Foto Takver / Flickr

5 redenen om te betogen tegen Trump

Bijna dagelijks tekent de Amerikaanse president Donald Trump wel een wet met negatieve gevolgen voor het volk, het klimaat of de wereldvrede. Zijn woordvoerders schrikken er niet voor terug om “alternatieve feiten” (lees: leugens) de wereld in te sturen. Redenen te over om op 24 mei te betogen tegen de komst van Trump naar België.

1. Zijn miljardairsregering

De nieuwe Amerikaanse regering is de rijkste regering aller tijden. Miljardair Trump en zijn kabinetsleden bezitten samen 13,7 miljard dollar. Dat is 55 keer meer dan de regering van George Bush, die ook al de “miljonairsregering” werd genoemd. Het zegt iets over het wereldbeeld van de nieuwe regeringsleden en over de belangen die zij gaan nastreven. Bijna alle ministers behoren tot de 1% rijksten. Het zijn CEO’s, topbankiers, rijke generaals en zelfs enkele multimiljardairs (de 0,001% rijksten). Zij zullen uiteraard een politiek voeren voor hun eigen belangen, tegen die van de 99%. Zo mag Steve Mnuchin, die in een vorig leven bankier was bij Goldman Sachs, als minister van Financiën de bankenregulering versoepelen. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is dan weer de CEO van de grootste oliemultinational ter wereld ExxonMobil, Rex Tillerson. Hij vatte zijn wereldvisie ooit passend samen als “mijn filosofie is geld verdienen”.

Foto Kevin Wong / Flickr

En geld verdienen, dat is precies wat de economische elite zal doen met Trump aan de macht. De miljardairsregering wil de vennootschapsbelasting voor bedrijven voor de zoveelste keer verlagen. Allerlei sociale en ecologische regulering zou worden afgeschaft om bedrijfsleiders vrij spel te geven. De werknemers zullen daarvan de pineut zijn en mogen ook opdraaien voor de asociale politiek van Trump. Om zijn grootschalige investeringen in de infrastructuur, het leger en waanzinnige projecten als de grote muur aan de Mexicaanse grens te betalen, wil Trump een duizelingwekkende 10,5 triljoen (tien duizend vijfhonderd miljard) dollar aan besparingen doorvoeren. En de weinige sociale bescherming die er in de VS bestaat, zoals het minimumloon en de verplichte ziekteverzekering van Obama, moeten volgens de Trump-elite worden afgeschaft.

Journaliste Naomi Klein vergeleek in het magazine The Nation de aanwezigheid van de ultrarijke topelite in de nieuwe regering met een staatsgreep: “Ze knippen nu de tussenpersoon weg en doen wat elke topman doet wanneer hij wil dat iets goed wordt gedaan: ze doen het zelf. Exxon als minister van Buitenlandse Zaken. Hardee als minister van Werk. General Dynamics als minister van Defensie. En de jongens van Goldman Sachs voor zowat alles wat er nog over blijft. Nadat ze gedurende decennia de staat in stukjes hebben geprivatiseerd, gaan ze nu voor de regering zelf. De laatste grens voor het neoliberalisme.”

2. Zijn oorlogszucht

Hoewel de Amerikanen al bijna 600 miljard (!) dollar per jaar aan hun leger uitgeven, goed voor 54% van het budget waarover de regering beschikt, wil Trump daar nog eens 500 à 1.000 miljard extra in investeren. Die enorme uitgaven doet hij niet zomaar. Als de Amerikanen hun immense leger nog flink gaan uitbreiden, dan doen ze dat om het te gebruiken. Niet verwonderlijk dus dat onder meer de militaire industrie Trumps militarisering volop steunt.

Foto Amy.Mil.

De VS wil de grootste macht ter wereld blijven, nu andere landen zoals China sterk opkomen als economische en politieke wereldmachten. China heeft de laatste jaren een snelle economische ontwikkeling gekend en heeft de VS al voorbij gestoken als grootste economische uitvoerder ter wereld.

Trump is het niet eens met de strategie die Washington tot nu toe hanteerde tegen de opkomst van China. Hij stelt een veel agressievere aanpak voor, met protectionistische maatregelen om de export van China stokken in de wielen te steken. Zo’n handelsoorlog doet natuurlijk de spanningen hoog oplopen, met het risico dat er zelfs een echte oorlog van komt. Dat zou wellicht een echte wereldoorlog ontketenen. Hopelijk komt het zo ver niet, maar ondertussen heeft Trump nog een ander project klaar voor het Amerikaanse leger: een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten. Tijdens de verkiezingen beloofde hij meerdere keren om “de olievelden van IS af te pakken”.

Zoals bekend dringt Washington erop aan dat Europese landen als België binnen de NAVO meer middelen aan defensie besteden. Hij stelde al een ultimatum dat alle NAVO-lidstaten, waaronder België, hun militaire uitgaven flink moeten optrekken naar minstens 2% van het bruto binnenlands product (bbp). Zo sleurt Trump de rest van de wereld mee in zijn gevaarlijk spel van militarisering en oorlogsdreiging. Na het bezoek van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence aan Brussel verklaarde premier Michel: “Hij was goed geïnformeerd en had goed begrepen dat wij een sterke politieke wil hebben om in de toekomst meer te doen, maar hij weet ook dat dit wat tijd vraagt.” Volgens een schatting voor 2015 besteedt ons land 0,9 procent van het bbp aan “uitgaven voor defensie” – een term die zowel het defensiebudget als de pensioenen van de militairen omvat. Als het van Trump afhangt, zal België dus zijn militaire uitgaven moeten verdubbelen. Onze regering laat verstaan mee te willen gaan in die logica.

3. Zijn klimaatontregeling

Trump en zijn regering vormen een bedreiging voor de wereldvrede, maar de hele wereld heeft evenveel redenen om ongerust te zijn over wat hun plannen betekenen voor het klimaat. Als we tegen 2050 geen totale omschakeling maken naar propere, hernieuwbare energie, zal de aarde met 4 tot 6 graden Celsius opwarmen. Dat zou een onomkeerbare wereldwijde catastrofe veroorzaken met extreme weersomstandigheden en een gevaarlijke verhoging van het zeepeil. Wat de Amerikaanse regering met het klimaat uitspookt, gaat dus iedere aardbewoner aan.

In samenwerking met de grootste vervuilers, multinationals als ExxonMobil waarvan de CEO rechtstreeks in Trumps regering is gekomen als minister van Buitenlandse Zaken, wil Trump heel wat milieubeschermende regels voor bedrijven weer afschaffen. Een van de slogans van Trumps campagne was “Trump digs coal”, Trump houdt van steenkool. Steenkool is een goedkope, maar zeer vervuilende energiebron, waaraan steeds strengere normen worden gebonden. Voor miljardair Trump, die winst boven mens en natuur plaatst, is dat waanzin. In zijn verkiezingsprogramma stond dan ook letterlijk “Laat de 50 triljoen dollar aan onaangeraakte Amerikaanse reserves in schaliegas, aardolie en aardgas vrij, plus honderden jaren aan schone steenkool.”

Natalie Eggermont van Climate Express en organisatrice van de protestmars tegen Trump in België, schreef daarover in een bijdrage voor ABVV Metaal: “Het is intussen alom bekend dat president Trump een gevaar is voor het klimaat. Een steenkool liefhebbende klimaatontkenner die de Verenigde Staten wil terugtrekken uit het klimaatakkoord en er geen graten in ziet om naar olie te boren in nationale parken. Wat echter veel minder bekend is, is dat ook de NAVO-top voldoende redenen geeft om op straat te komen voor het klimaat. […] De militaire industrie is een van de meest vervuilende industrieën met een torenhoge uitstoot van broeikasgassen (het Amerikaans leger dat Trump zo graag wil uitbreiden is nota bene de grootste verbruiker van olie in de wereld). […] Het is niet enkel een passieve verbruiker, maar ook een actieve verdediger en beschermengel van de fossielebrandstofindustrie. Bij de oorlog in Irak zagen we bijvoorbeeld dat de militaire en wapenindustrie een fervente voorstander was van militaire interventie. Algemeen wordt het militair apparaat in deze wereld met regelmaat van de klok ingezet voor het controleren van olierijke gebieden en de bescherming van transportroutes. Recent nog kwam in de Verenigde Staten het leger de vredevolle protesten tegen de North Dakota Pipeline de kop indrukken.”

4. Zijn strijd tegen vrouwenrechten

Op het vlak van vrouwenrechten draait Trump in ijltempo de klok vele decennia terug. Zo kwam Trump meteen na zijn aanstelling als president met een wet die verbiedt dat federaal overheidsgeld wordt besteed aan verenigingen en ngo’s die abortus of informatie erover verstrekken. Hij stelde ook rechter Neil Gorsuch aan in het Hooggerechtshof. Gorsuch staat bekend voor zijn antiabortus standpunten. Waarschijnlijk hebben we nog maar het topje van de ijsberg gezien. De nieuwe Amerikaanse vicepresident, Mike Pence, voerde destijds als gouverneur van de staat Indiana een wet in die moeders verplicht om een begrafenis voor hun foetus te betalen in geval van abortus of miskraam. In een televisie-interview zei Trump zelf ook dat hij vindt dat vrouwen die abortus plegen “op een of andere manier gestraft moeten worden”.

Foto Ted Eytan / Flickr

Veel Amerikanen zijn echter niet van plan om hun rechten te laten afpakken. De dag na de eedaflegging van Trump kwamen al miljoenen vrouwen en mannen op straat, in de VS maar ook de rest van de wereld, voor een Vrouwenmars die uitgroeide tot een gigantische manifestatie tegen alles waar Trump symbool voor staat.

5. Zijn racisme

De ware agenda van Trump is duidelijk om de Amerikaanse elite te dienen. Maar om steun te zoeken bij een deel van de gewone werkende bevolking, doet Trump er alles aan om zichzelf voor te stellen als een soort volksheld die “de macht teruggeeft aan het volk”. Daarom zoekt hij zondebokken tegen wie hij zich kan verzetten: migranten, vluchtelingen en moslims. Dat deed hij tijdens de kiescampagne en dat blijft hij doen als president. Zo hervatte Trump de deportatiepolitiek die Obama in 2012 had gepauzeerd, met dramatische gevolgen. Gezinnen worden uit elkaar gescheurd, ouders worden gescheiden van hun kinderen.

Foto Susan Melkisethian / Flickr

Trump probeerde ook een “moslimban” door te voeren. Deze maatregel verhindert inwoners uit zeven landen naar de VS te reizen. De aankondiging van de maatregel veroorzaakte meteen chaos op vele internationale luchthavens. Maatschappijen als KLM, EgyptAir en Qatar Airway weigerden passagiers uit de zeven landen te vervoeren. Tientallen mensen werden willekeurig gearresteerd op Amerikaanse luchthavens, hoewel ze meestal over een visum beschikten. Door alle inwoners van deze landen voor te stellen als terroristen, wakkert Trump het racisme en de verdeeldheid in de bevolking aan en maakt hij de geesten rijp voor een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten.

Protestmars op 24 mei
Op 24 en 25 mei komt Donald Trump naar België in het kader van een NAVO-top in Brussel. Enkele studenten uit Gent lanceerden via Facebook een oproep voor een protestmars. De oproep kreeg ondertussen de steun van heel wat middenveldorganisaties. In het VTM-journaal zei Natalie Eggermont, woordvoerster van de betoging: “We willen vooral een sterk signaal sturen zoals dat ook het geval was met de vrouwenmars in de Verenigde Staten. Actie is reactie, dus wij gaan tonen dat er nog mensen zijn die geloven in een solidaire toekomst.”
De mars vindt plaats op 24 mei om 17.00 u. in Brussel. De organisatoren omschrijven de betoging als een “protestmars gericht tegen Trump en zijn miljardairsregering. Het is een mars voor de vrede en tegen militaire avonturen, voor het behoud van onze planeet en ons leefmilieu, voor de verdediging van de mensenrechten van ALLE mensen, voor de strijd tegen seksisme, racisme en discriminaties”.

Dit artikel komt uit het maandblad Solidair van maart  2017Abonnement.

Commentaar toevoegen