Asbest in Sint-Niklase grond: PVDA eist onmiddellijke sluiting asbeststort

De voorbije weken namen buurtbewoners samen met de PVDA bodemstalen op en rond het asbeststort van SVK in Sint-Niklaas. Uit analyses door een erkend labo blijkt dat zes van de zeven stalen asbest bevatten. Met het droge weer van de van de voorbije dagen vormt dat een reëel gevaar voor de buurtbewoners. 

De stalen werden genomen op zeven verschillende plaatsen. Vier op de wegen langs waar de camions asbest aanvoeren en drie op het stort zelf. Op die wegen werden ook verbrokkelde stukken asbest aangetroffen. Van elke staalname werd een foto genomen met geolocatie, zodat de plaats exact gekend is. Uit de analyse blijkt dat zes van de zeven grondstalen asbest bevatten, wellicht losgekomen door de verbrokkeling van asbestplaten door onoordeelkundige behandeling.

Het meest verontrustende is dat een staal van stof aan de poort van het stort ook asbest bevat. Daar steken alle camions de straat over en passeren ze op slechts enkele meters van de huizen. Het zand van de overstekende camions is op de straat zichtbaar. Het staal met asbest is daarvan afkomstig en is vlak aan de ingangspoort genomen. Dit alles vormt een flagrante inbreuk op de milieuwetgeving Vlarem II artikel 4.7.0.1 paragraaf 1 punt 2.

Geen ongelukje

Je kan deze vaststellingen bezwaarlijk “een ongelukje” noemen. Als zes van de zeven staalnames asbest bevatten, dan is er sprake van een structureel probleem en een flagrante overtreding van de milieuwet. 

Van 2010 tot 2016 heeft de Vlaamse Milieu Inspectie geen inbreuken vastgesteld op het stort. Maar nu sinds maart 2017 buurtbewoners, met de steun van de PVDA zelf op onderzoek uittrekken, is er de ene inbreuk na de andere. De PVDA vraagt zich af hoe ernstig de VMI deze site controleert. Na twee bevestigde inbreuken over onbedekt asbest en foto’s van camions die asbest in open containers aanvoeren is dit nu de vierde inbreuk op twee maand tijd die aantoont dat het asbeststort een gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Direct sluiten

De PVDA roept het stadsbestuur op om dringend in te grijpen, niet enkel met meer controles maar door het stort per direct te sluiten, in afwachting van verder onderzoek. Gezien de ligging, de zwakke uitbatingsvoorwaarden, de historiek aan inbreuken, het gebrek aan risicobeheersing en het gebrek aan know how, moet de vergunning als asbestcement stortplaats ingetrokken worden.

Vanavond, dinsdag 30 mei, organiseert de PVDA om 19.30 u. een infovergadering, in de Graanmaat op de Grote Markt van Sint-Niklaas. De partij zal dit belastend materiaal uitgebreid voorleggen aan het publiek en aan het panel van experts. De PVDA lanceert meteen ook een petitie om de sluiting van het stort te eisen.