Antwerps college geeft 16,8 miljoen cadeau aan Air Liquide

auteur: 

Peter Mertens

Bij goedkeuring van deze dading verliest de stad onmiddellijk 16,8 miljoen. Maar dat is pas een begin : de inspectie haalt in haar advies terecht aan dat dit een precedent creëert. Elk bedrijf in Antwerpen kan nu op dezelfde gronden een belastingvrijstelling proberen afdwingen. De schade voor de stad kan oplopen tot honderden miljoenen euros.

In Antwerpen moeten alle bedrijven een belasting betalen op het vermogen van hun machines, de zogenaamde belasting op drijfkracht. Het reglement stelt dat instellingen van openbaar nut deze belasting niet moeten betalen.

Het bedrijf Air Liquide dat actief is in de Antwerpse haven, voert al sinds 1999 een gerechtelijke strijd om deze belasting niet te moeten betalen. Het punt dat ze daarbij proberen maken is dat zij met het verkopen van gassen aan fabrieken eigenlijk een openbare dienst uitoefent.  Bijgevolg moeten ze worden vrijgesteld van de belasting, zoals het reglement voorschrijft.

In maart 2013 oordeelt het Hof van Beroep van Brussel, in een zeer betwistbaar arrest, dat Air Liquide inderdaad een instelling van openbaar nut is. Dit is voorlopig het laatste arrest in de gerechtelijke strijd.

De stad Antwerpen vraagt vervolgens juridisch advies aan een gespecialiseerd advocatenkantoor : moeten we verder procederen of niet? Het antwoord is zeer duidelijk: er zijn voldoende argumenten om om gelijk te halen bij Cassatie.

Maar wat doet dit bestuur? Het negeert dit advies, gooit de handdoek in de ring, en wil Air Liquide de helft van de reeds betaalde belastingen zomaar teruggeven : 16,8 miljoen euro.

De 2 argumenten voor deze beslissing zijn onbegrijpelijk:

1) men is niet zeker dat men gaat winnen bij cassatie

2) ondertussen lopen de verschuldigde interesten op

Over die interesten kunnen we kort zijn: die bedragen niet 7 %, zoals dit besluit ons wil laten geloven, maar zijn wettelijk vastgelegd op 2,75 %. Het kan niet moeilijk zijn 16,8 miljoen euro veilig te beleggen tegen 2,75 %. Op die manier kost dit ons geen cent.

Over de kansen bij Cassatie laat ik de juristen spreken. De boodschap van het extern advocatenbureau luidt : er zijn voldoende argumenten om gelijk te krijgen voor het hof van Cassatie.

Ook het advies van de financiële inspectie van de stad is formeel : we moeten eerst juridisch advies inwinnen over de kernvraag “Is Air Liquide een openbare dienst?”. Pas dan kunnen we beslissen of we naar Cassatie stappen of niet.

Hiermee zegt de inspectie dat we op dit moment geen reden hebben om tot een dading over te gaan.

Nu zou dit allemaal niet zo erg zijn, ware het niet dat de gevolgen van deze dading zeer ernstig kunnen zijn. Bij goedkeuring van deze dading, verliest de stad onmiddellijk 16,8 miljoen. Maar dat is pas een begin : de inspectie haalt in haar advies terecht aan dat dit een precedent creëert. Elk bedrijf in Antwerpen kan nu op dezelfde gronden een belastingvrijstelling proberen afdwingen. De schade voor de stad kan oplopen tot honderden miljoenen euros.

Met deze dading neemt de stad een enorm financieel risico.

Terwijl dit bestuur niet genoeg kan besparen op personeel, dienstverlening en sociale vangnetten, steekt het miljoenen in de zakken van privé-bedrijven. 

Daarom zal de PVDA-fractie dit besluit niet goed keuren.