Foto Images Money / Flickr

Als de brandstofprijzen stijgen, moeten ook de lonen naar omhoog: teken de petitie

auteur: 

Webredactie

De sterke stijging van brandstofprijzen laat zich voelen bij heel wat gewone mensen. Het leidde tot een grote protestbeweging. Voor de PVDA kan het dan ook niet langer dat de kosten voor levensonderhoud zo sterk toenemen, zonder dat de lonen volgen. Benzine en diesel moeten opnieuw in de loonindexering worden opgenomen en er moet een einde komen aan de stijging van oneerlijke belastingen.

Als antwoord op de recente protestbewegingen heeft Charles Michel aan de pers gezegd dat hij zijn beleid zal voortzetten en niks zal doen aan de stijging van de prijzen voor diesel en benzine.

“Dat is natuurlijk gemakkelijk als je 10.000 euro per maand verdient”, reageerde Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA. “Het is een heel ander paar mouwen als je met de auto naar het werk moet om er de nacht te doen en je nog niet eens 1400 euro per maand verdient ...”

De lonen moeten omhoog

De PVDA wil dat brandstof opnieuw in de loonindexering worden opgenomen. In slechts één jaar tijd, van oktober 2017 tot oktober 2018, zijn diesel en benzine respectievelijk 20,8% en 10,2% duurder geworden. Met de indexering die vandaag gehanteerd wordt en die geen rekening houdt met de prijzen voor benzine en diesel, betekent dat voor de gemiddelde Belgische werknemer dit jaar een aderlating van 300 euro.

Het is dus echt noodzakelijk dat de indexering opnieuw wordt aangepast aan de reële kosten voor levensonderhoud. Als de prijzen voor benzine en diesel stijgen, moeten ook de lonen naar omhoog.

Weg met de oneerlijke belastingen

Ook de steeds hogere, oneerlijke belastingen, zoals de accijnzen op diesel, moeten verdwijnen.

Michel mag dan wel beweren dat hij met zijn taxshift alles in het werk stelt om de koopkracht te verbeteren, maar is er iemand die daar al positieve gevolgen van gevoeld heeft in zijn portefeuille? De hogere belastingen, onder meer op diesel, die ook deel uitmaken van die taxshift, die voelen we daarentegen des te meer.

In werkelijkheid verwezenlijkt Michel een oud liberaal idee: de overgang van een zogenaamd progressief belastingstelsel (dat afhangt van de hoogte van je loon) naar een belastingstelsel dat gebaseerd is op consumptie (waar iedereen dezelfde forfaitaire belastingen betaalt, of je nu Sarah de kassierster bent of Albert Frère de miljardair).

De regering en haar “groene” hypocrisie

De eerste minister durft te beweren dat de verhoging van de belastingen op diesel een maatregel is “voor het milieu”. Precies wat Macron in Frankrijk ook zegt. “We moeten er vooral voor zorgen dat we de burger aanmoedigen om zich op andere manieren te gaan verplaatsen”, vertelde Charles Michel.

Dat is toch te gek voor woorden ...

... als je weet hoeveel er bespaard wordt op openbaar vervoer. De NMBS krijgt drie miljard euro minder en ook bij de Lijn moet er bezuinigd worden …

... als je weet dat hij de flexi-jobs algemeen heeft ingevoerd, waarbij je op elk uur van de dag en nacht aan het werk moet kunnen gaan (ook wanneer er geen alternatieven voor de auto zijn).

... als je weet dat het juist zijn beleid is dat grote olie- en energiereuzen zoals Engie en Total uit de wind zet en hen ongestoord laat doorgaan met geld verdienen op onze rug en op die van onze planeet.

We hebben een plan nodig om de klimaatopwarming te bestrijden, een plan dat de grote vervuilende multinationals laat betalen, dat in groene energie investeert en in openbaar vervoer, zodat dat een echt sociaal en ecologisch alternatief voor de auto wordt.

Dat is de manier waarop een echt ecologisch beleid gevoerd moet worden, en niet door elke keer weer in de zakken van de werknemers te graaien.