Antwerpse brandweer investeert 600.000 euro in nieuwe interventiekledij

Na een interpellatie van PVDA-gemeenteraadslid Dirk Van Duppen trok  burgemeester Bart De Wever naar de brandweerkazerne van Deurne  en stelde hij vast dat het PVDA-raadslid gelijk had. De Antwerpse brandweer zal investeren in nieuwe pakken, een sensibilisatiecampagne starten, met CO2 gaan reinigen en onderdrukkamers installeren. De brandweerlui krijgen elk ook een reservepak.

Onderzoek in binnen- en buitenland laat zien dat de werkkledij van brandweerlieden onvoldoende gereinigd geraakt met de klassieke wasmethoden. Veertig procent van de kankerverwekkende polyaromatische koolwaterstoffen of PAK’s blijven achter in de textielvezels en kunnen doordringen in de huid van de brandweerlui. Het is een van de redenen waarom brandweerlui een hoger risico lopen op kanker en ondanks hun fitheid en het’ healthy workerseffect’ een lagere levensverwachting hebben dan het gemiddelde van de bevolking. Nochtans bestaan er hoogtechnologische pakken die wel grondig te reinigen zijn en waarbij door reiniging met CO2 de PAK’s zo goed als volledig verdwijnen.

ACOD-secretaris Mil Luyten dringt in Solidair van 30 maart aan om alle brandweerlieden de nieuwe interventiepakken ter beschikking te stellen en ook de nieuwe reinigingsmethoden overal toe te passen.

Op de gemeenteraad van 3 maart wilde raadslid en huisarts Dirk Van Duppen burgemeester Bart De Wever daarover interpelleren. De Antwerpse brandweer die moet kunnen interveniëren in de chemie en in de haven is immers extra blootgesteld aan PAK’s en andere chemische stoffen. Tot grote verbazing verklaarde burgemeester Bart De Wever de vragen van het PVDA-raadslid onontvankelijk.  Volgens de burgemeester zou “de vraagstelling in de interpellatie eerder technisch van aard zijn en peilt ze niet naar een politiek standpunt.” (sic)

In de Kamer van volksvertegenwoordigers interpelleerden Karin Temmerman (SP.a) en Franky Demon (CD&V) op woensdag 11 februari minister Jambon wel over hetzelfde onderwerp.  Die erkende de feiten en beloofde “sensibilisatiecampagnes en passende standaardoperatieprocedures voor reiniging en nazorg” in te voeren. Hij stelde ook “dat CO2 reiniging zicht opdringt” en dat “het uitvoeren van die procedure, waarvan CO2-reiniging deel uitmaakt, in de toekomst de regel zal worden.” Minister Jambon schatte de kostprijs om een brandweerpak te decontamineren op 45 euro, terwijl de huidige kostprijs voor reiniging 35 euro bedraagt. De minister deelde mee dat er een algemene offerteaanvraag was georganiseerd waarbij het hoogtechnologische Oostenrijkse pak als beste uitkwam. Alle brandweerzones zouden zich hierop kunnen inschrijven.

Op bezoek bij de brandweer

Daarop deed Dirk Van Duppen een rondvraag bij Antwerpse brandweerlieden en bezocht hij de brandweerkazerne op de Waterbaan te Deurne. Dat toonde aan dat er van sensibilisatie bij de Antwerpse brandweer geen sprake is.  Erger, de situatie is in het licht van de nieuwe bevindingen over gevaarlijke contaminatie van pakken na interventie verontrustend. Bij de Antwerpse brandweer beschikt elke brandweerman/vrouw maar over één pak. Het  wordt volledig aan zijn of haar initiatief overgelaten of hij/zijn pak na interventie laat wassen. Indien ja, is het drie weken wachten vooraleer hij/zij het terug krijgt. De meeste brandweerlieden hebben nog wel ergens een versleten reservepak dat ze aantrekken als het hoognodig is, maar ze hebben  hun interventiepak al in jaren niet meer laten wassen! Over kamers met onderdruk die geadviseerd worden om brandweerpakken veilig op te slaan, is in de brandweerkazerne van de Waterbaan geen sprake. De interventiepakken hangen gewoon in de hangars waar ook de brandweerwagens staan.

Het PVDA-raadslid diende daarop voor de gemeenteraad van 30 maart opnieuw een interpellatie in met zijn verslag over het bezoek aan de brandweerkazerne van de Waterbaan in Deurne.  Van Duppen vroeg de burgemeester of hij ermee akkoord gaat  dat brandweerlui die hun gezondheid en zelfs hun leven op het spel zetten de best mogelijke technologie verdienen om hun werk zo veilig mogelijk te kunnen doen. En of de Antwerpse brandweer zich al ingeschreven had voor de offerteaanvraag voor hoogtechnologische interventiekledij van FOD binnenlandse zaken. Of de burgemeester ermee akkoord ging dat de Antwerpse brandweer die geconfronteerd wordt met brandgevaar in de petrochemie en de haven, dringend en a fortiori moet kunnen gebruikmaken van deze nieuwe technologie van CO2-reiniging. En ten slotte vroeg het PVDA-raadslid wat het stadsbestuur dacht te doen aan de huidige situatie waarbij brandweerlieden niet eens beschikken over een reservepak. Met als gevolg dat velen in jaren hun pak niet meer hebben laten reinigen, iets wat in het licht van de nieuwe bevindingen de situatie nog verontrustender maakt.

Ook De Wever bezoekt brandweerkazerne en geeft toe…

Deze keer was Bart De Wever wel bereid om uitgebreid te antwoorden. Hij was daags voor de gemeenteraad zelf op bezoek geweest bij de brandweerkazerne van de Waterbaan in Deurne en had vastgesteld dat Dirk Van Duppen gelijk had. De burgemeester beloofde dat de Antwerpse brandweer 600.000 euro zal investeren in nieuwe pakken. Ze gaat onderzoeken om CO2-reiniging in te voeren en tegen de zomer start een uitgebreide sensibiliseringscampagne. De Antwerpse brandweer wil ook op zoveel mogelijk plaatsen onderdrukkamers bouwen en op middellange termijn wil ze elke brandwaarman/vrouw een reservepak geven.

Zie het filmpje met de vraagstelling van Dirk Van Duppen en het antwoord van Bart De Wever op de gemeenteraad van 30 maart. In het begin van zijn antwoord maakt Bart De Wever een grapje over het feit dat huisarts Dirk Van Duppen sprak over polyaromatische koolhydraten in plaats van koolwaterstoffen. Een beetje beroepsmisvorming deed de huisarts het woord koolhydraten gebruiken, een begrip dat gebruikelijk is in de geneeskunde maar niet in de chemie. Maar is koolhydraat niet de verlatijnsing van koolwaterstof?