Beweging tegen TTIP groeit: Europees Parlement stelt stemming uit, nu nog de onderhandelingen stoppen

De stemming over het TTIP in het Europees Parlement die vandaag 10 juni moest plaatsgrijpen, is uitgesteld. “Een voorlopige overwinning, zegt Peter Mertens, voorzitter van de PVDA. Het resultaat van een groeiende Europese beweging tegenover diegenen die dit verdrag een steun in de rug wilden geven.”

Gezien het “risico” op een “verkeerd” stemresultaat, besloot de voorzitter van het Europees Parlement, de sociaaldemocraat Martin Schultz, de stemming over het TTIP uit te stellen. Peter Mertens: “Schultz heeft geprobeerd een positieve stemming van het Europees Parlement te krijgen, maar door de toenemende druk van de publieke opinie, werd dat moeilijk. Het is dus een voorlopige overwinning, te danken aan een ongelooflijke beweging die almaar groeit.”

Al die gemeenten die zich tot “TTIP-vrije zone” verklaarden of de 2 miljoen Europeanen die reeds een petitie tekenden om de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten stop te zetten, illustreren dat. Ze tonen dat actie loont, dat de burgers, vakbonden en verenigingen die zich al jaren verzetten tegen dat verdrag gewicht in de schaal kunnen werpen tegenover de traditionele partijen die tot nu dit verdrag bijna onvoorwaardelijk steunden. Het toont het falen van de meerderheid van christendemocraten, liberalen en sociaaldemocraten die tien dagen geleden nog een resolutie ter ondersteuning van het TTIP goedkeurden in de handelscommissie van het Europees Parlement.”

“Uitstellen is goed, verwerpen is beter”

Waakzaamheid blijft geboden tegenover diegenen die de stemming uitstelden om het verdrag te redden. Van liberalen tot sociaaldemocraten zijn er immers krachten die het verdrag absoluut willen doen passeren.

Het uitstel verhindert immers ook een duidelijke stellingname tegen het verdrag en het mandaat van de Europese Commissie. Er circuleren nu voorstellen voor de hervorming of de “modernisering” van de beruchte ISDS-mechanismen (privé arbitrage clausules) en regelgevende samenwerking die een enorme macht geven aan multinationals.

Zoals de talrijke activisten voor het Europees Parlement vandaag verklaarden: “Uitstellen is goed, verwerpen is beter”. “Het is inderdaad het volledige verdrag en zijn logica dat we moeten verwerpen. In tegenstelling tot wat sommigen ons willen doen geloven is het niet de ene of de andere zin die problematisch is maar de hele logica die Amerikaanse en Europese werknemers met elkaar in concurrentie stelt, en sociale, milieu- en gezondheidsnormen afzwakt,” stelt de PVDA-voorzitter.

De mobilisatie groeit iedere dag. De PVDA heeft in verschillende parlementen resoluties tegen CETA, het Canadese kleine broertje van TTIP, ingediend. We weigeren altijd maar meer macht af te staan aan de belangen van multinationals. De PVDA vraagt de onmiddellijke stopzetting van de onderhandelingen over het TTIP. Samen met de linkse groep in het Europees Parlement GUE-NGL, vraagt de PVDA ook een referendum over het TTIP.