Tristan Faes legt de eed af.

52 verkozenen, één jaar later: Tristan Faes (district Merksem)

Tristan Faes legt de eed af.

Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen blikken we met enkele PVDA-verkozenen terug naar het werk van hun fractie en hun groep het afgelopen jaar. Tristan Faes over De Lijn die hele wijken isoleert en kleine initiatieven.

“Waar we het meest mee bezig zijn geweest is de hervorming van De Lijn, die ertoe geleid heeft dat enkele buslijnen zijn afgeschaft. Bepaalde ziekenhuizen en scholen zijn minder goed bereikbaar. Wij hebben een enquête uitgevoerd bij de reizigers. De resultaten maken het alvast meer dan duidelijk: 72 % van de ondervraagden vindt de kwaliteit van de dienstverlening er sterk op achteruit gegaan. De meest vernoemde kwalen zijn onbetrouwbare uurregelingen, te weinig zitplaatsen en langere reistijden. Uit de resultaten blijkt ook dat de gebruikers van openbaar vervoer in Merksem, Luchtbal en Ekeren de buslijnen 123 en 28 missen. Ik heb dat op tafel gelegd in de districtsraad, en zal dat blijven doen tot het bestuur afdoende actie onderneemt.

Op de nieuwjaarsreceptie van de chauffeurs van De Lijn gaan we samen met de buurtbewoners langs om daar nog eens de problemen op tafel te leggen

Maar we gaan nog via een andere weg proberen resultaat te halen. Op de nieuwjaarsreceptie van de chauffeurs van De Lijn gaan we samen met de buurtbewoners langs om daar nog eens de problemen op tafel te leggen. Om het aan de bazen van De Lijn zelf te vertellen.

En verder deden we nog wat kleine initiatieven. Zo werd ik aangesproken door mensen van wie de kinderen bij een jeugdvereniging zitten. Die vereniging zit met slechte lokalen, iets dat al aansleept van de vorige legislatuur. Ook dat probleem heb ik op de raad gebracht. En het laatste wat ik er nu van gehoord heb, is dat er toch ruimte zou zijn om te zorgen voor lokalen voor die jeugdvereniging.”