Geert Asman, centraal op de foto. Hij zetelt samen met Maureen Tollenaere, Dirk Goemaere, Karl Segers, Steven De Vuys en Sanne Goossen voor de PVDA+ in de Zelzaatse gemeenteraad.

52 verkozenen, één jaar later: Geert Asman (Zelzate)

Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen blikken we met enkele PVDA-verkozenen terug naar het werk van hun fractie en hun groep het afgelopen jaar. Geert Asman over 250 man op de gemeenteraad, een grote overwinning en de strijd die voortgaat.

Nieuwe belastingen, 26 ontslagen bij het OCMW, privatisering van het OCMW-rusthuis... Het nieuwe Zelzaatse gemeentebestuur maakte al meteen na zijn aantreding duidelijk dat het uit het liberale hout gesneden is. Werk voor de sterke PVDA-oppositie. PVDA+-fractieleider Geert Asman: “Het bestuur wil 1 miljoen besparen. Het wil dat geld halen via nieuwe belastingen voor de bevolking en door de openbare dienstverlening af te bouwen of te privatiseren. Daarvoor hebben wij een alternatief uitgewerkt. Een alternatief om 480.000 euro extra inkomsten te innen via de oppervlaktebelasting. Daardoor zouden de acht grootste bedrijven van Zelzate een inspanning moeten doen, en niet de bevolking en het gemeentepersoneel.

Met onze nieuwsbrieven hebben we aan de hele gemeente ook duidelijk gemaakt dat we zouden strijden voor het behoud van elke job bij het OCMW. Door het personeel en de vakbonden zijn verschillende acties gevoerd. Wij hebben die telkens ondersteund. We hielpen mee met de petitie voor een referendum voor het behoud van de jobs bij het OCMW, die werd op vijf dagen tijd ondertekend door 3.000 mensen.

Vanuit de oppositie riepen we op 29 april een extra gemeenteraad samen. De meerderheid bleef weg, op één man na. Daardoor hadden we een alternatieve meerderheid die zich uitsprak tegen de ontslagen bij het OCMW. Een maand later zijn die ontslagen ook effectief ingetrokken. Dat was de grootste overwinning van het afgelopen jaar.

Acht agenten en een hond moesten honderd mensen buiten houden. Een van de grootste mobilisaties ooit aan de gemeenteraad

Nu, drie weken geleden werd aangekondigd dat zowel het rusthuis als de kinderopvang geprivatiseerd zou worden en verkocht aan de privé. De mensen waren woedend toen ze dat hoorden. Op 30 december hadden we een grote mobilisatie voor de gemeenteraad. Er was meer dan 250 man aanwezig. Vakbondsmensen, PVDA-leden, maar ook gewone burgers. Er zat 160 man in de zaal, terwijl er maar 130 man binnen mocht. Acht agenten en een hond moesten honderd mensen buiten houden. Een van de grootste mobilisaties ooit aan de gemeenteraad.

Door de mobilisatie heeft het bestuur nu beloofd dat de kinderopvang niet zal worden geprivatiseerd. Nu blijft de strijd voortgaan: om ervoor te zorgen dat die beslissing behouden blijft en voor het behoud van het rusthuis.

De belangrijkste principes van wat we als partij doen is de mensen op de hoogte brengen, informeren, bewust maken over wat er gebeurt, ontmaskeren wat het bestuur allemaal doet. Het organiseren is ook belangrijk. Er zijn heel wat nieuwe groepsleden bij gekomen. Dankzij hen zijn we erin geslaagd om op vijf dagen tijd een nieuwsbrief te schrijven en te verdelen over de hele gemeente. Een hele inspanning.”