Foto Solidair, Barbara Tuna

Acties en stakingen in het hele land: een niet mis te verstaan signaal aan Michel II

Op 14 december waren er in honderden bedrijven in het land acties en stakingen. “De gewone man in de straat toonde zijn wantrouwen ten opzichte van deze regering van de VBO-VOKA-slippendragers”, reageert PVDA-voorzitter  Mertens. “Er is dringend behoefte aan een radicale beleidsverandering.”

In Oost-Vlaanderen werd er stevig actie gevoerd in niet minder dan 90 metaalbedrijven, waaronder Volvo Cars, Volvo Trucks, ArcelorMittal, Honda en Bekaert in Aalter.
Ook in de provincie Luik was de mobilisatie sterk. 120 bedrijven uit de privésector waren gesloten. En in alle sectoren werd er op grote schaal actie gevoerd en stonden er diverse piketten.
In het hele land werd er in de voedingssector talrijke acties gevoerd. De fabriek van Coca-Cola in Wilrijk (provincie Antwerpen) en die van Materne (provincie Namen) bijvoorbeeld lagen volledig stil.
En overal waren er acties, stakingen en piketten, in sectoren zoals metaal en voeding, maar ook chemie, openbare diensten, de non-profit, de schoonmaak …

De gewone Belg naar wie niet geluisterd wordt

PVDA-voorzitter Peter Mertens vertelt over zijn bezoek aan de piketten: “Ik heb veel geluisterd vandaag, naar mensen die willen vertellen. Hoe ze opgewerkt zijn op hun 53ste. Of hoe ze dolgedraaid zijn in de kuisploeg, door de zotte flexibiliteit. Hoe firma's tegen mekaar worden opgezet, en dat dan wordt doorgeschoven naar de mensen. Hoe herstructureringen naar beneden vallen, waarna er steeds meer moet gedaan worden met steeds minder mensen. Hoe de agressie toeneemt, ook gewoon aan de kassa van de Ikea, en men dat negeert. Hoe de werkdruk ondraaglijk wordt, en werken tot 67 zo zot is als iets. En zij die dat dat beslissen, die weten niet waarover ze spreken. Hoe mensen tegen elkaar worden opgezet door de haat van extreemrechts. Maar dat die met de grootste portemonnee er altijd schoon mee wegkomen. Hoe de prijzen steeds stijgen, maar de lonen wel niet hé meneer. Hoe blij ze zijn dat de PVDA naar het piket komt. Hoe koud dat 't is, maar dat solidariteit deugd doet. Ook van de camionneurs en automobilisten die passeren. En ze hebben me ook verteld dat er verdomme moet geluisterd worden naar hen, want dat het anders niet te stoppen zal zijn.”

Gele, groene of rode hesjes: #allunited

Pensioenen en de koopkracht waren vaak voorkomende thema's, maar het is meer dan dat. Er is een algemene ongenoegen dat aan de oppervlakte komt. “Ze luisteren niet naar ons, ze hebben geen enkel respect voor ons”, vertelt Jan.
Het is niet verwonderlijk dat er ook talloze gele hesjes deelnamen aan de acties. Volgens Stephanie “is dat magnifiek.” Ze is een van de gele hesjes van het eerste uur en geeft present op talloze Luikse piketten. “We zijn samen en dat is de voorwaarde voor ons succes, het succes van de arbeiders.”
Omgekeerd kon ook de beweging van de gele hesjes op veel sympathie rekenen aan de piketten. Stéphane, vakbondsafgevaardigde van de metaalcentrale: “De beweging van de gele hesjes, hun mobilisatie en hun acties zijn inspirerend en ze tonen aan dat je een regering aan het schrikken kan brengen.”

Pensioenen, koopkracht, een strijd die de grenzen overstijgt

Pensioenen, koopkracht en respect voor de werknemers waren ook in Frankrijk en in Nederland hoofdthema’s op heel wat actiedagen. Op 13 december protesteerden in Rotterdam 2.000 havenarbeiders en politieagenten tegen het pensioen op 67 jaar.
In Frankrijk, waar de beweging van de gele hesjes de regering aan het wankelen bracht, organiseerde de CGT-vakbond op 14 december mobilisaties in het hele land. De kern van het protest is het wijdverspreide ongenoegen. De actievoerders eisen vooral een betere koopkracht en verzetten zich tegen de opheffing van de belasting op grote fortuinen (ISF) die president Emanuelle Macron recent doorvoerde.

PVDA vraagt dringende maatregelen.

"De overheid heeft onze koopkracht verminderd, valt onze pensioenen aan en lacht ons uit", zegt Peter Mertens. Een studie bevestigt opnieuw dat de Belgische lonen het minst zijn gestegen in heel Europa. En ondertussen nemen de oneerlijke belastingen toe en betalen grote ondernemingen dividenden uit aan de aandeelhouders."

“Vandaag krijgt de regering nog maar eens een verwittiging”, merkt de PVDA-voorzitter op. “De Belgische grondstroom heeft zijn wantrouwen uitgesproken tegen deze regering van VBO en VOKA. Er moet dringend een radicaal ander beleid komen.”

Daarom vraagt de PVDA dringende maatregelen. Onder andere het opnieuw verlagen van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar, een vermindering van btw op energie naar 6% en het recht op een reële loonsverhoging. En natuurlijk dat de allerrijksten eindelijk hun duit in het zakje doen via een miljonairstaks

“Vandaag klinkt er alweer een waarschuwing. Morgen zullen de gele hesjes de druk nog opvoeren. En als de regering blijft weigeren om te luisteren, staan wij uiteraard aan de kant van alle kleurrijke hesjes om de Wetstraat te doen inbinden”, besluit Peter Mertens

 

We doen de regering plooien!

De PVDA steunt de acties voor rechtvaardige belastingen en voor een verhoging van de koopkracht. Hogere lonen en de bescherming van onze pensioenen tegen de aanval van de regering zijn daarin cruciaal. Gele, groene of rode hesjes, samen doen we regering plooien!

Labels

Commentaar toevoegen

Reacties

Wat denk men van alle pensioen gerechtigde belasting vrij te houden alsook swters en vervroegd pensioen en werkloosheidsuitkeringen!!Dat zal de koopkracht wat versterken en de armoede hopelijk wat afnemen!?
Tijd voor een centrumlinkse regering als tegengewicht voor deze al te rechtse regeringsperiode. Meer aandacht voor het werkvolk: eerst de mens en dan het bedrijf of hun aandeelhouders.
Sociale voordelen voor mensen met een bescheiden pensioen, gehandicapten, enz... Ben (en niet voor de eerste keer) deze week alweer een stuk bozer geworden op onze traditionele partijen. Als men een handicap heeft van > 66 % EN een max. BRUTO inkomen heeft van minder dan € 19.105 /jaar voor een alleenstaande, dan komt men in aanmerking voor sociaal tarief voor o.a. telefoon, teledistributie, elektriciteit, enz... Jullie weten beter dan ik hoeveel je netto overhoudt van die € 19.105/jaar want ik betaal daarop een klets belastingen, en ook nog RIZIV. Ik ontvang pensioen, en overlevingspensioen van mijn overleden echtgenoot sedert Juni 2017. Nu enkele maanden geleden kreeg ik een herziening, en kwamen ze tot de slotsom dat ik een TE GROOT INKOMEN had, dus hebben ze mijn uitkering lekker aangepast. Ze hebben dan ook alle betrokken instanties verwittigd dat ik geen recht meer had op een sociaal tarief. Resultaat is dat ik als chronisch pijnpatiënt, in een rolstoel, een extra uitgave PER MAAND heb aan kosten voor een Familiaal helpster, die gemiddeld 5 x 4 u. per week komen. Ik kan daarin niet minderen, als ik U zeg dat ik zelfs nog geen ommeletje voor mezelf kan bakken, in één keer. Eerst moet ik alles bij elkaar op het aanrecht zetten en mijn tafeltje dekken, brood uithalen, eventueel nog wat sla (zittend) kuisen enz.. Daarna moet ik minstens 30 min. gaan liggen tot de pijn voldoende gezakt is en kan ik mijn eitjes gaan bakken, opscheppen en eten !! LEUK JOH !!! Je lacht je te barsten. Ja, je begrijpt al wel dat ik alleenstaande ben, dus voor iedere "kak en pis" iemand nodig heb. Bovendien heb ik ook nog een dikke rekening van ca. € 130/maand voor medicatie alleen voor mijn rugpijn, en 2 x psychologe consult à € 60/sessie, welke specifiek te wijten zijn aan mijn toestand. Ik blijf de erkenning houden van > 66 gehandicapte, doch ik krijg hiervoor NIETS extra.... Alles bij elkaar dus 600 euro per maand = € 7.200, dus minder dan € 12.000 BRUTO per jaar. Na aftrek belastingen, RIZIV, enz.. is het echt een hele toer om mijn hoofd boven water te houden. Vanzelfsprekend heb ik ook nog andere kosten, zoals iedereen, nl. verzekeringen, telecommunicatie (ca. € 100/maand) bijdrage algemene kosten van het service flat complex, verwarming, enz.. enz.. Ra, ra, ra : hoe doe ik da ??? Maar ja, ik heb juist een paar honderd euro TE VEEL per jaar, en met de kosten als gevolg van mijn invaliditeit wordt totaal GEEN REKENING GEHOUDEN !! Bedankt rechtse regering. Ik zal jullie in mijn gebeden gedenken, wees daar maar gerust in !! Welke "JAN LUL" dergelijke wetten heeft opgemaakt en goedgekeurd, verdienen niet beter dan minstens 10 jaar met verschrikkelijke pijn te zitten (zoals ik nu a l10 jaar achter de rug heb) en moeten leven met dezelfde AALMOES die ze mij geven. En dan rekening houdend dat ik een loopbaan heb van 18 tot 57 jaar !! Begrijpe wie begrijpen kan. En dan mogen wij zeker niet denken aan de extra dure elektriciteit, water, enz. Blijkbaar weten al die universitaire bonzen in Brussel NIET dat wanneer men juist genoeg geld heeft om te OVERLEVEN, de economie niet zal aangezwengeld worden door de extraatjes die wij kunnen uitgeven, zoals eens een terrasje, een hapje op restaurant met een vriendin, of leuke cadeautjes voor onze kinderen en kleinkinderen. En je kan die meisjes / jongens toch niet met een prutsding van € 10 het bos insturen. Of onszelf al eens trakteren op een nieuw kleedje of broek. Neen !! Dat is ons niet gegund. Wij hebben in hoogconjunctuur onze nikkel afgedraaid gelijk zotten, op al ons loon belastingen en RSZ betaald, en als je op 57 jaar door je rug gaat wegen te veel / te zwaar werk, dan sta je juist EEN stapje boven de daklozen.. Merci beaucoup !! Vielen Dank, Heer bedankt, en ga zo maar door !! , PENSIOENEN MOETEN BELASTINGVRIJ ZIJN. Zoals reeds in een vorige comment gesteld : onze pensioenen, dat is ons spaargeld dat wij via de RSZ allemaal in de spaarpot van de Belgische Staat gestopt hebben. Maar alle regeringen hebben met dit spaargeld van de werkende mens andere leuke dingen gedaan. In eerste instantie voor ZICHZELF !!