Foto Solidair, Han Soete

Afschaffing landingsbanen: actievoeren om te voorkomen dat regering ons werk onwerkbaar maakt

De PVDA verzet zich tegen de plannen van de regering om de mogelijkheid tot eindeloopbaantijdkrediet op 55 jaar af te schaffen. De partij steunt de oproep van de vakbonden om op 14 december actie te voeren.

In de media werd aangekondigd dat de regering tijdens de volgende ministerraad van vrijdag 16 november groen licht zou geven voor de afschaffing van het eindeloopbaantijdkrediet op 55 jaar.

Meer dan 100.000 werknemers – privé en openbare sector samen – hebben vandaag een landingsbaan: ze werken vier vijfde of halftijds tot aan hun pensioen. Driekwart van hen – of 77.000 mensen – is jonger dan 60. Ze lijden dan wel wat loonverlies maar dankzij de premie van 263 euro bruto per maand bij vier vijfde of 469 euro bruto per maand als ze halftijds werken, valt dat nog enigszins mee. Bovendien worden ze niet bestraft in hun pensioen. Dat wordt verder opgebouwd op basis van het laatste loon. Deze maatregel maakt het werk voor oudere werknemers een beetje werkbaarder. Maar in het zomerakkoord besliste de regering om de mogelijkheid voor landingsbanen op 60 jaar af te schaffen.

De regering wil ook, zoals ze deze zomer aankondigde, het vervroegd pensioen minder toegankelijk maken. De reactie van de vakbond liet niet op zich wachten. 14 december moet een dag van brede vakbondsmobilisatie worden. De PVDA zal op deze nieuwe actiedag uiteraard opnieuw aan de zijde van de werkende bevolking staan.

“De regering-MR-N-VA had het vaak over werkbaar werk, maar door de mogelijkheid om op 55 jaar eindeloopbaankrediet af te schaffen, maakt ze het voor tienduizenden werknemers onmogelijk om te werken", zegt Raoul Hedebouw, woordvoerder en federaal parlementslid van de PVDA. “Een studie van Geneeskunde voor het Volk toonde onlangs aan dat de helft van alle werknemers van 55 jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren. De overheid moet luisteren naar de miserie die van op de werkvloer komt.”

“We moeten dringend terugkomen op de lijn die de regering momenteel volgt”, aldus Raoul Hedebouw. “Daarom moeten we het 65-60-55-plan toepassen, een plan dat ook heel wat mensen binnen de vakbonden verdedigen en dat de PVDA steunt. Concreet betekent het dat de leeftijd van het wettelijk pensioen opnieuw op 65 jaar wordt gelegd, dat er een algemeen recht op vervroegd pensioen is vanaf 60 jaar, en dat het eindeloopbaantijdkrediet vanaf 55 jaar behouden blijft.”

De PVDA steunt de oproep tot acties voor onze pensioenen en lonen op 14 december. “Werknemers uit het hele land geven opnieuw een signaal aan de regering. En als de regering volhardt in de boosheid, zullen de werknemers ook niet opgeven tot de verkiezingen. En natuurlijk zal de PVDA ook aanwezig zijn. Op straat natuurlijk, maar ook met onze petitie voor pensioenen, die al meer dan 43.000 handtekeningen heeft verzameld op www.blijfvanonspensioen.be”, besluit Raoul Hedebouw.

Labels