Foto's Solidair, Ward Coenegrachts

ABVV-militanten Antwerpen met DJ Jos naar Unizo-zetel

Een paar honderd ABVV-militanten voerden vanmorgen een verrassingsactie voor de zetel van patroonsorganisatie Unizo in Antwerpen. Met de decibels die een DJ Jos meebracht kon je niet naast de boodschap: "De gewone mensen gesjareld? Dan Unizo gejost!"

Vanmorgen werd niet alleen aan tientallen stations geflyerd door de bonden. In aanloop naar de nationale betoging van 6 november, de provinciale stakingen daarna en de algemene staking op 15 december, kwamen een paar honderd ABVV-militanten ook samen voor de Antwerpse zetel van Unizo. Bruno Verlaeckt, voorzitter Algemene Centrale Antwerpen-Waasland en Yvan De Jonge, gewestelijk secretaris ABVV Horval Antwerpen namen er het woord. De syndicalisten hadden hun boodschap op spandoeken geschilderd: "Wij komen op straat voor de koopkracht van uw klanten" en "DJ Jos, verlos ons van zagende bazen". Een luide DJ-set met Rage Against the machine en meer goeds zetten de toon.

In hun persbericht klagen de initiatiefnemers de plannen van de federale en de Vlaamse regering aan: "Het geheel is een horrorcatalogus. Hard voor de gewone mensen: jong en oud, werkend en werkzoekend. Hard voor de mensen die het niet zo breed hebben. Hard voor de gezinnen. Hard ook voor het middenveld en de openbare diensten waarop de gewone mensen beroep kunnen doen en die zorgen voor maatschappelijke samenhang. Hard ook voor de culturele sector, de sociale organisaties, het onderwijs… Kortom: hard voor het hart van onze samenleving. Maar tegelijkertijd zijn de regeerakkoorden ook zoet en zacht. Zoet voor de ondernemingen en de werkgevers die de cadeaus krijgen. Zacht voor de inkomens uit grote vermogens die niet hoeven bij te dragen en niet moeten vrezen voor rechtvaardige belastingen." 

Zoet voor de werkgevers en zacht voor de grote vermogens

"Het ABVV pikt de onevenwichtige regeringsplannen niet en gaat samen met de twee andere vakbonden in het verzet. We gaan ons niet laten pluimen. Maar niet alleen de rechtse regeringen Michel en Bourgeois zijn doelwit voor syndicale actie. De werkgeversorganisaties kregen de rechtse regering en het beleid waar ze al jaren op aansturen. Het ABVV is niet vergeten dat meer bepaald Unizo in juli nog dreigde met desinvesteringen en delocalisaties bij ongewijzigd regeerbeleid. Vandaag 3 november stellen de ABVV-militanten ernstig de vraag of de organisatie van kleine en zelfstandige ondernemingen met zo een houding de belangen van haar eigen leden dient, dan wel gewoon een zuivere rechts ideologische koers vaart? Want laten we wel wezen, de aanslag op de koopkracht van de gewone mensen gaat ook de kleine zelfstandigen treffen in hun omzet. Als de gewone mens wordt gesjareld, dan zullen heel wat leden van Unizo worden gejost !"