Foto Solidair

Allen samen tegen de Haat

De PVDA steunt alle burgerinitiatieven die georganiseerd worden tegen de haat, voor de vrijheid van meningsuiting en verdraagzaamheid en roept haar leden en sympathisanten op aanwezig te zijn op die initiatieven die nog volgen.

Overal in de wereld drukken mensen hun emoties en verontwaardiging uit over de vreselijke aanslag tegen de redactie van Charlie Hebdo en de gewelddadige nasleep ervan. Niets kan de executie door salafistische terroristen van journalisten en tekenaars, het uitmoorden van een voltallige redactie, de terreur, de gijzeling en de moord op eenvoudige burgers, rechtvaardigen. Het zijn lafaards die met hun kalasjnikovs schieten op satire en karikaturen, schreven we. "De brandstichters, de huurlingen, de wolven zoeken de dichter om hem te verbranden, hem te doden, hem te verscheuren. Maar de poëzie is niet gestorven, ze is niet dood te meppen" schreef de dichter Pablo Neruda. Wat geldt voor de poëzie geldt evenzeer voor cartoons en satire. Ook in België, in Brussel, Luik en Antwerpen, hebben mensen een potlood of een balpen omhoog gestoken om het op te nemen tegen het geweer en tegen de wreedheid, om hun afkeer te tonen voor de moord op de vrijheid van meningsuiting en de artistieke creatie. Bij die samenkomsten overheerst telkens het gevoel van revolte tegen zo'n bloedbad, maar er is ook een sterk gevoel van solidariteit en eenheid aanwezig.

Het spreekt vanzelf dat alles in het werk moet gesteld worden opdat zo'n feiten niet meer zouden kunnen gebeuren. Meer dan ooit moeten we allen samen opstaan tegen de haat, voor de vrijheid van meningsuiting en verdraagzaamheid. En samen strijden tegen de wreedheid zonder alles op een hoop te gooien en te stigmatiseren.

Want dat gevaar bestaat. Sommige politici zeggen "zij die tegen ons zijn, hebben hier niets te zoeken", "er is een probleem met de islam in Europa", "we moeten een duidelijke lijn trekken tussen 'zij' en 'wij'.” Maar waar begint die 'wij' en wie wordt er bedoeld met 'zij'? De vraag is verre van een detail. De volle reikwijdte van die vraag hebben we gezien na de aanslagen van 11 september. Bush verklaarde zijn oorlog aan de wereld door het een strijd van "goed tegen kwaad" te noemen en hij zei dat "zij die niet met ons zijn, tegen ons zijn". Deze zwartwit logica heeft geleid tot de ergste ontsporingen: Patriot Act, aantasting van het privéleven en de democratische rechten, willekeurige aanhoudingen, Guantanamo, foltering... Het resultaat van deze oorlog is nog elke dag te zien in Irak, Afghanistan, Syrië... Deze landen zijn verwoest door de oorlog en zijn nu het terrein van ideologische en militaire training van steeds meer salafistische terroristen. "Goed tegen kwaad", "wij tegen zij" is een duivels raderwerk dat onophoudelijk olie op het vuur gooit, het doet opflakkeren in plaats van het te doven.

"We moeten er vandaag over waken niet het spel mee te spelen waarin die barbaren, die terroristen ons willen meetrekken” verklaarde parlementslid en PVDA-woordvoerder, Raoul Hedebouw in de Kamer. “Een spel dat erin bestaat de maatschappij te polariseren, de ene gemeenschap tegen de andere. De politieke wereld, het middenveld en de burgermaatschappij hebben nu een grote verantwoordelijkheid, namelijk om dat spel niet mee te spelen.”

Om die redenen, zal de PVDA alle nieuwe burgerinitiatieven steunen die georganiseerd worden tegen de haat, voor de vrijheid van meningsuiting en voor verdraagzaamheid. De partij roept haar leden en sympathisanten op daar aanwezig te zijn.

> Brussel, zondag 11 januari om 14.30 u aan het Noordstation

> Gent, Stille Mars, zondag 11 januari vanaf 13.30 u aan het St. Pietersplein