Foto Karina Breys

Aanvaller Raoul Hedebouw veroordeeld tot 28 maand met uitstel

auteur: 

Webredactie

De man die Raoul Hedebouw, federaal parlementslid voor de PVDA en nationaal woordvoerder, op 1 Mei dit jaar aanviel, is veroordeeld tot 28 maand cel met uitstel voor drie vierde en een boete van 800 euro, ook met uitstel. Wij vroegen de advocaat van Raoul Hedebouw om een reactie.

 

Hoe reageert Raoul Hedebouw op de uitspraak?

Joke Callewaert. Mijn cliënt is tevreden met dit duidelijk signaal van de rechtbank. De rechter oordeelt dat de feiten waarvan Raoul Hedebouw het slachtoffer werd zeer ernstig zijn, zeker omdat de aanvaller met voorbedachte rade handelde en geen spijt toonde.

Moet Hedebouw nu nog iets vrezen?

Joke Callewaert. Het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf gaat gepaard met de voorwaarde dat de aanvaller geen contact meer zoekt met mijn cliënt. Bovendien wordt hij verplicht zich psychisch te laten begeleiden. Hopelijk zal de dader deze voorwaarden respecteren en zal Raoul Hedebouw verder veilig kunnen leven. Dit was trouwens de reden waarom hij zich burgerlijke partij heeft gesteld, met name om te voorkomen dat dergelijke feiten zich opnieuw zouden kunnen voordoen.

De aanvaller wilde met zijn daden “een voorbeeld stellen”. Wat vind u daarvan?

Joke Callewaert. De dader pleegde de feiten omdat hij naar eigen zeggen zelf het slachtoffer was van gelijkaardige feiten in 2009 en 2011 en van oordeel is dat de aanpak door justitie toen te wensen overliet. Het Belgisch strafbeleid en de reactie op dergelijke feiten kan zeker verbeterd worden, maar het is hoegenaamd niet door Raoul Hedebouw fysiek aan te vallen dat die verbetering er zal komen. Hedebouw heeft trouwens geen enkele verantwoordelijkheid inzake strafbeleid in België. Het komt enkel toe aan de strafrechter om te oordelen over hoe strafbare feiten dienen gesanctioneerd te worden.

Is de zaak hiermee van de baan voor Hedebouw?

Joke Callewaert. Zoiets vergeet je natuurlijk niet. Maar ondanks de aanval tegen zijn persoon heeft Raoul Hedebouw niet getwijfeld om zijn werk verder te zetten. Hij vindt het uiterst belangrijk om in zijn hoedanigheid van volksvertegenwoordiger in contact te blijven met de burger, naar hem te kunnen luisteren, zijn belangen te verdedigen en onder het volk te kunnen komen. De aanval waarvan hij het slachtoffer werd, zal daar niets aan veranderen. Hij zet zijn werk voort.