52 verkozenen, één jaar later :: Brussel en Wallonië

Bij de verkiezingen in oktober 2012 haalde de PVDA een historische score. Het aantal verkozenen steeg van 16 naar 52. Begin december is het precies een jaar geleden dat de verkozenen in Brussel en Wallonië de eed aflegden. We kijken terug op een jaar vol strijd in de gemeenteraden en vooral op straat. Of hoe je op een andere manier politiek kunt bedrijven.

“Straat-raad-straat”, zo luidt het principe van de PVDA-gemeenteraadsleden. Ze mobiliseren zich met de inwoners van een gemeente (een wijk, een straat…) om hun vragen, thema’s en eisen in de gemeenteraad te brengen. Daarna gaan ze terug naar de inwoners om verslag uit te brengen over de toestand en om opnieuw actie te voeren. Samen met enkele Brusselse en Waalse gemeenteraadsleden maken we een kleine balans op. Volgende maand komen de Vlaamse raadsleden aan het woord (zij legden hun eed af in januari).

Sophie Lecron, Luik

“Wat ik na een jaar vooral onthoud, is het aantal mensen dat zijn steun betuigt tijdens gemeenteraadszittingen. Zowel leden als sympathisanten steunen ons bij onze tussenkomsten.” Lees verder

Nadia Moscufo, Herstal

“De stad besliste – zogezegd om het parkeerprobleem op te lossen – een betalende stadsparking aan te leggen. Een reëel probleem, maar je lost het niet op door de mensen te doen betalen.” Lees verder

Damien Robert, Seraing

“Onze mooiste overwinning tot op vandaag is dat de inwoners van Seraing zien dat er een echte oppositiepartij bestaat, die geen schrik heeft om luidop te zeggen wat de mensen denken. Een partij die op de gemeenteraad een fundamenteel debat durft te voeren.” Lees verder

Antoine Hermant, La Louvière

“Waar ik het meest fier op ben, is dat ik verschillende keren de woordvoerder heb mogen zijn van de werkende mensen van deze stad of van mensen die onrechtvaardigheid aanklaagden.” Lees verder

Sofie Merckx, Charleroi

“We hebben in Charleroi gewerkt rond de sluiting van Caterpillar. We waren ook actief rond de afschaffing van een schoolfeest, rond de arbeidsvoorwaarden van het stadspersoneel, rond de woonproblematiek… De stad besliste om 880 sociale woningen te bouwen. Bij de aankondiging zei de stad duidelijk dat ze rekening had gehouden met de druk die wij uitoefenden.” Lees verder

Axel Bernard, Schaarbeek

“Schaarbeek zit met sociale problemen die op alle niveaus dringend moeten aangepakt worden. Een voorbeeld: het plaatselijke tewerkstellingsbureau dat de werklozen helpt om werk te vinden, zag zich genoodzaakt om gedurende anderhalve maand de deuren te sluiten. Wie de realiteit van de werkloosheid in Brussel kent, weet dat dit gewoon een drama is.” Lees verder

Dirk De Block, Molenbeek

“Globaal gezien hebben we een zeker respect voor de PVDA afgedwongen. De onderwerpen die we in de gemeenteraad aanbrengen, zijn grondig bestudeerd, en we mobiliseren de bevolking.” Lees verder