Foto Solidair, Evy Menschaert

7 juli: Trump is nog steeds niet welkom

Op 7 juli trekken tal van organisaties en bewegingen in Brussel de straat op, om te protesteren tegen de komst en het beleid van Trump. De boodschap is duidelijk: #TrumpNotWelcome en #MakePeaceGreatAgain. De PVDA ondersteunt dit initiatief volop en roept iedereen op om mee te manifesteren. 

 

Een jaar geleden lieten meer dan 10.000 mensen al een eerste keer verstaan dat Trump en zijn oorlogsretoriek hier niet thuishoren. Vanuit de hele wereld werd toen gekeken naar Brussel, waar een bont publiek met roze pussyhats de straten innam.

Begin juli komt de Amerikaanse president Donald Trump in het kader van een NAVO-top opnieuw naar België. Het protest zal er ook opnieuw zijn …

“Geen geld voor oorlog”

Als Trump straks naar Brussel komt, dan is dat om de NAVO-bondgenoten aan te sporen tot meer investeringen in defensie. De VS willen dat alle NAVO-landen, dus ook België, 2% van hun bbp aan defensie besteden. Vandaag is dat in België 0,9%.

Het is trouwens in het kader van deze nieuwe wapenwedloop dat ons land 34 gevechtsvliegtuigen aankoopt. Die moeten kernbommen kunnen dragen en ingezet worden voor interventies aan de zijde van de VS.

Trump eist massale investeringen, oorlog is big business. Maar dat is wel geld dat niet kan besteed worden aan de strijd tegen klimaatverandering, sociale bescherming, vrouwenrechten, een humaan asielbeleid … “Geen geld voor oorlog” wordt dan ook de slogan die we als PVDA zullen meedragen.

Oorlogsgevaar

Door toedoen van Trump komt het oorlogsgevaar heel dichtbij. Het buitenlandbeleid van de VS is duidelijk harder geworden: de bombardementen in Syrië, de verhuizing van de VS-ambassade naar Jeruzalem, de opheffing van de nucleaire overeenkomst met Iran en het opnieuw instellen van economische en financiële sancties.

Dan is er nog zijn wispelturig beleid richting Noord-Korea, waarbij Trump uiteindelijk wel aan tafel is gaan zitten met Kim Jong-un en over vrede sprak, wat een goeie zaak is, maar toch moeten we voorzichtig blijven.

Trump lijkt misschien een wispelturige bullebak en hij kleurt niet altijd binnen de lijntjes, maar hij volgt een coherente lijn. Hij verdedigt de belangen van de Amerikaanse multinationals in het buitenland. Hun dominantie op de wereldmarkten staat steeds meer onder druk. Militaire overmacht is daarbij essentieel. Een van zijn belangrijkste beslissingen bij het opstellen van de begroting is om elk jaar 54 miljard dollar meer te besteden aan defensie.

Nog steeds niet welkom

De agressieve politiek van Trump heeft desastreuze gevolgen. Oorlogszuchtige regimes als dat van Saoedi-Arabië of Israël krijgen een duw in de rug. Landen die een autonome koers willen varen, worden bedreigd.

Bij ons is onder meer Theo Francken een groot bewonderaar van Trump. In het parlement was hij ook een van de hevigste voorstanders van bombardementen op Libië. Vervolgens stelt hij de Conventie van Genève en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in vraag en voedt hij zonder ophouden de haat tegen vluchtelingen.

Het zijn onze bommen en onze legers die het Midden-Oosten in vuur en vlam hebben gezet. De migratiestromen en de opkomst van de jihadistische terreur zijn een gevolg van die militaire interventies en destabilisaties. Nu worden die mensen geframed als een gevaar, terwijl ze net het gevaar ontvluchten dat het Westen in hun thuisregio heeft gecreëerd.

Als Trump straks voet op Belgische bodem zet, zullen we zorgen voor een warme ontvangst. Pussyhats en vredesactivisten, klimaatactivisten, vakbondslui ... Want op het pad van de oorlog hebben we niets te winnen.