Antoine Hermant, La Louvière.

52 raadsleden, één jaar later :: Antoine Hermant, La Louvière

“Waar ik het meest fier op ben, is dat ik verschillende keren de woordvoerder heb mogen zijn van de werkende mensen van deze stad of van mensen die onrechtvaardigheid aanklaagden. Bijvoorbeeld, mensen die een boete ontvingen van de stad… omdat niemand hun vuilniszakken kwam ophalen in hun wijk. Of werknemers van de stad die problemen hebben met benoemingen of arbeidsvoorwaarden.

We zijn met drie eisen naar de gemeenteraadsverkiezingen gegaan. De eerste ging over het dure leven, de belastingen. De PVDA is dikwijls de enige partij die tegenstemt bij belastingverhoging.

De tweede eis betreft een gemeentelijk medisch centrum. We hebben dus opnieuw het debat over een tweede medisch centrum in La Louvière aangezwengeld. Sommige mensen kunnen immers geen medische zorg krijgen omdat die te duur is. Toch veroorzaakte dit luid protest toen ik het onderwerp op de gemeenteraad bracht.

De PVDA legt de tegenstelling bloot tussen wat de PS zegt en wat ze doet

De derde eis gaat over de sociale woningen. Via een persconferentie en een interventie in de gemeenteraad heeft de PVDA dit onderwerp opnieuw op de agenda kunnen plaatsen. Het onderwerp sloeg aan. Ook andere partijen spreken nu over het gebrek aan sociale woningen. Dat was voorheen niet het geval. In La Louvière wachten nog altijd 2.400 mensen op een sociale woning.

In feite legt de PVDA de tegenstelling bloot tussen wat de PS zegt en wat ze doet. De PS zegt dat ze er is voor de werkende mensen, maar tegelijkertijd privatiseert ze de stadsdiensten, zoals de gemeentelijke groendienst. De PS noemt zich ‘sociaal’, maar is tegen het principe van medische centra.”