Dirk De Block, Molenbeek. (Foto Solidair, Martine Raeymaekers)

52 raadsleden, één jaar later :: Dirk De Block, Molenbeek

“Globaal gezien hebben we een zeker respect voor de PVDA afgedwongen. De onderwerpen die we in de gemeenteraad aanbrengen, zijn grondig bestudeerd, en we mobiliseren de bevolking. We hebben dat verschillende keren gedaan: voor de ongezonde toestand van sociale woningen, voor tweetalige klassen, voor de kosten van de kinderopvang die nu betalend is.

De PVDA brengt mensen mee naar de gemeenteraad. De laatste keer hebben ze stoelen voor het publiek moeten bijzetten. Voor de voorlaatste zitting hadden we massaal gemobiliseerd en de MR zei dat ze in alle rust en kalmte wou discuteren. Zonder publiek dus. Als het gemeentebestuur onpopulaire maatregelen wil treffen, dan gaat dat natuurlijk beter zonder publiek. We hebben ervoor moeten vechten om de punten die de inwoners aangaan op de agenda te zetten. Dat weigeren ze elke keer opnieuw. Het antwoord luidt: “Neen. De moties en de interpellaties van de oppositie zijn het niet waard om in aanwezigheid van het publiek besproken te worden.”

Als het gemeentebestuur onpopulaire maatregelen wil treffen, dan gaat dat natuurlijk beter zonder publiek

We hebben sterk gemobiliseerd rond onderwijs en huisvesting. Met onze campagne voor tweetalig onderwijs hebben we deelgenomen aan een vergadering voor schooldirecteurs die gemotiveerd waren voor dit project. Onze voorstellen worden gehoord. Tijdens de informatievergadering over de mobiliteit in de gemeente, hebben we gezegd dat de mensen nog meer belastingen moeten betalen aangezien men Molenbeek in verschillende zones wil opsplitsen en de bewonerskaart slechts in één zone geldt. We hebben dit punt kunnen aanhalen en uiteindelijk heeft men ons advies gevolgd en aan het Gewest gevraagd om de gemeente niet in zones op te splitsen. Waren wij er niet geweest, dan was dit onderwerp zelfs niet besproken. De gemeenteraadsleden hebben blind vertrouwen in hun meerderheid.

Ik probeer het schepencollege ertoe aan te zetten op te komen voor de middelen waarop de Molenbekenaars recht hebben. Onze burgemeester, Françoise Schepmans (MR), hoor ik slechts wanneer er sprake is van meer controlecamera’s te plaatsen, maar nooit als het gaat over meer middelen voor onze scholen, de gemeente, het OCMW… Nooit.”