Foto Solidair, Christoph Van Dyck

80.000 mensen lanceren beweging voor intrekking wet-Peeters

80.000 mensen in de straten van Brussel vandaag. 80.000 mensen die de stem vertolken van een steeds groter wordende meerderheid van de bevolking die het regeringsbeleid afwijst. Vooral de flexibele werkweek van 45 uren en de aanvallen op de ambtenarenpensioenen moeten het ontgelden.

PVDA-voorzitter Peter Mertens voelde de warmte die de betoging uitstraalde: “De betoging van vandaag is slechts de start van een nieuwe golf van sociaal verzet om de hoop te laten overwinnen op de wanhoop.” Een boodschap die gedragen werd door 80.000 betogers, flink meer dan wat de vakbonden vooropgesteld hadden. Een boodschap van hoop vanwege de vele nieuwe, jonge vakbondsafgevaardigden die pas verkozen zijn in de sociale verkiezingen. Zij willen de regering een halt toeroepen, in het bijzonder op het vlak van de nieuwe arbeidsmarkthervorming (de wet-Peeters), die een einde maakt aan de 38-urenweek en levenslang interimarbeid invoert.

Tal van vakbondsdelegaties uit privébedrijven uit het hele land stapten mee in de betoging. In sommige bedrijven lag de productie zelfs stil of was ze toch zwaar verstoord, zoals bij Case New Holland (Oost-Vlaanderen), Asco (Vlaams-Brabant), NMC (Verviers), Audi (Brussel), Techspace Aero (Herstal) … 

Ook de werknemers uit de openbare sector waren goed vertegenwoordigd, ondanks het feit dat zij volgende week, op 31 mei, al acties gepland hebben. In de vervoersmaatschappijen (De Lijn, MIVB en TEC) waren er stakingen. De cipiers liepen op kop van de betoging. Een van hen, Sébastien, sprak de betogers trouwens in naam van het gemeenschappelijk front toe vanop het podium op het einde van de betoging. Hij herinnerde eraan dat hun strijd ook gericht is tegen het hele bezuinigingsbeleid van de rechtse regering.

Deze beweging heeft lessen getrokken

Er stapten ook opvallend veel middenveldorganisaties op in de betoging. Vrouwenorganisaties zoals Femma of Vie Féminine, de organisaties van de “Coalitie van jongerenorganisaties voor de terugtrekking van de Wet Peeters” - zij willen geen ‘generatie Burn-out’ worden - en ook verenigingen als Hart Boven Hard/Tout Autre Chose, de Ligue des Droits de l’Homme, de KAJ/JOC, de armoedeorganisaties als Samenlevingsopbouw,… Opvallend veel manifestanten hadden zelf bordjes gemaakt, met daarop hun kritiek op de asociale hervormingen maar ook hun - democratische -behoefte om gehoord én gerespecteerd worden door de regering.

De betoging van vandaag is de voorbode van een grote beweging van sociaal verzet. Een beweging naar het evenbeeld van de petitie “Wet Peeters, nee bedankt” die talloze mensen en verenigingen verspreid hebben. Ze eist de intrekking van de wet-Peeters. Geen aanpassing. Een brede beweging in de openbare diensten, geïnspireerd door de vastberadenheid van de cipiers, die geen nieuwe aanvallen op de pensioenen wil. Een brede beweging die lessen heeft getrokken uit 15 december 2014 en die bereid is er alles aan te doen opdat de regering echt bijdraait. Veel betogers hadden het vandaag over de stakingen in de openbare diensten op 31 mei en de algemene staking op 24 juni en ook op heel wat borden werd daarnaar verwezen. De tientallen bedrijven die vandaag platlagen zijn alvast een aanwijzing dat de geplande actiedagen een succes zullen zijn.

"We kunnen deze regering doen buigen"

“Deze regering is kwetsbaarder dan we denken”, herhaalden PVDA-voorzitter Peter Mertens en woordvoerder Raoul Hedebouw tijdens hun toespraken vanop het PVDA-podium langs het parcours. Toespraken die konden rekenen op warm applaus van de manifestanten. Dat de regering kwetsbaarder is dan we denken, wordt ook bevestigd door de recentste peiling. Peter Mertens: “Er is grote onvrede onder de bevolking. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zouden de regeringspartijen hun meerderheid verliezen. Op de werkvloer en in vele volkswijken had deze regering al geen meerderheid meer. Nu is dat ook in het parlement het geval. De regering voert een politiek van het verleden, een politiek van de kloof tussen rijk en arm, een politiek die in scherven uiteen is gevallen tijdens de bankencrisis van 2008. We kunnen deze regering doen buigen. Deze betoging is nog maar het begin van een grote sociale beweging. Een beweging in volle groei. Net zoals de generatie die de 8-urendag heeft afgedwongen. Net zoals de Fransen die vandaag hun regering onder druk zetten.”

Labels