Swa Engelen (links) en zijn mede-PVDA-districtsraadsleden Bülent Öztürk, Sadiq Mazghani en Erica De Meyer.

52 verkozenen, één jaar later: Swa Engelen (district Hoboken)

Swa Engelen (links) en zijn mede-PVDA-districtsraadsleden Bülent Öztürk, Sadiq Mazghani en Erica De Meyer.

Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen blikken we met enkele PVDA-verkozenen terug naar het werk van hun fractie en hun groep het afgelopen jaar. Swa Engelen over zich houden aan het districtsniveau en bewonersdelegaties op de raad.

“Onze tussenkomsten vertrekken steeds vanuit een betrokkenheid van de Hobokense bevolking met de problematiek. Naast het aanklagen van de situatie brengen we ook steeds een oplossing naar voor. Een steeds terugkerende kritiek op onze tussenkomsten is wel dat we ons niet aan het lokale districtsniveau houden. (lacht)

Het straat-raad-straatprincipe pasten we al meerdere keren toe. Een eerste keer toen Crown Hoboken sloot. We contacteerden de vakbond en de werknemers en riepen op onze motie tegen de sluiting en voor de wet-Inbev te komen steunen in de districtsraad.

Een steeds terugkerende kritiek op onze tussenkomsten is wel dat we ons niet aan het lokale districtsniveau houden (lacht)

We slaagden erin om rond een dossier van een milieuvergunning voor gevaarlijke industriële activiteiten een delegatie van de betrokken wijk in de raad te krijgen. Het college ging daardoor ook zonder discussie akkoord met het degelijk uitgewerkte bezwaarschrift van de wijkbewoners.

Recent zijn we er als eerste district in geslaagd om de volledige top van Woonhaven, de eengemaakte sociale huisvestingsmaatschappij van Antwerpen, te laten deelnemen aan een debat in de raadscommissie. Sociale huisvesting is geen bevoegdheid van het district, maar onder druk van onze werking in bewonersgroepen en onze busfolders is na twee maanden het debat toch doorgegaan. Ook op dit debat, in de donkere december maand, was er een bewonersdelegatie aanwezig!”