Foto Solidair

Antwoord van regering op Groep van 10 betekent feitelijk einde brugpensioen

Dankzij de druk van de sociale beweging wisten de vakbonden in de gesprekken met de werkgevers een akkoord in de wacht te slepen over de brugpensioenen. De regering legt echter haar eigen wil op. En dat zou op korte termijn het einde van het brugpensioen betekenen.

Het akkoord dat de vakbonden wisten af te sluiten met de werkgevers, beperkte de schade van de beslissingen die de regering hierover had genomen in december. Verschillende leden van de regering hadden toegezegd dat de regering een eventueel akkoord binnen de Groep van 10 (werkgevers en vakbonden) zou toepassen. Maar dat gebeurt nu niet. De regering legt haar eigen wil op. En dat zou op korte termijn het einde van het brugpensioen betekenen.

Een aangepaste of een versterkte beschikbaarheid?

Het bedrijf van Eric is in herstructurering. Eric is 59 jaar. Als hij met brugpensioen gaat, moet hij “aangepast” beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, tot zijn 65.

Wat wil dat zeggen? De regering wil een “activeringsbeleid” van de bruggepensioneerden voeren en “de geografische en professionele mobiliteit meer aanmoedigen”. Dat wil zeggen dat Eric tot zijn 65ste werk ver van huis zal moeten aanvaarden. Werk dat mogelijk minder goed betaald is en dat niets te maken heeft met zijn competenties en zijn beroepsopleiding. Als hij weigert, verliest hij al zijn uitkeringen.

Achter die woorden (aangepaste beschikbaarheid), zoekt de regering een formule die het mogelijk maakt om een maximumaantal bruggepensioneerden weer aan het werk te zetten.

Brugpensioen steeds minder mogelijk

Alice is verpleegster, dat is erkend als zwaar beroep. Zij is 50 jaar. Alice hoopte op haar 58ste met pensioen te kunnen gaan. Het beroep van verpleegkundige wordt zo stresserend dat ze het onmogelijk acht langer te werken. De regering wil vermijden dat ze voor haar 62ste met brugpensioen gaat. Bovendien moet ze, om op 62 met brugpensioen te kunnen gaan, een loopbaan hebben van minstens 42 jaar. Dat is voor Alice jammer genoeg niet het geval, net zoals voor de overgrote meerderheid van de vrouwen. Alice begon te werken op haar 23ste, waardoor ze pas op haar 65ste aan een loopbaan van 42 jaar zal komen. Als het plan van de regering-Michel-De Wever erdoor komt, betekent dat voor Alice dat ze zeven jaar langer moet werken. Als ze vroeger zou vertrekken, bijvoorbeeld op 60 jaar, dan moet ze “aangepast” beschikbaar blijven (zoals Eric) tot haar 62 jaar.

Zoals Charles Michel het verwoordde: “De regering wil de inspanningen van de vorige regering verder zetten om het aantal mensene dat een beroep doet op het brugpensioen, te verminderen.”

De onwaarheden van de regering...

Om de pil te doen slikken hamert de regering op twee onwaarheden:

• België zou het land zijn waar de mensen het vroegst met pensioen gaan. Klopt niet. De leeftijd waarop mensen met pensioen gaan is vergelijkbaar met andere grote landen in Europa en ligt hoger dan in Oostenrijk of Luxemburg.

• Ons pensioensysteem zou onbetaalbaar zijn. Klopt niet. Als de spelregels niet veranderen, zal ons land tegen 2060 een even groot deel van zijn rijkdom besteden aan zijn pensioenen als Frankrijk of Oostenrijk nu al doen. Ons systeem is dus perfect betaalbaar.

Regering is zwak en verdeeld

Achter de agressieve toon van de regering schuilt veel zwakte en verdeeldheid. Vooreerst heeft de regering een stap achteruit moeten zetten voor de 26.000 werknemers die voor 1 januari 2015 met brugpensioen gingen. De druk was te groot en het negatieve imago bij de publieke opinie over de contractbreuk was te sterk.

Vervolgens heeft ze meer dan tien uur moeten onderhandelen om een formule of een rookgordijn te vinden om te proberen de sociale beweging te bedwelmen. De grootste vrees van de regering bleef dat er een nieuw sociaal actieplan zou komen. De kordate reactie van de vakbonden toont dat het plan niet heeft gewerkt.