Betoog mee voor rechtvaardig migratiebeleid en sociale rechtvaardigheid

De PVDA neemt deel aan de betoging voor een rechtvaardig migratiebeleid van nu zaterdag 12 januari. Samen met honderden solidaire mensen uit het verenigingsleven, jongeren van Comac en vrijwilligers van de organisatie Vriendschap zonder grenzen, dat werd opgericht door militanten van de PVDA .

Voor de PVDA is een rechtvaardig migratiebeleid ook een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Niemand verlaat zijn land en zijn familie voor zijn plezier. Mensen vluchten uit noodzaak, omdat onze regeringen hun landen bombardeerden om de economische belangen te verdedigen waarmee ze verbonden zijn. Door hun interventies en door hun pogingen om soevereine landen die ze te onafhankelijk vinden, te destabiliseren, houden onze regeringen hele regio’s in chaos en ellende. Het economisch systeem dat Bart De Wever, Theo Francken of Charles Michel verdedigen, ligt aan de basis van de overuitbuiting van de volkeren van het Zuiden en van de uitputting van hun bestaansmiddelen. Deze politici doen niets om de opwarming van de aarde te bestrijden, ook al is die een belangrijke oorzaak waardoor mensen hun land ontvluchten. Die politici kiezen veeleer voor maatregelen die alle gezinnen zonder onderscheid treffen, terwijl ze grote bedrijven en vervuilers beschermen. Voor de PVDA moeten we dit systeem grondig veranderen om het probleem bij de wortel te kunnen aanpakken, zodat mensen en hun gezinnen in vrede en veiligheid kunnen leven. Iedereen moet dit recht hebben.

Voor ALLE mensenrechten

Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging moeten in waardigheid kunnen worden opgevangen. Zij hebben het recht om een asielaanvraag in te dienen die op een eerlijke manier wordt onderzocht. Dat zijn mensenrechten die zijn vastgelegd in de Conventie van Genève. We moeten ons blijven verzetten tegen de aanvallen van de regering op de fundamentele rechten, of het nu gaat om democratische of sociale rechten. Deze aanvallen viseren vluchtelingen, mensen zonder papieren, maar ook de meest kwetsbaren onder ons. Op die manier willen onze politici hun aanvallen op gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden, zieken, werknemers en hun inkomen nog ruimer kunnen voortzetten. Het zijn onze leiders die verantwoordelijk zijn, niet de buitenlander die hier woont en werkt en die zij aanwijzen als zondebok en bliksemafleider om haat te zaaien en het volk te verdelen.

Afspraak: zaterdag 12 januari om 13.45 u, station Brussel-Noord

De PVDA sluit zich aan bij de oproep van een zestigtal verenigingen voor een nieuwe mobilisatie. Voor onze waarden van antiracisme, mensenrechten en solidariteit. Een solidariteit die ons verenigt in onze verdediging van het gemeenschappelijk belang van allen, tegen degenen die ons willen verdelen.

Rendez-vous op de mars met onze leden, woordvoerders en sympathisanten: nu zaterdag 12 januari om 13.45 uur, aan de rotonde waar je op uitkomt als je het station Brussel-Noord verlaat. Volg onze vlaggen.