Foto : Enio Serluppens

Actiecomité Asbeststort Dicht en PVDA behalen eerste overwinning

auteur: 

Webteam PVDA

Na vijf maanden actie: GOED NIEUWS! Het asbeststort in Sint-Niklaas zou nu toch dicht moeten. 

Gisterenavond kon het actiecomité “Asbeststort Dicht” zijn visie rond de sluiting van het asbeststort van SVK te Sint Niklaas toelichten op een commissie van de Gemeenteraad. Dhr. Pieter Heymans (Actiecomité) en Jef Maes (PVDA) zetten een indrukwekkende lijst van inbreuken op de milieuwetgeving door SVK op een rij. Professor Nemery (KUL), ook aanwezig op de hoorzitting, was erg duidelijk: “Er kan geen twijfel over bestaan: deze activiteit zou moeten stoppen. Het is waanzinnig om dit asbeststort te laten doorgaan midden in een stad.”

Tot ieders verbazing sloten de meerderheidspartijen (NVA, SPA en Groen) zich aan bij het standpunt van het actiecomité. De burgemeester kondigde aan dat het stadsbestuur ook gaat voor de sluiting van het stort. De druk vanuit de bevolking is duidelijk zo groot dat zij niet meer anders kunnen. Na vijf maanden van actie, het inzamelen van 1400 handtekeningen door de PVDA, een petitie-actie georganiseerd door de ouders van een nabij liggend schooltje, na tal van onthullingen, heeft het gezond verstand gezegevierd. Dit is een belangrijke overwinning voor de volksgezondheid en een hart onder de riem voor het actiecomité “Asbeststort Dicht” en de PVDA.

Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, publiceerde een goede 2 maand geleden een video om het asbeststort aan te klagen. Deze werd op zijn Facebook pagina inmiddels 156.861 keer bekeken en is hier nog te bekijken.

Mertens reageert verheugd op het nieuws van gisterenavond : “Proficiat aan het actiecomité Asbeststort Dicht en de PVDA Sint-Niklaas! Het stadsbestuur neemt nu (eindelijk) een bocht van 180 graden en zegt nu ook achter de definitieve sluiting te staan”.

Ons verzet gaat door tot het asbeststort definitief gesloten is. De voorlopige sluiting dient omgezet te worden in een definitieve sluiting door de Bestendige Deputatie, de verantwoordelijke overheid. Het actiecomité en de PVDA zullen verder actie voeren tot de sluiting effectief wettelijk is afgedwongen. Daarna volgt ook nog de derde stap, nl. de sanering van de site, zodat de omliggende bevolking geen risico meer loopt.

Dit alles toont aan dat actie, gekoppeld aan een sluitend dossier, effectief tot resultaat kan leiden. De geplande actie van het actiecomité “Asbeststort Dicht”, vrijdag 25 augustus om 18 uur gaat gewoon door. We roepen iedereen op om mee de Markt in Sint Niklaas kleur te geven. Het wordt de actie van de HOOP, waarbij we gezonde longen als symbool van een asbestvrije stad op de markt gaan tekenen en inkleuren. De PVDA en de ouders van de school in de Driegaaienstraat zullen de petities overhandigen aan de Burgemeester met de vraag om effectief en zo snel mogelijk de woorden om te zetten in daden.

Commentaar toevoegen

Reacties

Asbeststortplaatsen in woonwijken kunnen niet en het is dus een mooie overwinning voor de mensen van het actiecomité in St-Niklaas en voor de PVDA/PTB. Proficiat! Maar hiermee verdwijnt het asbest echter niet! Hoe moet het nu verder? Waar zal men het asbest nu verwerken? Gaan de schuldigen van dit wereldwijd probleem hier van profiteren om er weer geld uit te slaan? Wie zal dit allemaal moeten betalen? Hopelijk niet de gewone mensen! PVDA/PTB het probleem is nog niet van de baan.
Het stadsbestuur van Sint-Niklaas zal gedacht hebben ; We maken een bocht van 180° naar RECHTS maar er niet aan gedacht hebben dat het gepeupel reeds een bocht had gemaakt van 180° naar LINKS.
Proficiat aan het actie comité en de PVDA Sint-niklaas. Ik wist niet dat er zo een revolutionaire partij bestond. PVDA staat werkelijk dichtbij de mensen en begrijpt ook wat er leeft bij het volk. Dikke pluim aan iedereen die zich ingezet heeft voor de sluiting van het stort. Nog een lange weg te gaan maar ik heb het volste vertrouwen!
Ze hebben het altijd geweten voordat ze asbest begonnen te gebruiken dat het gevaarlijk en kankerverwekkend was. En dat één zo'n vezeltje in je longen na 40 jaar of meer een heel ellendige dood veroorzaakte. De ziekte werd ook wel asbestose genoemd. Er was toen zelfs in de tijd van Amada (de vroegere PVDA in de jaren 70) een serieuze druk vanuit de Amada om te bewijzen dat asbest niet zo onschuldig was als dat ze lieten uitschijnen. Verschillende mensen van de PVDA zijn dan undercover in de asbestfabriek gaan werken om zo te infltreren in het asbestmilieu en aan te tonen dat het gevaarlijk was. De werknemers van toen (waaronder mijn ex echtgenoot) werden per uur dat ze asbest losten (zonder speciaal pak) alleen maar met een mondmasker (hetgeen de meesten zelfs niet droegen) anderhalf uur betaald van hun baas dus dat was al een eerste aanwijzing dat het niet zuiver op de graat was. Je had gewone asbest en de heel gevaarlijke blauwe asbest die super gevaarlijk is. Op het laatste dat de fabriek JOHNS MANSVILLE in TERDONK met hoofdzetel in Mol nog bestond moest iedere werknemer's morgens een volledig pak aandoen en 's avonds werden die pakken verbrand. Toen wisten ze zeker al dat asbest gevaarlijk was. Ik vind het een mooie overwinning van de PVDA maar hoop ook dat het stort verdwijnt en volledig gesaneerd wordt en dan liefst op kosten van de vervuilers. En dat alle asbeststorten mogen verdwijnen want het is zoals met kernafval (afval dat eigenlijk niet te verwerken valt en honderden jaren ons milieu vergiftigd).
Mijn grootmoeder is gisteren op 86 jarige leeftijd overleden aan asbestkanker. De besmetting liep ze op toen ze in de jaren '60 en '70 werkte bij de Manufacture Belge de l'Amiante et du Caoutchouc te Deurne (Antwerpen). Tijdens mijn "onderzoek" naar de geschiedenis van asbest in België en wereldwijd bleek al snel dat er heel wat fout liep van bij het begin. Mijn grootmoeder vertelde zelf dat ze in het "stofkot" stond waar de asbest in vellen binnen kwam. Die vellen bracht ze steunend op haar armen en vastgehouden met haar kin, zonder enige vorm van bescherming, naar de productielijn. Dit tijdens de periode dat asbest zowat op zijn piek zat qua gebruik. Frappant, als je weet dat de eerste asbest-dode in 1898 al bewijs werd geleverd voor de schade die asbestvezels aanrichten in de longen. In 1930, 1955 en 1960 zijn er nog studies gepubliceerd waarin men spreekt over overlijdens die men kan linken aan long kanker veroorzaakt door asbest. Het blijft mij dus een raadsel dat al deze uitbaters en bestuursleden (inclusief oud burgemeester Willockx) hun onschuld uitspreken. "van de gevaren van de productie van bouwmaterialen met asbest, was niemand zich bewust" (http://www.demorgen.be/binnenland/-asbestbedrijf-svk-heeft-veel-krediet-in-sint-niklaas-b2ad7940/) Het feit dat een slachtoffer trouwens moet kiezen tussen beroep te doen op het asbestfonds of de oude uitbater te vervolgen, bij het aanvaarden van een uitkering van het asbestfonds vervalt het recht om de betrokken partij te vervolgen, zegt genoeg dat er politiek een hand boven het hoofd wordt gehouden van al wie betrokken was. (https://kapellen.n-va.be/nieuws/keuze-die-asbestslachtoffers-hebben-is-onrechtvaardig) Ook is die "snelle tussenkomst" waarvan sprake is in het artikel van de N-VA weinig terug te vinden in de praktijk. Bij mijn grootmoeder werd in maart de ziekte, na een resem longontstekingen, officieel vastgesteld maar tot op heden is er nog geen advies uitgesproken door het fonds. Nochtans wijst studie uit dat de meeste patiënten na vaststelling een jaar later niet meer leven. De meeste van deze bedrijven zijn failliet of werken verder met andere producten onder een andere naam. Juridisch blijft er vaak niemand meer over die de verantwoordelijkheid kan en/of wil opnemen. Er doen zich vaak ook de geruchten dat er zwijggeld werd betaald aan slachtoffers zodat er verder geen juridische stappen werden ondernomen. De ziekte zelf laat ook een lange juridische strijd niet toe. Neem als voorbeeld het proces tegen Eternit dat 16 jaar in beslag nam. Ook bewijslast is vaak een heikel punt vermits je moet bewijzen dat het bedrijf op de hoogte was van de gevaren. Nochtans lijkt mij dit duidelijk afgaande op de studies die gebeurden voor de grote opmars van asbest in België. Het is een schande dat deze door de wet worden beschermd (zie paragraaf omtrent wegvallen recht op vervolging bij aanvaarding uitkering van het asbestfonds).
Moest België nu eens voor de oplossing van het abestprobleem in gans België de handen in elkaar slaan, alle politieke partijen ook degene in de oppositie en allemaal aan hetzelfde zeel trekken, en proberen alle asbest uit België te ontmantelen en te verwijderen en dan nog liefst van al onmiddellijk te saneren of op een andere manier onschadelijk maken op kosten van Eternit, johns Manville in oostakker en MOL (ANWERPEN). Hoeveel hopen asbest en asbeststorten bestaan er en waar zijn ze gelegen (zitten ze onder de grond) of in de zee ? Zoniet zal het asbestprobleem nooit opgelost geraken en zal de afbraak ervan nog eeuwen duren met veel dode mensen als gevolg. Trouwens een serieuse overwining van de PVDA IN in deze heikele asbestproblematiek Mijn ex-man zei mij soms dat er mannen waren die in zijn ploeg werkten er mee lachten dat asbest gevaarlijk zou zijn en die aten van die asbestpoeder. Zij moesten alleen maar een stofmasker aandoen zodat het stof niet naar binnen ging en dat was nog verre van genoeg maar ze beseften toen zelf nog de ernst niet van het gevaar van asbest.