Al twee jaar belogen: PVDA lanceert 'teller' pensioenprivileges parlementsleden

De PVDA lanceert vandaag een pensioenteller. Deze teller geeft weer hoeveel dagen, uren en minuten er in het federale parlement al gediscussieerd wordt over de hervorming van de pensioenen van ministers en parlementsleden. De teller rondde vandaag de kaap van twee jaar en tikt gestaag verder.

Teller van de pensioenprivileges

In de zomer van 2015 moest het parlement beslissen over het voorstel om iedereen te laten werken tot 67 jaar. Op 17 juni werd het wetsvoorstel ingediend. Op 23 juli werd het al goedgekeurd. Op 36 dagen was de klus geklaard.

Op 3 juli 2015 bracht de PVDA de pensioenprivileges van ministers en parlementsleden aan het licht. Zij mogen nog steeds op 55 jaar met pensioen en krijgen om en bij de 4.250 euro netto per maand. 

“Zowat iedereen was er toen als de kippen bij om te verklaren dat er dringend hervormingen nodig waren”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. Maar een jaar later was er nog niets gebeurd. Wel voerde de regering nog meer maatregelen door om het wettelijk pensioen van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen af te bouwen. Iedereen moet en zal langer werken, behalve de ministers en parlementsleden zelf.

Het kan toch niet dat dezelfden die nog steeds op 55 jaar met pensioen mogen gaan, beslissen dat de rest van de bevolking moet werken tot 67

De PVDA trok opnieuw aan de bel. “De politiek heeft een voorbeeldfunctie. Het kan toch niet dat dezelfde heren en dames die nog steeds op 55 jaar met pensioen mogen gaan, beslissen dat de rest van de bevolking moet werken tot 67”, zei Peter Mertens toen.

Op Vlaams niveau werd ondertussen een eerste stap gezet. “Maar ook daar blijven de privileges”, aldus Mertens. Ministers en parlementsleden mogen hun opgebouwde rechten nog altijd vervroegd opnemen. De nieuwe regeling is van toepassing voor wie vanaf 2019 in het Vlaams parlement of de Vlaamse regering terechtkomt. De burgers mogen hun opgebouwde pensioenrechten niet vervroegd opnemen.

“Het is nu wel duidelijk dat er bij ministers en parlementsleden veel weerstand bestaat tegen werken tot 67”, alsnog Mertens. “Dat is bij de miljoenen werknemers, ambtenaren en zelfstandigen niet anders. Als ministers en parlementsleden een maatregel willen opleggen, dan moeten ze die eerst toepassen op zichzelf. Iedereen voelt dat de verplichting om te werken tot 67 jaar absurd is. Onze petitie werd al 43.000 keer ondertekend. Het is tijd dat men deze maatregel terugschroeft, zoals Canada en Polen eerder al deden.”

Twee jaar strijd tegen privileges parlementsleden

3 juli 2015. De studie waarmee alles begon

27 april 2016. Peter Mertens klaagt pensioenprivileges parlementsleden aan

28 april 2016. Parlementsleden kunnen op 55 jaar met pensioen en trekken vaak 4.250 euro

5 mei 2016. PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw interpeleert pensioenminister in het Parlement

31 maart 2017. 637 dagen later: pensioenen parlementsleden nog steeds niet hervormd