#BastaPanama: 14 maatregelen tegen belastingparadijzen

auteur: 

Webteam

“Als we strijden tegen belastingparadijzen en grote belastingfraude, dan mogen we geen toegevingen doen. De maatregelen moeten duidelijk en ambitieus zijn. Dat is het tegenovergestelde van wat de regering-Michel doet”, aldus Marco Van Hees, volksvertegenwoordiger voor de PVDA en auteur van het #BastaPanama-plan. Hier zijn voorstellen.

 • Opheffing bankgeheim. Banken moeten saldo’s van alle bankrekeningen, effectenrekeningen, rekeningen bij filialen in het buitenland bekendmaken. 
 • Oprichting vermogenskadaster, een soort “Fortune-On-Web”. Wie zijn belastingaangifte via Tax-On-Web invult, weet dat de fiscus het overgrote deel van zijn inkomsten kent. Zo’n platform moet er ook komen voor de grote vermogens. 
 • Gerichte belastingcontroles op grootste vermogens. 
 • Oprichting van een controlecel voor belastingparadijzen. Die stelt een lijst op van belastingparadijzen en spoort alle banden op tussen deze paradijzen en Belgische belangen. 
 • Afschaffing van alle fiscale en economische akkoorden tussen België en belastingparadijzen (behalve over uitwisseling fiscale informatie). 
 • Verbod op economische transacties met belastingparadijzen. Tenzij kan bewezen worden dat er reële economische belangen zijn in het betrokken land. 
 • Zwaardere administratieve sancties en straffen voor alle verantwoordelijken, belanghebbenden en tussenpersonen bij grote belastingfraude. 
 • Controleurs in bankinstellingen. Zij moeten vrije toegang hebben tot alle gegevens en alle vergaderingen. Hun opdracht moet erin bestaan alle gaten in de strijd tegen de financiële criminaliteit bloot te leggen. 
 • Fiscus krijgt toegang tot alle gegevens van de organismen de zorgen voor uitwisseling van gegevens tussen banken, zoals Swift en Euroclear. 
 • Totale transparantie van rekeningen, structuren en belastingen van grote bedrijven. 
 • Sluiting of onteigening van financiële bemiddelaars (inclusief banken) die zware fiscale fraude plegen en geld witwassen. 
 • Onschendbaarheid en bescherming voor klokkenluiders die wetsovertredingen van privé- en openbare bedrijven publiek maken. 
 • Drastische verhoging van aantal manschappen binnen financiële cellen van justitie en Bijzondere Belastinginspectie. 
 • Invoering miljonairstaks. Zo kunnen we de rijken hun deel laten bijdragen en strijden tegen fraude dankzij de oprichting van een vermogenskadaster. 

 
Marco Van Hees, federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA, heeft een plan: #BastaPanama.

“Als we strijden tegen belastingparadijzen en grote belastingfraude, dan mogen we geen toegevingen doen. De maatregelen moeten duidelijk en ambitieus zijn. Dat is het tegen- overgestelde van wat de regering-Michel en haar ultraliberale minister van Financiën Van Overtveldt doen.”