Foto Lorrie Graham / dfataustralianaid / Flickr

Besparingswoede van minister De Block treft gratis geneeskunde op de eerste lijn

De aanval van de regering Michel op de gezondheidszorg, treft nu ook de eerste lijn. De regering zal in  2017 geen nieuwe wijkgezondheidscentra (WGC) erkennen. "Nochtans bieden die via het systeem van forfaitaire geneeskunde gratis eerstelijnsgezondheidszorg aan," reageert Dirk Van Duppen van Geneeskunde voor het Volk.

Geneeskunde voor het Volk heeft 11 groepspraktijken in Brussel, Wallonië en Vlaanderen. Wij bieden aan 25.000 ingeschreven patiënten gratis eerstelijnszorg.

 “Tussen 2005 en 2015 is het aantal medische huizen in België van 67 naar 150 gegaan; het aantal patiënten groeide van 140.000 naar meer dan 336.000. Ze bieden dan ook kwaliteitsvolle en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg en zijn een antwoord op de 900.000 Belgen die hun bezoek aan de huisarts uitstelden in 2013 wegens te duur,” aldus Dirk Van Duppen, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk.

De vraag naar nieuwe wijkgezondheidscentra is dan ook groot en veel groepspraktijken kunnen de toevloed aan patiënten niet aan. Nieuwe wijkgezondheidscentra zijn broodnodig, dat merken wij elke dag. Met het moratorium op de erkenning ontneemt De Block gratis gezondheidszorg aan een grote groep in de samenleving: van sociaal zwakkeren tot tweeverdieners die bewust kiezen voor een model van kwalitatief hoogstaande gratis geneeskunde.

Daarnaast wil de regering ook 7 miljoen besparen op het budget van de wijkgezondheidscentra. Met een jaarlijks budget van 138 miljoen is dit 5% van de inkomsten. Dit kan de huidige zorg voor onze patiënten in gevaar brengen.

“Volgens een vergelijkende studie1 tussen patiënten die verzorgd worden in WGC en zij die bij de klassieke huisarts gaan, bleek dat de kosten voor de gemeenschap even hoog liggen per opgevolgde patiënt. Voor de patiënt is het prijskaartje echter beduidend lager. De patiënt betaalt geen remgeld en de artsen schrijven vaak goedkopere geneesmiddelen voor. Bovendien wijst deze studie erop dat de huisartsen in de WGC beter aan preventie doen en de richtlijnen, om bijvoorbeeld antibiotica voor te schrijven, beter toepassen. We zouden van de minister van gezondheid een aanmoediging van dit soort beleid verwachten,” zegt Dirk Van Duppen.

Het is niet te begrijpen dat in land met een tekort aan huisartsen, een stop wordt gezet op wijkgezondheidscentra. Onze centra zijn een voorbeeld van multidisciplinaire samenwerking en kunnen studenten motiveren om toch voor huisartsgeneeskunde te kiezen. Artsen die werken in gezondheidscentra doen dit vaak vanuit een sociaal-maatschappelijke motivatie. Ze kiezen ervoor om op de eerste lijn te werken, in omstandigheden die niet altijd gemakkelijk zijn en dit tegen een loon dat vaak tien keer lager ligt dan bij bepaalde specialisten. Ook hier kiest onze minister duidelijk kant. Ze kon ook het probleem aanpakken van de extreem hoge lonen van sommige specialisten. In plaats daarvan kiest ze echter voor een lineaire besparing op de kap van alle artsen en viseert ze specifiek de sociaalvoelende artsen.

Deze aanval op de eerste lijn, evenals de aangekondigde besparingen in de ziekenhuizen en op antibiotica brengen het recht op gezondheid voor onze patiënten in gevaar. Geneeskunde voor het Volk zal zich samen met alle collega’s van de wijkgezondheidscentra en ziekenhuizen verzetten tegen de plannen van de huidige regering.

1. https://kce.fgov.be/nl/press-release/de-twee-financieringssystemen-van-de-huisarts-kosten-evenveel-en-geven-dezelfde-zorgkw#.VUSOcyusXLQ