Sophie Lecron, Luik. (Foto Solidair, Antonio Gomez Garcia)

52 raadsleden, één jaar later :: Sophie Lecron, Luik

“Wat ik na een jaar vooral onthoud, is het aantal mensen dat zijn steun betuigt tijdens gemeenteraadszittingen. Zowel leden als sympathisanten steunen ons bij onze tussenkomsten.

We hebben hard gewerkt rond het dossier ArcelorMittal. We dienden een motie in om de arbeiders te verdedigen, om de nationalisering aan te vragen en om de tussenkomst van de plaatselijke besturen en het Waals Gewest te vragen. De PS wilde ons intimideren. Het werd een gemeenschappelijke motie van de hele gemeenteraad, maar het werd een afgezwakte versie van onze tekst. Het was dus geen grote overwinning, maar zonder ons was er niets gebeurd. We brachten het onderwerp op de gemeenteraadszitting en de arbeiders waren erbij aanwezig.

Wij proberen de gemeenteraad open te stellen voor alle Luikenaars

Wij proberen de gemeenteraad open te stellen voor alle Luikenaars, niet alleen voor de PVDA-leden. We vechten ervoor om de gemeenteraad te filmen en de opname nadien via de lokale zenders te verspreiden. Wij willen ook dat begrotingsdocumenten en agenda’s op het internet komen, zodat iedereen er toegang toe heeft. Nu zit alles achter slot en grendel. Alles is over veel commissies verdeeld die niet openbaar zijn. De fractieleiders nemen veel beslissingen voor de gemeenteraad. Wij willen anders werken. Informatie moet doorstromen.”