Foto Solidair

38-urenweek en pensioenen centraal op actiedag van 24 juni

Deze vrijdag 24 juni werden overal in het land vakbondsacties gevoerd, met ook stakingen in zowel privé als openbare diensten. Een duidelijk en breed signaal tegenover de recente regeringsaanvallen tegen de pensioenen en de 38-urenweek. En tegelijk een springplank naar een nog warmer sociaal najaar.

Op verschillende plaatsen in het land werd er vandaag gestaakt en actie gevoerd in bedrijven en bij de openbare diensten. De acties spreidden zich uit over de verschillende sectoren: metaal, voedingsbedrijven, distributie en handel ... en de verschillende openbare diensten. De staking was vrijwel algemeen in de provincies Luik en Henegouwen. In de andere Waalse en in de Vlaamse provincies was de staking minder algemeen. In de Vlaamse provincies waren er in verscheidene steden militantenconcentraties, onder meer in Leopoldsburg (de stad van CD&V-voorzitter Wouter Beke) betoogden 250 personen tegen de wet-Peeters.

Voor de staking en de acties was opgeroepen door de socialistische vakbond ABVV. De christelijke en de liberale vakbonden riepen hun leden niet op om te staken. Toch staakten op verschillende plaatsen ook leden van het ACV mee. Hier en daar stonden de ACV-delegees samen met hun ABVV-collega's mee piket.

Foto Solidair, Raf Degeest

De staking verliep over de hele lijn rustig. Toch achtte in Antwerpen burgemeester Bart De Wever (N-A) het nodig om de secretaris van het ABVV, Bruno Verlaeckt, te laten arresteren. Dit is ongehoord.

 

Handen af van 38-urenweek en handen af van pensioenen

Het ongenoegen bij de stakers blijft zeer groot. Het is een weerspiegeling van het globaal ongenoegen onder de hele bevolking. Het ongenoegen richt zich tegen de wet-Peeters: behoud van de 38-urenweek en tegen iedere verhoging van de flexibiliteit . “We werken nu reeds flexibel genoeg”, hoorden we geregeld. Bij de openbare diensten verzette men zich tegen de plannen om de ambtenarenpensioen te verminderen: “Gisteren werd nog duidelijk dat de Belgische pensioenen tot de laagste van Europa behoren en toch wil deze regering de pensioenen nog verder verlagen.”

Foto Solidair, Raf Degeest

Tijd dat miljonairs hun bijdrage leveren

Foto Solidair, Tom De Meester

Aan de piketten was het gevoel dat deze regering “het altijd bij de werkende mens komt halen” zeer aanwezig. Heel wat mensen verwezen naar de studie die deze week uitkwam, die aantoonde dat het aantal miljonairs in België in 2015 met 6,5% is gestegen. De miljonairs zagen “hun welvaart stijgen vooral dankzij de prestaties van hun aandelenportefeuille.”1

Geen nieuwe besparingen

De regering gaat in juli de begroting opstellen voor 2017 en 2018. Ze moet 3 miljard nieuwe inkomsten of besparingen vinden om te voldoen aan het begrotingsdictaat van Europa. De werkende bevolking gaat nieuwe besparingen en taksen niet aanvaarden. Tijd voor een miljonairstaks die de miljonairs en hun bedrijven laten betalen.

Er is een ander Europa nodig. Een Europa dat een eind maakt aan de besparingsrondes.

Naar nieuwe en grotere acties in september en oktober

De dag van vandaag is een opbouw naar de vakbondsacties in september en oktober. Een nationale betoging op 29 september en een algemene staking op 7 oktober zijn reeds voorzien.

1 http://netto.tijd.be/budget/Belgie_telt_bijna_110_000_dollarmiljonairs.9781185-1630.art?ckc=1&ts=1466765127