Districtsraadslid Wouter Van Damme in gesprek met bezetters van het Ferrarisbos.

52 verkozenen, één jaar later: Wouter Van Damme (district Wilrijk)

Districtsraadslid Wouter Van Damme in gesprek met bezetters van het Ferrarisbos.

Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen blikken we met enkele PVDA-verkozenen terug naar het werk van hun fractie en hun groep het afgelopen jaar. Wouter Van Damme over de waarde van een zonevreemd bos en van een kinderboerderij.“Op de eerste districtsraad van het jaar al kwam het bedrijf H. Essers toelichten dat het een waardevol bos wilde kappen om er een gebouw te zetten als hoofdzetel voor een ander bedrijf, Veritas. Met PVDA-Wilrijk startten we een mailactie gericht aan Veritas. Met succes, want het bedrijf trok zich terug uit het project. Ondertussen was de kapvergunning echter al verleend door het stadsbestuur. Natuurpunt spande een procedure in tegen die vergunning. Ter ondersteuning organiseerden we eind juni mee een picknick met zo’n 100 aanwezigen. Nadien bezetten enkele activisten het waardevolle bos. Toch werd begin september onder politiebegeleiding overgegaan tot kap. Het protest zorgde wel voor het behoud van twee derde van het Ferrarisbos. Een ander gevolg was dat zonevreemde bossen in de aandacht kwamen en dat minister Schauvliege beloofde werk te maken van de bescherming ervan.

Het protest zorgde voor het behoud van twee derde van het Ferrarisbos en zonevreemde bossen kwamen in de aandacht

Een ander ding was de kinderboerderij. In januari 2011 waren we al te weet gekomen dat het stadsbestuur de kinderboerderij wilde privatiseren. Toen voerden we al actie voor het behoud van een openbare, gratis toegankelijke, educatieve en sociale kinderboerderij. Ook hier loont protest: het stadsbestuur zal de kinderboerderij alvast nog twee jaar in eigen beheer houden.”