650 aanwezigen bij voorstelling boek 'Première à gauche' van PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw

Bij het begin van de boekvoorstelling vulde de zaal zich met een rode menigte: arbeiders, syndicalisten,  mensen uit het culturele en verenigingsleven, leden en sympathisanten van de PVDA, van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA en gewoon linkse mensen uit Luik. Bij een pint en in een gemoedelijke sfeer wachtten ze geduldig op de voorstelling van een boek, dat van meet af aan in het teken stond van links, het echte links, een links dat elke dag vecht om de wereld te veranderen.

Uitgever Gilles Martin,  in het boek ook de gesprekspartner van Raoul, leidt de avond in. Hij legt uit hoe het boek er kwam: de prikkel was de groei van de PVDA, electoraal en op het terrein en in de media, met Raoul Hedebouw steeds nadrukkelijker present op debatten en in tv-programma’s. “Hoe word je een Raoul Hedebouw?” vroeg hij zich af. Op die vraag probeert het boek een antwoord te formuleren, waarbij het voortdurend switcht van de eigen ervaring van Raoul naar de collectieve ervaringen van de PVDA en diens wereldvisie en programma, dat overigens gesteund wordt door intussen duizenden leden en sympathisanten. De rest van de avond wordt opgeluisterd door, Pierre-Etienne, oftewel Pavé, een Luikse rapper en lid van de PVDA. Hij zal de hele avond gasten ondervragen die het boek in primeur hebben kunnen lezen.

De vijandelijkheden worden geopend door gekende progressieve politici. Zoals Sfia Bouarfa, Brussels parlementslid voor de PS. “Dit boek is van cruciaal belang voor de komende electorale uitdaging. Dit bewijst dat de PVDA een plaats in het Parlement verdient”.

Josy Dubié bekent dat hij het boek in één trek heeft uitgelezen en vertelt dat vooral het lange hoofdstuk over ecologie op hem grote indruk heeft gemaakt, omdat dit de band blootlegt tussen de sociale kwestie en de milieuproblemen. Die benadering heeft links van links te voorzichtig of dikwijls zelfs niet gevolgd, maar de PVDA maakt daar vandaag een van zijn prioritaire strijdpunten van.

De progressieve regisseur Patrick Béby vindt dat je “van bijna elk hoofdstuk van het boek een theaterstuk kunt maken”. Als geschiedenisamateur is de theaterman blij met de aandacht voor de wortels van de sociale beweging waar de PVDA uit voortgekomen is en ook met de leesbaarheid van het boek. “Het is het eerste boek in het Luiks”, zegt hij, “toegankelijk geschreven een aangenaam om te lezen.

Een werkmiddel voor de werkende mensen

Ook de vakbonden waren present. ACV-delegee Dominique Vendredi (Openbare diensten) vertelt dat hij met Première à gauche een opkikker heeft gelezen, tegen de crisis en tegen de besparingen.  Voor de eenheid over de taalgrenzen heen en tussen alle sectoren van de werkende mensen.

ABVV-delegee Frédéric Gillot (metaal) van ArcelorMittal wijst op het belang, voor hemzelf maar ook voor zijn kameraden, van boeken als dit, die de kwestie van de maatschappijvisie opnieuw centraal plaatsen en die een hoopvol perspectief schetsen. De staalarbeider vertelt hoe hij gevochten heeft voor een openbaar bedrijf, samen met, nota bene, Hubert Hedebouw, de vader van de auteur. 

De persoonlijke geschiedenis van Raoul Hedebouw is nauw verbonden met de strijd van de werkende mensen, doordat zijn beide ouders ook werkende mensen waren die nooit twijfelden als het erop aankwam om samen met de vakbonden te vechten voor sociale vooruitgang. De twee vakbondsmilitanten konden ten zeerste appreciëren dat die geschiedenis op een ernstige manier werd opgehaald. Ook zij noemden het boek “een instrument” - een “Engelse sleutel” zei Frédéric Gillot – die je helpt om uit te leggen wat er in de wereld gebeurt en om erover te discussiëren. En dat vooral ook uitlegt wat we, samen met iedereen, van die wereld willen maken.

Antonio Cocciolo, de voorzitter van de metaalcentrale MWB van Henegouwen-Namen van het ABVV, zegt dat hij onder de indruk is van het boek, dat het oproept tot activisme en tot strijd. Dit is een basisidee in het werk en de wereldvisie van elke vakbondsmilitant. Daarom, zo vervolgt hij, is dit boek van groot nut en door de vakbonden heel goed te gebruiken als een heel sterk pedagogisch instrument.

“Wie revolteert, heeft altijd gelijk”

Oud-vrederechter en PVDA-lid Christiaan Panier vertelt met de nodige zin voor humor dat hij Première à gauche met veel plezier heeft gelezen. Hij noemt het een fris en een rijk boek, vooral door de verklaring van het engagement vanuit de persoonlijke ervaring. Hij citeert met plezier André Gide: “Wie revolteert heeft altijd gelijk”.

Als laatste bestijgt Raoul Hedebouw het podium om te vertellen over het ontstaan van het boek, over zijn eigen geschiedenis en zijn engagement. Hij verwijst naar de strijd van de mannen van Forges de Clabecq en noemt die “een opkikker aan te tonen dat een andere wereld mogelijk is”. Dat is wat hij ook in het boek heeft proberen te realiseren enkele maanden voor verkiezingen die zich als cruciaal aankondigen.

Besluit van deze prachtige boekvoorstelling kan alleen zijn: ingezet en gewonnen. En in de komende weken en maanden volgen er veel Raoul on tour-avonden in het land, om Première à gauche voor te stellen aan iedereen die een opkikker voor de revolte kan gebruiken.

Raoul Hedebouw, Première à gauche, Editions Aden, 12 euro. Te koop in onze Franstalige PVDA-shop www.ptbshop.be