50 jaar bezetting Palestina: PVDA dient resolutie in met sancties tegen koloniale politiek van Israël

5 juni 1967 begon de Zesdaagse oorlog. Sindsdien bezet Israël de Westelijke Jordaanoever, de Golan en Oost-Jeruzalem, tegen alle bepalingen van het internationaal recht en tegen tal van VN-resoluties in. “Na 50 jaar bezetting kunnen we niet anders dan besluiten dat de strategie die alles zet op dialoog, geen enkel resultaat heeft opgeleverd. Het is hoogtijd dat deze straffeloosheid stopt”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees.

De partij vraagt een stopzetting van handelsmissies naar Israël en dient bij het federaal Parlement een nieuwe resolutie in, waarin ze sancties vraagt voor de koloniale politiek van Israël.

“Het is een bijzonder trieste verjaardag die we vandaag vieren: 50 jaar al duurt de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en van Oost-Jeruzalem, 70 jaar de onteigening en 100 jaar het onrecht tegenover het Palestijnse volk”, zegt Marco Van Hees. Ondanks de retoriek blijft de kolonisatie voortgaan. Volgens cijfers van de VN is het aantal kolonisten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem gestegen van 110.000 naar meer dan 400.000, alleen al sinds de Oslo-akkoorden van 1993, waarin nochtans is vastgelegd dat de bezette gebieden zouden worden ontruimd. Het Palestijnse volk blijft onderdrukt, het recht van de vluchtelingen wordt totaal genegeerd en er is bij de Israëlische regering niet de minste bereidheid om van koers te veranderen.

Sinds 1948 veroordelen tal van VN-resoluties de koloniale en discriminerende politiek van Israël, en doen ze een oproep voor onmiddellijke evenredige en efficiënte oplossingen hiervoor. Desondanks zijn alle vormen van internationale tussenkomsten en van vredesprocessen op niets uitgedraaid.

De PVDA vraagt reële sancties en middelen om Israël te dwingen het internationaal recht en de basisrechten van de Palestijnen te respecteren. De PVDA roept op om te stoppen met handelsmissies naar Israël en zal bij het federaal Parlement een resolutie indienen, waarin ze sancties vraagt tegen de koloniale politiek van Israël, met onder andere een boycot van producten uit de kolonies, de opschorting van de samenwerkingsakkoorden met Israël en een stopzetting van het partenariaat met instellingen en bedrijven die banden hebben met de kolonisatie. De PVDA roept alle politieke fracties in het parlement op om het initiatief te steunen.

“We kunnen niet akkoord gaan met hen die Israëli’s en Palestijnen op gelijke voet zetten of die blijven zweren bij een hypothetisch vredesproces, waarvan Israël overduidelijk niet wil weten”, zo zegt de resolutie. Ze bouwt verder op de historische strijd tegen de Apartheid van Zuid-Afrika en op de talloze oproepen in die zin van de Belgische en internationale civiele maatschappij.

“Die maatregelen moeten van kracht blijven tot Israël zijn verplichting nakomt om het onvervreemdbare recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking te erkennen en zich helemaal voegt naar het internationaal recht”, besluit Marco Van Hees.