#BastaPanama: 14 maatregelen tegen belastingparadijzen

auteur: 

Webteam

“Als we strijden tegen belastingparadijzen en grote belastingfraude, dan mogen we geen toegevingen doen. De maatregelen moeten duidelijk en ambitieus zijn. Dat is het tegenovergestelde van wat de regering-Michel doet”, aldus Marco Van Hees, volksvertegenwoordiger voor de PVDA en auteur van het #BastaPanama-plan. Hier zijn voorstellen.

 • Opheffing bankgeheim. Banken moeten saldo’s van alle bankrekeningen, effectenrekeningen, rekeningen bij filialen in het buitenland bekendmaken. 
 • Oprichting vermogenskadaster, een soort “Fortune-On-Web”. Wie zijn belastingaangifte via Tax-On-Web invult, weet dat de fiscus het overgrote deel van zijn inkomsten kent. Zo’n platform moet er ook komen voor de grote vermogens. 
 • Gerichte belastingcontroles op grootste vermogens. 
 • Oprichting van een controlecel voor belastingparadijzen. Die stelt een lijst op van belastingparadijzen en spoort alle banden op tussen deze paradijzen en Belgische belangen. 
 • Afschaffing van alle fiscale en economische akkoorden tussen België en belastingparadijzen (behalve over uitwisseling fiscale informatie). 
 • Verbod op economische transacties met belastingparadijzen. Tenzij kan bewezen worden dat er reële economische belangen zijn in het betrokken land. 
 • Zwaardere administratieve sancties en straffen voor alle verantwoordelijken, belanghebbenden en tussenpersonen bij grote belastingfraude. 
 • Controleurs in bankinstellingen. Zij moeten vrije toegang hebben tot alle gegevens en alle vergaderingen. Hun opdracht moet erin bestaan alle gaten in de strijd tegen de financiële criminaliteit bloot te leggen. 
 • Fiscus krijgt toegang tot alle gegevens van de organismen de zorgen voor uitwisseling van gegevens tussen banken, zoals Swift en Euroclear. 
 • Totale transparantie van rekeningen, structuren en belastingen van grote bedrijven. 
 • Sluiting of onteigening van financiële bemiddelaars (inclusief banken) die zware fiscale fraude plegen en geld witwassen. 
 • Onschendbaarheid en bescherming voor klokkenluiders die wetsovertredingen van privé- en openbare bedrijven publiek maken. 
 • Drastische verhoging van aantal manschappen binnen financiële cellen van justitie en Bijzondere Belastinginspectie. 
 • Invoering miljonairstaks. Zo kunnen we de rijken hun deel laten bijdragen en strijden tegen fraude dankzij de oprichting van een vermogenskadaster. 

 
Marco Van Hees, federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA, heeft een plan: #BastaPanama.

“Als we strijden tegen belastingparadijzen en grote belastingfraude, dan mogen we geen toegevingen doen. De maatregelen moeten duidelijk en ambitieus zijn. Dat is het tegen- overgestelde van wat de regering-Michel en haar ultraliberale minister van Financiën Van Overtveldt doen.” 

Commentaar toevoegen

Reacties

Het Panamaverhaal wordt volgens mij een doofpotverhaal. Hoe noemt men het als grootverdieners hun intrek nemen in Monaco, en nadien terugkomen naar België, als alles veilig geparkeerd is? Voor mij is het landverraad. Terwijl U bezig bent, pak ook deze misstand eens aan.
Heel goed plan want die 'Panama' is maar een topje van de ijsberg. Iedereen weet dat er 50.000 Belgen zijn die 2.000 miljard zwart geld hebben. Of er iets van komt is een andere vraag zonder een parlementaire onderzoekscommissie. Hopelijk is er dan genoeg geld om de dieven allemaal op te sluiten en voldoende geld daarvoor. Want een gedetineerde kost in België 164,-€ per dag zonder dat ze nog een werkloosheidsvergoeding krijgen. Klein België met 6 regeringen, de hoogste belastingdruk en waar niks in orde is, ondanks 2/3 teveel politiekers.
De overheid moet dringend fiscale experten opleiden. Ik ben alvast kandidaat!
Prima "theoretisch" plan en vooral moreel gefundeerd, maar ... waar hét écht op aankomt is "de realisatie" ervan, zij het in stapjes, beetjes bij beetjes. Dé Miljonairstaks als uithangbord van deze zoveelste poging om de 99% te sensibiliseren en vooral te mobiliseren dient dé aandacht te krijgen. Het Panama schandaal is maar één in de talrijke rij van rijkengesjoemel waar ze mee wegkomen( hier cfr. Optima-Arcopar-bankencrisis) volgens mij dienen wij vast te houden aan een "symbool"dossier-actie zoals dé Miljonairstaks en niet de zoveelste nieuwe campagne te lanceren.
Laten we dus eerlijk zijn: als vele bedrijven fiscale fraude mogen plegen dan moeten werknemers geen belastingen meer betalen op hun loon! Dit zou perfect passen in een liberale gedachte: als het werkvolk meer geld overhoudt, kan er meer geconsumeerd worden wat onze economie enkel maar ten goede zou komen! Voortaan mogen er enkel nog belastingen zijn op de uitgaven en niet op de inkomsten! Dat zou pas eerlijk zijn voor iedereen!