(Foto Solidair, Françoise De Smedt)

In 2012 was de verkiezingsenquête een van de sleutels tot het succes

auteur: 

Axel Bernard

Overal schuimen PVDA-leden de straten af, gaan ze van deur tot deur… om de mening van de burgers te vragen over hun prioriteiten. Een methode die vorig jaar tot een mooi resultaat leidde.

Het werken met een verkiezingsenquête was een van de sleutels tot het succes van de PVDA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. In Antwerpen, Luik, Charleroi, Schaarbeek… overal schuimden PVDA-leden de straten af, gingen ze van deur tot deur… om de mening van de burgers te vragen over hun prioriteiten en de eisen die de PVDA op gemeentelijk vlak voorstelde. Via deze enquêtes kwam een eerste discussie over ons programma op gang en legden we contacten met mensen die zich nadien voor de campagne geëngageerd hebben.

De PVDA heeft opnieuw een ambitieus doel. De partij wil 40.000 enquêtes ophalen over haar programma en de eisen die ze wil naar voren schuiven. De zaken lopen goed. Vandaag zijn er al 21.500 enquêtes ingevuld met de medewerking van honderden enquêteurs, militanten of sympathisanten van de PVDA.

André, bijvoorbeeld. Hij werkt op de afdeling huishoudtoestellen van een supermarkt. Hij heeft de afgelopen twee maanden op het werk en bij zijn vrienden 60 enquêtes opgehaald.

Wat deed u om dit resultaat te bereiken?

André. Ik heb vastgesteld dat de mensen in de loop der jaren steeds meer oog hebben voor de PVDA. Veel collega’s zeggen dat gelijk wie aan de macht mag komen, dat er toch niets verandert. Met deze enquête kan ik hen een antwoord geven: “Je hebt hier de mogelijkheid om als burger je mening te geven over wat op sociaal vlak moet gebeuren. Dit geldt ook voor andere thema’s. Met deze enquête kun je te kennen geven wat je werkelijk wil. Wanneer de traditionele partijen campagne voeren, zeggen ze je wat ze voor je zullen doen. Hier is het net omgekeerd. Wij vragen aan de mensen wat hen het meest bekommert en de PVDA-campagne wordt een weerspiegeling van uw wensen.”

Hoe deed u dat concreet?

André. Ik geef niet veel uitleg. Ik zeg juist dat het een twintigtal minuten duurt om de enquête in te vullen. Ik let ook op, want binnen het bedrijf mogen we niet aan politiek doen. Ik geef de enquête op het werk aan de mensen en stel hen voor om die thuis in te vullen. De dag nadien krijg ik ze ingevuld terug. Ik heb natuurlijk ook in de kantine geprobeerd, maar het gaat gemakkelijker van persoon tot persoon.

Ik krijg vrijwel altijd positieve reacties. Ik stel vast dat er meer en meer mensen zijn die de PVDA kennen. Dat was vijf jaar geleden niet het geval

Hoe reageren de mensen?

André. Ik krijg vrijwel altijd positieve reacties. Ik stel vast dat er meer en meer mensen zijn die de PVDA kennen. Dat was vijf jaar geleden niet het geval. Een Franstalige collega zei me dat de Franstalige initialen van de partij, PTB, staan voor “Pête Très Bien”, ofte “laat flink van zich horen”. (lacht)

De mensen kruisen aan dat ze de partij kennen en sommigen zelfs dat ze voor ons zullen stemmen. Ik wil nog een dertigtal enquêtes laten invullen. In het magazijn kan ik nog een paar collega’s aanspreken. Zij die altijd zagen over de sociale en politieke toestand!

U hebt 60 enquêtes laten invullen, gebeurde dat enkel op het werk?

André. Neen, ik spreek ook mijn familie en mijn vrienden aan. Ik gaf mijn zus twee enquêtes. Haar man is politieagent. Zelfs hij, die echt een boompje kan zagen, heeft zonder morren een enquête ingevuld. (lacht) Ik had ook een flinke discussie met mijn schoonzoon die aanvankelijk rechts stemde, want hij ging ervan uit dat de liberalen de mensen minder kwaad deden dan de socialisten. Een stem bij gebrek aan beter dus. Met de enquête heb ik hem kunnen aantonen dat hij in feite dichter bij de PVDA staat.