Nadia Moscufo, Herstal. (Foto Solidair, Antonio Gomez Garcia)

52 raadsleden, één jaar later :: Nadia Moscufo, Herstal

“De stad besliste – zogezegd om het parkeerprobleem op te lossen – een betalende stadsparking aan te leggen. Een reëel probleem, maar je lost het niet op door de mensen te doen betalen. Het stadsbestuur besliste een partnerschap aan te gaan met de privémaatschappij Besix Park. Er werd een overeenkomst getekend voor 40 jaar waarbij Besix 91% van de ontvangsten incasseert en de stad 9%. Een argument dat hierbij wordt aangevoerd, is dat de stad geen betalende parking laat aanleggen om de stadskas te spekken. De stad doet het nochtans wel om de zakken van een multinational te vullen! We hebben bijgevolg met onze afdeling beslist om begin juli een petitie te lanceren en we haalden 4.800 handtekeningen op. De mensen waren het beu. We hebben tweemaal een bijeenkomst voor het stadhuis georganiseerd. Daar kwamen 200 mensen op af. De bestuursmeerderheid stemde voor het project en het dossier werd goedgekeurd.

We hebben al 13 jaar verkozenen in Herstal en in onze werking vertrekken we altijd vanuit de problemen van de bevolking om zo de mensen bij de gemeenteraad te betrekken. Het is de eerste keer dat we zoveel mensen konden motiveren. En dat is een overwinning die aantoont dat de mensen er meer dan ooit genoeg van hebben. Zonder de PVDA waren de mensen zelfs niet op de hoogte geweest van het probleem. Toen we voor de gemeenteraad naar de inwoners gingen, kwam de meerheid langs en liet ze ons weten dat ze geen schrik had en dat er in ieder geval nog niet gestemd was. En zolang er niet gestemd was moesten we ons niet ongerust maken. Maar eenmaal gestemd is het natuurlijk te laat!

We zullen de pers erbij halen en we leggen de fabrieken plat

Wat ArcelorMittal betreft, daar was onze eerste opdracht aanwezig zijn bij de actievoerende arbeiders. Dat blijft het belangrijkste. Als je in de gemeenteraad zit, kijken de mensen anders naar je. Soms stellen ze zich er teveel van voor en denken ze dat we alle macht hebben. Maar we staan er met de partij, van bij het begin, en dat is al langer dan sinds oktober 2012. Woensdag brachten we soep naar het piket van Ferblatil. De mensen lachten, gemeenteraadsleden die soep brengen…

Toen we het hadden over het koninklijk besluit waarbij een deel van de ontslagpremie van de arbeiders omgezet wordt in werkloosheidsuitkering, zei een vakbondsman: “Dat is sterk. Waarom is niemand daarvan op de hoogte? Ik heb hem geantwoord dat dit een goede reden is om Raoul (PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw, n.v.d.r.) in 2014 naar het federale parlement te sturen. Zo zal niets ons nog kunnen ontsnappen. Wanneer er een vergadering over een bepaald onderwerp doorgaat, kan hij als een duivel uit een doosje springen en de aandacht vragen. We zullen de pers erbij halen en we leggen de fabrieken plat.”