Foto Solidair, Dieter Boone.

2.000 mensen protesteren tegen de komst van Donald Trump naar Brussel

auteur: 

Webredactie

Onder een stralende zon stapten zaterdagmiddag 2.000 mensen door de straten van Brussel. Onder het motto “Trump Not Welcome: Make peace great again” stuurden de 70 organisaties achter het platform Trump Not Welcome een duidelijke boodschap aan de Amerikaanse president en de Belgische regering: “Geen geld voor oorlog!”

2% van ons bbp voor oorlog? Nee, bedankt!

Volgende week komt Trump naar Brussel. Hij zal er van zijn NAVO-bondgenoten eisen dat ze hun defensie-uitgaven verhogen. De Verenigde Staten willen dat alle NAVO-landen 2% van hun bbp besteden aan defensie. Vandaag is dat in België 0,9%. Vorige week stuurde de president van de Verenigde Staten een brief aan de NAVO-landen met het verzoek zich daaraan te houden. Ook Charles Michel kreeg zo’n brief. De Belgische regeringen engageren zich al jaren om deze doelstelling te bereiken voor ons land.

De betogers komen uit vakbondsmiddens, uit de vredesbeweging, uit ngo’s, en uiteraard waren er ook heel wat PVDA’ers. De PVDA maakt trouwens deel uit van het platform Trump Not Welcome. De betogers zijn boos om de eis van Trump.

Met de PVDA zullen we blijven actievoeren om een andere wereldvisie te verdedigen, een vreedzame, solidaire, sociale en ecologische visie

“In dat kader moeten we ook de aankoop van 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen zien”, hekelt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw. “De regering is bereid 15 miljard euro uit te geven voor de aanschaf van gevechtsvliegtuigen, maar ondertussen is er geen geld voor pensioenen, armoedebestrijding of een ambitieus klimaatbeleid. Daarom komen we op straat vandaag: we willen duidelijk maken dat Trump niet welkom is, en degenen die hier in Europa en in België zijn beleid willen volgen ook niet.”

De PVDA vraagt dat de F-16’s niet vervangen worden. Ze kunnen trouwens langer meegaan dan minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) beweert. Voor de PVDA moet België ook de vraag van Trump om 2% van ons bbp aan oorlog te besteden, afwijzen. “Dat geld moeten we besteden aan sociale noden”, zegt Raoul Hedebouw. “Om armoede te bestrijden, om deftige pensioenen voor iedereen te financieren, of om te investeren in de transitie naar hernieuwbare energie.”

Voor een actieve vredespolitiek: stop de NAVO

Het gaat trouwens niet alleen om begrotingskeuzes, maar om welk soort internationaal beleid we willen. “De aankoop van de F-35’s van de Amerikaanse multinational Lockheed Martin, die de N-VA koste wat het kost doorduwt, moet ervoor zorgen dat ons land de modernste aanvalstechnologie bezit, mét de mogelijkheid om kernkoppen te dragen”, legt Raoul Hedebouw uit. “Onze regering wil dus in de frontlinie staan van de imperialistische interventies van de NAVO. Na de rampzalige ervaringen in Afghanistan, Irak en Libië is het tijd om dat beleid van militaire interventies te stoppen. Ze brengen alleen maar humanitaire crisissen met zich mee en doen nieuwe broeihaarden ontstaan voor jihadistische terreurgroepen, die op hun beurt vluchtelingencrisissen veroorzaken. En we zien dat Trump dat beleid voortzet door zich terug te trekken uit het akkoord met Iran en door de Israëlische bezettingspolitiek te legitimeren met de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. En ondertussen blijven we zaken doen met landen als Saoedi-Arabië, die terrorisme financieren en een verschrikkelijke aanvalsoorlog tegen Jemen voeren. Hoe hypocriet.”

Voor de PVDA is een ander internationaal beleid nodig, een beleid dat gericht is op onderhandeling en diplomatie. Daarom moet het partnerschap van België met de NAVO ter discussie worden gesteld.

Daarnaast liet Donald Trump onlangs nog eens van zich horen met zijn onmenselijke migratiebeleid. Vluchtelingenkinderen worden gescheiden van hun ouders en opgesloten in kooien. In de VS zelf kwam daar zoveel protest tegen dat Trump zijn beleid moest terugschroeven.

De 2.000 betogers wijzen alles waar Trump voor staat af. Ze pleiten voor een ander perspectief: een wereld op mensenmaat, een wereld waar diversiteit en verschillen een troef zijn, een wereld zonder bedreigingen, zonder oorlog en zonder kernwapens.

“We moeten niet weten van de wereld van Trump, waar kinderen worden opgesloten en oorlog wordt gebruikt als middel om de belangen van multinationals te verdedigen”, besluit Raoul Hedebouw. “En met de PVDA zullen we blijven actievoeren om een andere wereldvisie te verdedigen, een vreedzame, solidaire, sociale en ecologische visie.”