90 kilometer mensenketting voor sluiting kerncentrales

Kernenergie is geen alternatief voor fossiele energie. Integendeel, we moeten er zo snel mogelijk uitstappen, wegens te gevaarlijk. Oude kerncentrales moeten onmiddellijk dicht. Daarom vormen tienduizenden mensen op 25 juni een mensenketting van Nederland via Duitsland tot Tihange.

In november vorig jaar zei topman Jan Bens van het FANC dat de lakse houding van Electrabel, de uitbater van Doel, tegenover het gevaar van een kernramp getuigt van “een enorme schaamteloosheid”. Jan Bens is nota bene een fervent voorstander van kernenergie. Hij is sinds 2012 de algemeen directeur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), maar daarvoor was hij directeur van de kerncentrale van Doel. In twee brieven aan toplui van Electrabel noemde hij het gevaar van een kernramp door een kernsmelt in de drie reactoren van Tihange en in de reactoren 3 en 4 van Doel ‘alarmerend’. De gevolgen van zo’n ongeval zijn nochtans vergelijkbaar met die van Fukushima en Tsjernobyl. 

Honderd procent duurzaam, het kan

Een groep van 48 landen uit het zuiden, waaronder de Filipijnen, Congo en Colombia, wil zo snel mogelijk 100% hernieuwbare energie bereiken. Noorwegen wil koolstofneutraal worden in 2030. De Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein produceert sinds 2014 evenveel hernieuwbare energie als er energie verbruikt wordt. Amerikaanse steden als Miami Beach, San Diego of Salt Lake City hebben de club vervoegd van de steden die zich op 100% hernieuwbaar richten.

In 2013 brachten het Federaal Planbureau (FPB), het Waalse Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable (ICEDD) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en rapport uit dat aantoont dat een transitie naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050 ook in België mogelijk is.

Een duurzame politiek bereiken

De drie wetenschappelijke partners becijferden dat we 300 à 400 miljard euro moeten investeren in hernieuwbare energie en opslag. Dat kun je niet verwachten van het huidige selecte groepje energiekapitalisten die alleen uit zijn op kortetermijnwinst. Collectieve en publiek geplande initiatieven, die democratisch beheerd worden, kunnen dat wel. Trouwens, de “hernieuwbare wonderen” die vandaag al zijn verricht, zijn het werk van publieke en gemeentelijke initiatieven in Denemarken en van coöperatieve projecten in Duitsland.
We willen klimaatneutrale steden en bedrijven en 100% hernieuwbare en collectieve energie, betaalbaar voor iedereen. Om dat te realiseren moeten we ingaan tegen het beleid van energiemultinationals zoals Engie-Suez-Electrabel, maar ook tegen de politici die hen steunen, zoals N-VA, dat pleit voor een kernuitstap in ... 2065. Ze hebben blijkbaar weinig geleerd van de nachtmerrie van Fukushima. Bij een soortgelijk ongeval in dichtbevolkte gebieden als Tihange of Doel zouden nog veel meer mensen moeten geëvacueerd worden, niet voor even maar voor tientallen jaren. Hele gebieden zouden verlaten zijn, met een stedelijke en industriële infrastructuur in puin. Dan hebben we het niet eens over de doden en gewonden ...

Hernieuwbare energie wordt goedkoper, kernenergie duurder

De lobby’s van olie- en kernenergiebedrijven verspreiden de mythe dat hernieuwbare energie duurder zou zijn. De feiten en de verwachte evolutie spreken dit tegen. Zo zijn er al 30 landen waar de prijs van hernieuwbare energie lager ligt. Deze tendens zal zich nog versterken.

Kernenergie zal in een nabije toekomst al onbetaalbaar zijn, maar daar rept de kernlobby niet over. Niet alleen door de verborgen kosten van de ontmanteling, de afvalverwerking of mogelijke ongevallen. Ook de prijs van elektriciteit zal helemaal de pan uit swingen. Sommige producenten wisten akkoorden te sluiten waarin men ervan uitgaat dat de prijs van kernenergie kan verdrievoudigen in geval van investeringen in nieuwe kerncentrales. De Britse regering sloot zo’n deal waarin ze een prijs van 92,50 pond (basis 2013) garandeert, hetzij 110 euro per Mwh voor de energie van een nog te bouwen kerncentrale. Dit is 250% van de huidige basisprijs van elektriciteit.

Hernieuwbare energie, duurzame jobs

Hoe minder fossiele brandstof een economie gebruikt, hoe meer elektriciteit die nodig heeft. Het vervuilende openbaar vervoer - met dieselmotoren - vervangen door duurzaam vervoer zal bijvoorbeeld bijna alleen kunnen door een elektrificatie. Er is dan ook geen sprake van een vernietiging van tewerkstelling maar wel een verschuiving van jobs van de fossiele en nucleaire sectoren naar hernieuwbare energie. Windmolens, waterkrachtcentrales, zonnepanelen … die moeten allemaal gemaakt, geïnstalleerd en onderhouden worden. Volgens verschillenden studies, waaronder die van het vakbondsinstituut ETUI, zou er door deze overgang juist extra werkgelegenheid gecreëerd worden.

Mensenketting van Tihange naar Aken. Doe mee!

De alliantie Mensenketting is een initiatief van zeven Nederlandse, Belgische en Duitse antikernenergieorganisaties. De alliantie keert zich tegen het beleid van Electrabel en van de Belgische regering, die de scheurtjesreactoren Tihange 2 en Doel 3 blijven uitbaten. De alliantie eist dat deze twee reactoren onmiddellijk worden gesloten en dat massaal wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Deze transitie moet ook rechtvaardig zijn voor consumenten en werknemers. 

De PVDA roept op om op zondag 25 juni mee te doen aan de Mensenketting. De partij spreekt af aan: 

• het station van Seraing, om 12.00 u.

• Geneeskunde voor het Volk Herstal, om 12.00 u.

Schrijf je hier in

Dit artikel komt uit het maandblad Solidair van juni  2017Abonnement.

Commentaar toevoegen

Reacties

Dat het (veel) beter kan dan nu lijdt geen twijfel maar 100%. Is dat wel realistisch ? Ik denk daarbij aan alle (nieuwbouw)woningen waar verwarmd wordt met aardgas. Nu, aardgas is in elk geval een stuk milieuvriendelijker dan olie of steenkool. Ik persoonlijk zou 70% een prestatie van jewelste vinden.
Pak de Ps harder aan en veroordeel duidelijk engie-electrabel met hun slechte kerncentrales. Zelfs De Post steunt deze firma door een loket open te houden in hun dienstgebouw!!!!!!!!!!!