Acties in heel België: “Stop de jacht op werklozen”

auteur: 

Webredactie

Sinds begin 2014 verloren al meer dan 3.000 mensen hun job in collectieve ontslagen, op 1 januari 2015 verliezen 50.000 werkzoekenden hun werkloosheidsuitkering, nu al zien tienduizenden anderen hun uitkering verlaagd tot onder de armoededrempel… Maandag zeiden duizenden mensen duidelijk: “Neen!”

Klik hier voor een uitgebreid foto-overzicht.

Op maandag 10 maart waren er in het hele land acties. In Antwerpen, Luik, Genk, La Louvière, Brussel, Charleroi, Gent… eisen de vakbonden dat de hervorming van de wachtuitkering voor jongeren onmiddellijk wordt afgeschaft.

Concreet gaat deze maatregel de gezinnen aanzienlijk armer maken. En de kost van de uitkeringen afwentelen op de OCMW’s (en dus op de gemeenten), die nu al over onvoldoende middelen beschikken. Een syndicale actiedag die op de eerste plaats de vrouwen, jongeren en de meest kwetsbaren treft. Een jacht op de werklozen, terwijl er nu al een schrijnend tekort is aan jobs.

De PVDA was vandaag op het terrein aanwezig om de werknemers, werklozen en vakbondsmensen die vandaag actie voerden tegen de jacht op de werklozen, te steunen. Net als de vakbonden wil de PVDA dat de wet onmiddellijk wordt ingetrokken.

Charleroi • “Nu weten jullie  voor wie jullie niet moeten stemmen”

“Op de manifestatie in Charleroi waren veel delegaties van bedrijven aanwezig (Caterpillar, Sonaca, Systemat, de glassector…) maar ook van de openbare sector. Daniel Piron, gewestelijk secretaris van het ABVV-Charleroi, drong aan op solidariteit tussen werkende mensen met werk en werkende mensen zonder werk. Na zijn toespraak trok Piron naar Eric Massin, PS-schepen en voorzitter van het OCMW van Charleroi. Massin werd aan de tand gevoeld over het beleid van de PS. Nadat de PS-schepen geantwoord had, richtte Piron zich tot het publiek: “Nu weten jullie voor wie jullie niet moeten stemmen.”

Antwerpen • “Zo help je mensen niet aan een job, maar duw je hen in de armoede”

Ook in Antwerpen was er een actie van het gemeenschappelijk vakbondsfront tegen de maatregel. Volgens de huidige cijfers zullen in Antwerpen en omliggende gemeenten zo’n 2.500 personen getroffen worden door de maatregel.

Pamela Van Gorp, voorzitster van ACV-jongeren in Antwerpen, reageert: “We staan hier vandaag omdat heel wat jongeren vanaf volgend jaar een uitkering zullen verliezen. Momenteel informeren we onze leden over de maatregel en we krijgen hier ontzettend veel reacties op. Weinig mensen waren ervan op de hoogte, omdat RVA hier tot nu toe bijna niet over communiceert, maar er is veel frustratie bij deze mensen. Zij willen echt werk, maar geraken niet aan een degelijke job omdat er niet genoeg werk is. Daarnaast komen velen van hen terecht in interimjobs, deeltijdse contracten en dus ook zonder uitzicht op degelijk en stabiel werk. We zijn van mening dat door mensen hun basisinkomen af te nemen, je ze niet helpt aan een nieuwe job, maar ze enkel in de armoede duwt. Het is dus een contraproductieve maatregel.”

Hetzelfde horen we bij Bo Heymans van ABVV-jongeren. Zij vult aan: “Het erge aan deze maatregel is dat ze niet gekoppeld wordt aan zoekinspanningen, deelname aan trajecten van de VDAB… maar dat het een loutere besparingsopdracht is. Na 3 jaar wordt de uitkering gewoon stopgezet, ook al word je al gecontroleerd en ook al krijg je positieve evaluaties. Diegenen die risico lopen zijn vrouwen (66%) en samenwonenden (70%). RVA kan zo verkondigen dat alleenstaanden (10%) en gezinshoofden (20%) hun enige uitkering niet kwijtraken, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de anderen niet in de problemen geraken. De twee typevoorbeelden van de door deze maatregel getroffen werkzoekenden in Antwerpen zijn een samenwonende allochtone vrouw tussen 25 en 30 jaar en een autochtone vrouw van bijna 40 jaar die gezinshoofd is.”

Pamela van Gorp legt verder uit: “De maatregel is dus niet enkel nefast voor jongeren, ook oudere mensen voelen hier nog de gevolgen van. Veelal vrouwen die al hebben gewerkt, maar dan via tijdelijke contracten, interimjobs of gewoon niet lang genoeg om recht te hebben op een volwaardige werkloosheidsuitkering, zijn hier ook het slachtoffer van.”

Het vakbondsfront startte ondertussen ook met een petitie, die binnenkort online te tekenen zal zijn. Met deze petitie hopen ze voldoende handtekeningen op te halen om de maatregel op te schorten. Het is ook een belangrijk teken aan die politieke partijen die deze maatregel als eerste stap zien naar het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd.

Er werd eveneens een brief gestuurd naar de verschillende gemeenteraden en OCMW’s waarin alle gevolgen opgelijst staan. Op deze manier wordt gezocht naar een politiek draagvlak en worden de lokale besturen gesensibiliseerd rond de extra kosten die dit voor OCMW’s zal meebrengen.

Genk • Werkloosheid even hoog als in Spanje

20% jongeren werkloos in Limburg, en in Genk 26%. Even erg als in Spanje. Niet toevallig dat de drie vakbonden hier verzamelen hebben geblazen voor hun actie. Voor het stadhuis van Genk staken ruim honderd jongeren en syndicalisten de rode kaart hoog in de lucht. Daarbij luidkeels protest omdat tienduizenden jongeren dreigen uitgesloten te worden van hun uitkeringen en vooral omdat de politici niet de moed en durf tonen om iets tegen de jeugdwerkloosheid te ondernemen. PVDA Limburg was present met de lijsttrekkers Gaby Colebunders en Kim De Witte en PVDA-gemeenteraadslid dokter Harrie Dewitte.

Ook aanwezig Zidane en Salvatore twee stakingsleiders van de toeleveranciers, op zoek naar werk nu Ford en toeleveranciers definitief dicht gaan einde dit jaar. “Eerst laat de regering Ford zomaar sluiten terwijl ze dit jaar één van de beste winsten ooit haalden: 6,3 miljard euro! Dan openen ze de jacht op de werkloze jongeren! Schandalig!”

Turnhout • Aanval op de hele werkende bevolking

Een vijftigtal vakbondsmilitanten verzamelden in cultuurcentrum De Warande in Turnhout. Het ABVV hekelde er vooral de uitsluiting van mogelijk tienduizenden jongeren van hun recht op een beroepsinschakelingsuitkering.

De ABVV-verantwoordelijken benadrukken dat ze vóórdat de regering tot de beslissing kwam, alles in het werk hebben gesteld om de maatregel tegen te houden, maar helaas is dat niet gelukt. Gevolg is dat vanaf 1 januari 2015 tienduizenden, mogelijks 50.000 jongeren hun BIT zullen verliezen en dat ze zullen terugvallen op een leefloon. Van de RVA naar het OCMW, voor de overheid een broekzak-vestzakoperatie waarvan voor de socialistische vakbond de logica totaal ontgaat, zo argumenteerde jongerenmedewerker Johan Decubber. Het ABVV stuurde daarom een brief naar de 29 burgemeesters en naar de OCMW-voorzitters van de gemeenten van de Kempen, om hen te vragen dat ook zij een sterk signaal naar de gewestelijke en federale overheid zouden uitsturen. Een signaal dat deze maatregel geen enkele zin heeft en bovendien ook de mensen straft die echt wel hun best doen om werk te vinden.

Er werd ook een oproep gedaan aan de aanwezige delegees om hun achterban snel en goed te informeren. Want de maatregel mag dan op het eerste gezicht alleen de werklozen treffen, het gaat om een aanval op het geheel van de werkende bevolking. Door een onderlaag van echt arme werkzoekenden te creëren, willen ze de arbeidsmarkt in hun voordeel beïnvloeden: die armen zullen op den duur alle werk ook voor het laagste loon aanvaarden, om toch maar aan hun armoede te ontsnappen. En dat zet de lonen natuurlijk enorm onder druk. Zoals te leren valt uit de geschiedenis van de Hartz-hervormingen in Duitsland.

Vilvoorde • Burgemeester Bonte tekent petitie slechts na aanpassing

Syndicalisten van ABVV en ACV voerden actie voor het gemeentehuis van Vilvoorde. Een delegatie werd ontvangen door burgemeester Hans Bonte (sp.a). De vakbonden vroegen hem de petitie te tekenen die de intrekking vraagt van de maatregel die vele duizenden jonge werklozen dreigt te schorsen vanaf 1 januari 2015. Dezelfde vraag werd gesteld aan alle burgemeesters en OCMW-voorzitters uit Vlaams-Brabant.

Bonte wilde de petitie niet meteen tekenen. Hij had een probleem met de formulering “de wet terug schroeven”, zoals de vakbonden het stellen. Hij vroeg om de tekst te veranderen in “de wet bijsturen”, dan wou hij wel tekenen.

Naar verluidt heeft de CD&V-burgemeester van Beerse de petitie wel getekend…

Geraardsbergen • Ronde van Zuid-Oost-Vlaanderen

Nadat ze eerst actie hadden gevoerd in Zottegem, waar ze werden ontvangen door OCMW-voorzitter Kurt De Loor, trok een delegatie van de drie vakbonden naar Geraardsbergen waar ze ontvangen werden door OCMW-voorzitter David Larmuseau.

De vakbondsafgevaardigden schetsten de situatie waarin jongeren terechtkomen door de verlenging van de wachttijd en de extra verplichtingen die worden opgelegd. Ze maakten duidelijk dat de OCMW’s via de schrappingen van de activeringsuitkeringen, die tevens beperkt zijn in de tijd, extra druk te verwerken krijgen door de vermeerderde aanvragen voor leeflonen. De eis is dan ook om de volledige extra druk die de jongeren werd opgelegd terug af te schaffen. Ze vragen hierbij steun aan de OCMW’s en lokale besturen, via de voorzitters en burgemeesters. Die laatsten werden eerder al gecontacteerd.

De OCMW-voorzitter toonde begrip voor de verzuchtingen van de vakbonden. Hij zei zich bewust te zijn van de druk die het OCMW te wachten staat. In persoonlijke titel ondersteunde hij de actie en ondertekende hij de petitie.

De delegatie zette direct na de bijeenkomst haar weg verder naar Oudenaarde. Ook daar werden de vakbonden ontvangen door de OCMW-voorzitter. De delegatie tracht dan ook tijdens deze actiedag alle OCMW-voorzitters van de grotere gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen direct te kunnen spreken.

Brussel • “Dat de politici zelf eens ondervinden wat het is”

Voor 1.500 à 2.000 mensen – van de drie vakbonden in gemeenschappelijk front met tal van verenigingen – wees de algemene secretaris van het ABVV op de hoogdringendheid van de zaak. “Wij willen dat déze regering de wetten tegen de werklozen afschaft en dat ze niet wacht op de volgende. Het is nu, de komende weken en maanden dat de regering in actie moet schieten.”

Vormingswerker Nabil: “Ik werk dagelijks met werkzoekenden. Wat mij opvalt, is de dubbele tong van de politici: enerzijds is er geen werk, anderzijds worden de jongeren wild opgejaagd. Werklozen worden sneller uitgesloten. En wat gebeurt er? Het probleem verplaatst zich naar de OCMW’s. De politici van tegenwoordig weten niet wat het betekent om werk te moeten zoeken, om langdurig werkloos te zijn. Ze hebben dat nooit meegemaakt. Mochten ze zelf eens zes maanden uittesten wat het is om werk te zoeken, ze zouden de maatregel onmiddellijk zelf intrekken.”

Luik • “Mensen zijn echt niet voor hun plezier werkloos”

Afspraak op het Place Saint Paul in Luik. Provinciaal PVDA-voorzitter Damien Robert is duidelijk: “De Parti Socialiste is geen socialistische partij meer. Met deze maatregel verplicht de regering werkzoekenden om eender welk werk te aanvaarden. Voor jongeren wordt de beroepsinschakelingstijd verlengd van 9 tot 12 maanden. De wachtuitkeringen verdwijnen en de OCMW’s zullen overrompeld worden. Dat is onaanvaardbaar.”

“Deze hervorming werkt ook de ongelijkheid in de hand”, zegt Bertho Joël, voorzitter van ACOD Luik. “Vrouwen worden op zoveel vlakken alm achteruitgesteld en voor de jongeren is er onvoldoende werk. Mensen zijn echt niet voor hun plezier werkloos.”

“Het enige dat deze maatregel gaat doen, is de armoede vergroten”, zegt vormingsmedewerkster Magali Macours. “Wij vragen eenvoudigweg dat de hervorming wordt ingetrokken.”

Namen • “Nefast voor werkende bevolking

Zo’n 400 mensen voor het RVA-kantoor van Jambes. De aanwezigen waren van een heel divers pluimage. Militanten van de christelijke bediendevakbond CNE, ambtenaren van de stad Andenne, mensen van armoedeverenigingen… Thierry Bodson van het Waals ABVV nam het woord en herhaalde waarom zijn vakbond zo had gemobiliseerd voor de actie: “De maatregel gaat zorgen voor ellende en is nefast voor de waardigheid van de werkende bevolking.”

Doornik • Op bezoek bij Demotte

“Tussen de 1.000 en 1.200 werknemers stapten mee in de betoging die drie plaatsen aandeed: het plaatselijke RVA-kantoor, het OCMW en het stadhuis, waar de syndicalisten ontvangen werden door burgemeester Rudy Demotte.”

La Louvière • “45 werkzoekenden per vacature”

Bijna 1.000 manifestanten in la Louvière. “In La Louvière zijn er 45 werkzoekenden per vacature. Hoe kunnen we zo’n beleid tolereren?”, vraagt Christophe Morais van de jongerenwerklozenwerking van het ABVV zich af.

“Wat wij vragen is niets meer of minder dan de afschaffing van de wet. Een compromis is niet mogelijk. Als er niks gebeurt, dan zullen de verantwoordelijke partijen daar op 25 mei de gevolgen van dragen.”

De manifestanten waren gechoqueerd dat de PS niet aanwezig was. Geen enkele PS-mandataris liet zich zien. Ook de PS-burgemeester van La Louvière, Jacques Gobert, niet, nochtans vond de actie plaats vlak voor het stadhuis.

Na de manifestatie voor het stadhuis trokken de actievoerders naar de RVA waar ze protesteerden tegen de jacht op de werklozen.

Met dank aan Sofie Sas, Willem De Witte, Gaston Van Dyck, Stan Van Hulle, Tom Sillen, Antoine Hermant, en vele anderen.

Commentaar toevoegen

Reacties

De 'bazen' willen gewoon zo weinig mogelijk arbeiders te werk stellen, het interesseert hen geen moer dat ze armoede en ellende scheppen onder het 'werkvolk', sommigen hebben er zelfs plezier in. Het patronaat zit vol met psychopaten, daar helpen geen argumenten of acties. Binnenkort gaat de overheid weer op mensen schieten, de geschiedenis herhaalt zich, de mensen zijn als beesten, we zijn niet veel verder dan de Neanderthalers. Mijn laatste baas, die me ontslagen heeft omdat ik niet akkoord was met zijn asociale maatregelen, ging langs een andere deur naar binnen en, àls hij mensen een hand gaf (omdat het niet anders kon) waste hij, letterlijk, intensief zijn handen (zoals een chirurg!). De uitspraken en verwijten van die vent waren altijd grof en hard. MAAR : ik was de enige die reageerde, de rest boog het hoofd en knikte, velen keken er naar op ('het is toch de directeur !). Met reden en goede wil is hier niks aan te doen, het zal hard tegen hard moeten gaan. Alle 'bazen', die allemaal werken voor de hebzuchtige aandeelhouders en rijke profiteurs, zijn crapuul van het laagste soort.