Sofie Sas (rechts op de foto) vormt samen met Tom Claessens, Els Roes en Zohra Othman de PVDA-fractie in de Borgerhoutse districtsraad. Othman is schepen.

52 verkozenen, één jaar later: Sofie Sas (district Borgerhout)

Sofie Sas (rechts op de foto) vormt samen met Tom Claessens, Els Roes en Zohra Othman de PVDA-fractie in de Borgerhoutse districtsraad. Othman is schepen.

Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen blikken we met enkele PVDA-verkozenen terug naar het werk van hun fractie en hun groep het afgelopen jaar. Sofie Sas over participatie, mee besturen en een radicaal andere visie op beleid.

Sofie Sas (rechts op de foto) vormt samen met Tom Claessens, Els Roes en Zohra Othman de PVDA-fractie in de Borgerhoutse districtsraad. Othman is schepen.

“Het is een beetje spannend begonnen. Want doordat we in het bestuur van het district gestapt zijn, werd onmiddellijk alles wat we zeiden met een vergrootglas bekeken. Alles werd direct in tegenstelling gezien met het stadsbestuur. Maar ik denk dat we wel bewezen hebben dat we een productief beleid voeren. We zijn aan het bouwen aan een alternatief project.

Een goed voorbeeld zijn alle besparingsmaatregelen die aan de stad gebeurd zijn. Veel zaken worden afgewenteld op de burger, het stadspersoneel moet flexibeler werken... En we stellen vast dat Borgerhout ook wel mee moet in die besparingslogica – omdat we gewoon minder geld krijgen – maar wij leggen wel andere accenten. Wij gaan bijvoorbeeld de nadruk blijven leggen op dat sociaal beleid. We delen in de scholen gratis fruit uit – in de winter soep. En als bijvoorbeeld het stadsbestuur beslist om trouwen duurder te maken, gaan wij op zoek naar manieren om dat te omzeilen. Sommigen zeggen dan dat we dat doen om te provoceren, maar we hebben gewoon een radicaal andere visie over hoe je beleid moet voeren.

Nu het budget is vastgelegd, zijn we opnieuw naar de bevolking gegaan. We zeggen: “Kijk, dat doen we met jullie ideeën. Daar steken we ons geld in”

Daarnaast hebben we van participatie een speerpunt gemaakt. In Borgerhout betrekken we de bevolking constant bij wat er gebeurt. In het begin waren er rond het bestuursakkoord vergaderingen met bewoners en met speciale doelgroepen. We wilde hun mening horen, hun ideeën kennen. We wilden er feedback over krijgen en zien of er nieuwe invalshoeken waren. En nu het budget is vastgelegd, zijn we opnieuw naar de bevolking gegaan. We zeggen: ‘Kijk, dat doen we met jullie ideeën. Daar steken we ons geld in.’

En natuurlijk blijven we ook bewonersacties steunen. Dat verandert niet omdat we in het bestuur zitten. Het beste voorbeeld was 1 mei. Toen het stadsbestuur bizar genoeg aan extreemrechts de toelating gaf om in Borgerhout te betogen, riepen de mensen uit Borgerhout spontaan op een andere boodschap te brengen, en organiseerden ze een volksfeest.”