sinds haar Vernieuwingscongres is in geslagen. “Onze partij is niet verdeeld in vijandige kampen. Er is een grote eensgezindheid om met de partijvernieuwing verder te gaan”, lacht de voorzitter.

Staande ovatie voor Griekse en Spaanse sprekers

Het Solidariteitscongres van de PVDA stond in het teken van de nieuwe wind in Europa en het groeiende verzet tegen de Europese besparingspolitiek. Zowel Dikaios Psikakos van het Griekse steunplatform Solidarity4All, als de Spanjaard José Enrique Alonso Velasco, van het Platform tegen Uithuiszettingen (PAH), kreeg een staande ovatie. De Europese solidariteit leeft en dat was vandaag op de Heizel te voelen.

Ook uit het Belgische middenveld waren verschillende sprekers uitgenodigd om over de nieuwe oriëntaties van de PVDA te reflecteren. De nokvolle zaal wist onder meer de woorden van Werner Van Heetvelde van het ABVV, Ferre Wyckmans van het ACV, Ilse De Vooght van Femma, en Natalie Eggermont, de woordvoerster van Climate Express, erg te appreciëren.

Een verbreding naar nieuwe groepen, ook naar zelfstandigen en boeren

De linkse partij maakte haar nieuwe oriëntaties bekend onder de noemer “verbreden, verbinden, verdiepen”. “Wij blijven uiteraard een partij van de werkende klasse”, zei Mertens. “Maar die werkende klasse is wel veel diverser dan vroeger. Wij willen naast de fabrieksarbeiders, ook verpleegkundigen, leerkrachten, en interimmers organiseren.”

Verrassend is dat de linkse partij zich ook uitdrukkelijk naar andere groepen wil richten, zoals kleine zelfstandigen en boeren. “Het zijn niet de bakkers of de loodgieters die hun schamele winsten parkeren op een geheime bankrekening in Zwitserland. Steeds meer zelfstandigen en kleine ondernemers spreken de partij aan. Werkende klasse, jongeren, boeren en zelfstandigen hebben een progressieve alliantie nodig, een progressieve verbinding om sterker te staan tegen diezelfde tegenstander”, zei Mertens in zijn toespraak.

Bijzondere aandacht voor ecologie

“Verbreden wil zeggen: onze blik verruimen”, vindt de PVDA-voorzitter. “Breder kijken dan alleen de thema’s waarmee wij naam hebben gemaakt: eerlijke fiscaliteit, pensioenen, energie, lonen. Die thema’s  blijven onze sterke punten. Maar wij moeten ook véél meer wakker liggen van democratie, van vrede, van cultuur, van diversiteit en antiracisme, van milieuvervuiling en van de opwarming van het klimaat. Ook dát moet in ons DNA zitten.”

Opvallend is de grote aandacht die de PVDA wil besteden aan ecologie. “Jarenlang heeft men gesjacherd en gemarchandeerd over het klimaatprobleem, en vooral heel veel tijd verloren. Wel, er is geen status quo meer mogelijk. Niet de markt zal de klimaatontwrichting oplossen. We zullen er zelf moeten vechten voor het recht op de biodiversiteit en het recht op een leefbare planeet. Met dit congres stelt de PVDA dat de sociale strijd en de ecologische strijd hand in hand gaan”, aldus Mertens.

De PVDA vervelt, verjongt, vervrouwelijkt en wordt breder

Een belangrijk debat op het congres was de discussie over de plaats van vrouwen in de partij. Uiteindelijk besloten de congresafgevaardigden om voor het eerste quota voor vrouwen in de leiding op te stellen. “Ik ben bij dat we die maatregel hebben gestemd, om de forcing door te voeren, en om heel veel jonge talentvolle vrouwen in onze leiding te kiezen”, zei Mertens. “De PVDA vervelt, verjongt, vervrouwelijkt en wordt breder, en dat zie je ook. Twee derde van de leden van de nieuwe leiding is nieuw. We kunnen nu rekenen op een enthousiast een team van 45 mensen uit het hele land om onze partij verder te verbreden, te verbinden en te verdiepen.” 

Dringend tijd dat we deze ik-wereld opnieuw omvormen tot een wij-wereld

Tot slot besteedde het Solidariteitscongres heel wat aandacht aan ‘verdiepen’. “In deze tijden van onzekerheid, stress en overbelasting, zijn steeds meer mensen op zoek naar hun plaats in de samenleving, naar hun identiteit, en naar een wereldbeeld dat voor opklaring zorgt in een oceaan van oppervlakkigheid en verwarring”, aldus de voorzitter van de PVDA. “We hebben een andere manier nodig om naar de wereld en planeet Aarde te kijken, een paradigmawissel. Mensen snakken naar andere manieren om met de economie om te gaan, en om opnieuw hun vrijheid te winnen om samen een zinvol leven te kunnen opbouwen. Een samenleving moet draaien op het ritme van de mens en met respect voor het milieu. Dat is onze invulling van een nieuw socialisme, het socialisme 2.0. Dat is het maatschappijdebat dat we voeren. Want het is dringend tijd dat we deze ik-wereld opnieuw omvormen tot een wij-wereld. In een ik-wereld ben je breekbaar, in de wij-wereld sta je sterker.”

Commentaar toevoegen

Reacties

Elke partij komt op voor iemand tot na de verkiezingen daarna speelt enkel nog het eigen belang. Als u al deze ideeën wil doorvoeren hoop ik dat het ook na verkiezingen correct handelde wat met de andere partijen samen niet eenvoudig zal zijn. Als eenmansbedrijf heb ik het niet gemakkelijk net als zovele onder ons. Het feit dat de angst er steeds is om nog maar ziek te worden ,onze bijdragen aan de sociale zekerheid is vaak hoger dan voor werknemers en we hebben minder rechten. Iedereen denkt dat wij geld scheppen maar vergeet dat we 6/7 werken soms tot 82 u per week. Als u de bescherming voor de eenmansbedrijven in het programma opnemen is de kans groot dat u heel wat kiezers aan u zijde krijgt maar hou het niet bij loze beloften. Veel geluk geert een afhankelijke kiezer