Foto Jean Housen / Wikimedia Commons

Baas Bpost zegt nee tegen dagelijkse postbedeling en betere toekomst voor bedrijf

“Ons model is einde verhaal.” Dat stelt Koen Van Gerven, CEO van Bpost. Hij kondigt het einde van de dagelijkse postbedeling aan. Het einde van een openbare dienst. Ondertussen probeert hij nog wat winst binnen te rijven. Dat ziet de PVDA wel even anders! Lees hieronder hoe.

De cijfers van Bpost zijn goed. Zeer goed zelfs, met dit jaar een voorziene bedrijfswinst van 400 miljoen euro. “We zijn uitgegroeid tot een heel efficiënt en heel winstgevend bedrijf”, bekent Van Gerven.

Maar dat is duidelijk niet genoeg. Naar zijn idee moet Bpost niet alleen winst maken, het moet kunnen concurreren met distributiereuzen zoals Amazon en eBay. En om dat te bereiken moet het bedrijf veel concurrentiëler worden, ongeacht de gevolgen voor de werknemers, de klanten of de openbare diensten.

Van Gerven heeft inmiddels alle traditionele manieren uitgeput om te proberen de winst bij Bpost nog te verhogen. De lonen verlagen? Die zijn al zo laag dat het bedrijf nog amper werknemers vindt die voor hen willen werken. Werknemers ontslaan? In 15 jaar tijd zijn reeds 14.000 jobs afgeschaft. De prijs van de postzegel verhogen? Bpost heeft dat al zo vaak gedaan dat het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) weigert er nog langer op in te gaan. Investeren in nieuwe sectoren? Dat probeerden ze met de overname van Radial in de USA voor 820 miljoen. De waarde van Bpost op de beurs daalde meteen met de helft …

Een aanval op de universele postdienst

Tijd voor een nieuw doelwit dus. CEO Van Gerven richt zijn pijlen vanaf nu op de universele postdienst. De staat heeft Bpost wettelijk aangesteld om een kwaliteitsvolle en betaalbare dagelijkse bedeling van de post te garanderen in het hele land. Als Van Gerven erin slaagt die hinderpaal uit de weg te ruimen, dan weet hij dat niets hem nog kan tegenhouden om van Bpost een soort Amazon bis te maken.

Zonder die verplichte universele postdienst zal hij de rondes van de postbodes naar goeddunken kunnen aanpassen zodat elke handeling van de postbode zo optimaal mogelijk wordt gerentabiliseerd. Bad luck voor de mensen die op hun post moeten wachten. En bad luck voor de mensen van de post die hun werklast nog verhoogd zien. En bad luck voor de mensen die in een afgelegen gebied wonen dat niet langer bediend wordt of waar de prijzen afhankelijk zijn van de afstand die moet worden afgelegd. Het enige waar Van Gerven van wakker ligt, is winst.

Achter de kwestie van de dagelijkse postbedeling gaat dus iets veel groters schuil dan je op het eerste gezicht zou denken. Indien die maatregel doorgang vindt, zou hij wel eens een paard van Troje kunnen zijn om wat nog rest van onze openbare postdienst uit te hollen.

De postdienst van de toekomst: een openbare dienstverlening gericht op de mensen

De PVDA heeft een heel andere toekomstvisie voor onze postdienst. We verwerpen winstambities als enige leidraad om het bedrijf te doen groeien. Wij gaan uit van de behoeften van de mensen en een respectvolle behandeling van de werknemers.

  • Wij willen een postdienst met echte wijkpostbodes, die de mensen bij naam kennen en de tijd hebben om hun werk te doen zoals het hoort, met af en toe een kleine dienstverlening zoals dat vroeger ook gebeurde.
  • Wij willen een postdienst die voor iedereen bereikbaar is, met voldoende personeel, waarbij in elke gemeente een kwaliteitsvolle dienstverlening wordt gegarandeerd voor de postbedeling, het verzenden van pakjes en bankdiensten.
  • Een postdienst die toekomstgericht is, met meer kantoren, meer postbussen en nieuwe dienstverleningen zoals een gratis e-mailadres voor elke burger en een bezorgdienst voor verloren voorwerpen.
  • Een postdienst waarvan het voortbestaan door de staat wordt gegarandeerd, om hem te beschermen tegen de eindeloze graaizucht van de financiële wereld.

Kortom, een echte openbare postdienst, ten dienste van de mensen en niet van de winst.