Staf Henderickx neemt het woord op een activiteit van Geneeskunde voor het Volk.

52 verkozenen, één jaar later: Staf Henderickx (Lommel)

Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen blikken we met enkele PVDA-verkozenen terug naar het werk van hun fractie en hun groep het afgelopen jaar. Staf Henderickx over de kleinste zijn, sneeuw ruimen en gevaarlijke bedrijven.

Dokter Staf Henderickx van Geneeskunde voor het Volk Lommel zetelt sinds 2006 in de gemeenteraad van Lommel. In 2012 werd hij voor de tweede keer verkozen op de lijst AKTIEF, een eenheidslijst van progressieven en leden van de PVDA.

“Ondanks het feit dat we de kleinste fractie zijn, brengen wij zowat het meeste punten op de agenda van de gemeenteraad”, vertelt hij. “Die waren steeds een pleidooi voor het behoud van werkgelegenheid en tegen privatiseringen, voor een gezonder milieu en tegen verloedering ervan. Soms over kleine, maar erg storende problemen in de wijken. In een reclameblaadje van Lommel gaven we steeds uitleg over onze agendapunten zodat de bevolking op de hoogte was van onze tussenkomsten. Zo mogelijk probeerden we de bevolking ook te betrekken bij de problematiek die we aankaartten. Zo gingen we met een ploeg sneeuw ruimen op de fietspaden en toonden we in de gemeenteraad foto’s van vrije fietspaden in de omliggende gemeenten. Daarop schafte de stad twee extra sneeuwruimers voor fietspaden aan. Daardoor zijn er sindsdien minder ongevallen met fietsers op weg naar school of werk.”

We zijn de kleinste fractie, maar we brengen zowat het meeste punten op de agenda van de gemeenteraad

“Een tweede voorbeeld waar we ons met onze ploeg in vastgebeten hebben was het bedrijf Tigro dat erg gevaarlijke chemische stoffen stockeert. Bewoners hadden stankhinder en gevaarlijke transporten door de wijk gesignaleerd. Toen een vraag tot uitbreiding op de gemeenteraad kwam, merkte onze groep dat het bedrijf op verschillende punten niet in regel was met de milieuwetgeving. We verspreidden een pamflet in de wijken en riepen op om te reageren als protest op een speciaal e-mail adres. Een honderdtwintigtal mensen postten hun protestmail op dit adres. Die mails gebruikten we als ondersteuning. Een beroepschrift tegen de uitbreiding is nog lopende bij de bevoegde minister.”

Vlak voor de verkiezingen van oktober 2012 scheurde een deel van de AKTIEF-lijst (het meest liberale deel) zich echter af en sloot zich aan bij Groen Lommel. “De bedoeling is dat ik binnenkort als PVDA+ in de gemeenteraad ga zetelen”, zegt Staf. “De grote meerderheid van de leden van AKTIEF is ook al lid van de PVDA.”