Sofie Merckx, gemeenteraadslid sinds 2012, en Germain Mugemangango, voorzitter van PVDA Charleroi.

Boodschap aan de 25.000 Carolo’s die op de PVDA willen stemmen

Volgens een nieuwe opiniepeiling behaalt de PVDA in de stad Charleroi 25% van de stemmen, of ongeveer 25.000 keizers. De lokale PVDA-afdeling ziet het als een uitdaging die 25.000 Carolo’s te ontmoeten. En om samen met hen van Charleroi een solidaire stad te maken.

Volgens de laatste peiling van Sudpresse zou de PVDA de grootste partij van Charleroi worden. Wat vinden Germain Mugemangango, voorzitter van PVDA Charleroi, en PVDA-gemeenteraadslid Sofie Merckx hiervan?

Deze peilingen geven een belangrijke tendens weer. Welk gevoel hebben jullie daarbij?

Germain Mugemangango. De mensen geven daarmee aan dat ze het werk van honderden leden waarderen. Dat is natuurlijk heel bemoedigend. Aan de andere kant, het zijn natuurlijk maar peilingen. In 2012 kwam de PVDA de gemeenteraad binnen met … 3,4% van de stemmen. Als we bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen 15% zouden halen, dan is dat al meer dan genoeg reden voor een feestje! (lacht)

De mensen zien dat de PVDA hun kant kiest

Sofie Merckx. Toen ik in 2012 in het begin van mijn mandaat pleitte voor meer sociale huisvesting, zei een vrouwelijk schepen dat ik een “troetelbeertjeswereld” wou. Het is leuk om vandaag vast te stellen dat 25% van de Carolo’s ook wel zo’n troetelbeertjeswereld wil. (lacht) Eerlijk, het moedigt ons vooral aan om onze strijd verder te zetten. Of het nu gaat om de strijd tegen de enorme leegstand in onze stad, de ongezonde huizen van La Sambrienne of de parkeerproblemen in de straat, de PVDA neemt elk probleem ernstig. De mensen zien dat de PVDA hun kant kiest. We kaarten onrechtvaardige toestanden aan in de gemeenteraad en nodigen de mensen uit om met eigen ogen te komen zien hoe we dat doen. In deze legislatuur zijn al honderden inwoners van Charleroi naar de gemeenteraad gekomen en daar ben ik trots op.

Met zo’n peiling moeten jullie nu toch misschien serieus nadenken over deelname aan het stadsbestuur?

Germain Mugemangango. En toch gaan we niet over coalities beginnen nadenken op basis van peilingen. Alle politieke partijen willen besturen. Dat is voor ons niet anders. Maar we willen niet meemaken wat Ecolo op federaal niveau is overkomen. Die partij heeft al sinds 1999 mee bestuurd, maar heeft haar programma nooit kunnen verwezenlijken. Daarom moeten we goed nadenken over twee cruciale vragen: “Met wie willen we een coalitie vormen” en “Wat willen we precies bereiken?”.

De inwoners van Charleroi hebben zwaar moeten inleveren om de begroting weer in evenwicht te brengen

Sofie Merckx. De inwoners van Charleroi hebben zwaar moeten inleveren om de begroting weer in evenwicht te brengen. Heel wat inrichtingen die dicht bij de burger stonden – wijkcentra, zwembaden ... – gingen dicht, ten voordele van prestigeprojecten, die voornamelijk in het stadscentrum liggen. Van het investeringsbudget van 130 miljoen ging er in 2016, bijvoorbeeld, slechts 20 miljoen naar wijken buiten het centrum. Als je dan weet dat 90% van de Carolo’s buiten het stadscentrum woont …

Charleroi telt 55 wijken. De stadskern, waar het gros van de investeringen gebeurde, telt er slechts twee. Het komt er eigenlijk op neer dat de stad steeds minder diensten aanbiedt, maar wel steeds hogere belastingen heft. Een recent voorbeeld: sinds dit jaar is het betalend parkeren ingevoerd. Een maatregel die alle inwoners van Charleroi treft, vooral de winkeliers. Het lijkt erop dat bij elke maaregel er Carolo’s zijn die winnen, en anderen die iets verliezen … Tijdens deze legislatuur is het aantal leegstaande sociale woningen verdrievoudigd, het totaal aantal sociale woningen is met 400 verminderd en daarnaast werden onbetaalbare woningen gebouwd zoals die van Les Closières in Mont-sur-Marchienne. De goedkoopste woning daar kost 180.000 euro. En dat kunnen de meeste Carolo’s heus niet betalen.

Germain Mugemangango. We willen van Charleroi een solidaire stad maken, een stad waar de bewoners zich thuis voelen. Een stad waar je kunt leven zonder dat je sloten geld moet verdienen, met voldoende en kwaliteitsvolle dienstverlening.

We verzetten ons tegen een stad die haar beleid richt op uiterlijke schijn om toeristen aan te trekken

We willen geen stad die haar beleid richt op uiterlijke schijn om toeristen aan te trekken. De vraag die zich nu stelt, is welke andere partij van het huidige stadsbestuur zich achter dat project voor een solidair Charleroi wil scharen. In 2012 haalde de PS een absolute meerderheid, maar ze gaf er de voorkeur aan om een coalitie te vormen met rechtse en centrumrechtse partijen zoals de MR en het cdH. Die delen duidelijk een gemeenschappelijke visie op de stad. Wij zouden nooit in zee kunnen gaan met de liberale MR. We hopen dat de lijnen binnen de PS Charleroi ietwat zullen verschuiven, maar we moeten vandaag toch vaststellen dat burgemeester Paul Magnette zijn gemeentelijk beleid baseert op city marketing: een stad maken die kan concurreren met andere Belgische en Europese steden, die rijkere burgers en multinationals naar de stad moet lokken. De mensen die ons steunen, willen een beleid dat breekt met dat van het huidige stadsbestuur. De PVDA zal niet mee besturen om zwembaden te sluiten, maar om er te openen. We willen niet meedoen met een beleid dat de armste gemeenten het zwaarst blijft belasten, wij willen fiscale solidariteit tussen de gemeenten organiseren. Wij willen de kiezers na de verkiezingen niet teleurstellen door onze principes te verloochenen. Maar als de kiezers dat van ons vragen, gaan we wel aan de onderhandelingstafel zitten.

25% van de mensen in Charleroi overweegt om voor de PVDA te stemmen. Dat zijn 25.000 kiezers. Welke boodschap hebben jullie voor hen?

Germain Mugemangango. Het is natuurlijk een indrukwekkend aantal. Dat wil zeggen dat achter een op de vier deuren in mijn stad een potentiële kiezer van de PVDA woont.
Maar dat is voor ons ook een uitdaging. Wij kennen vandaag maar een klein gedeelte van die mensen. We willen praten met alle Carolo’s die verandering willen. Dat is momenteel onze eerste bekommernis.

We willen de mensen achter deze golf van sympathie ontmoeten. We willen weten wat onze potentiële kiezers denken

Sofie Merckx. Het is nog een jaar tot de verkiezingen. We willen de mensen achter deze golf van sympathie ontmoeten. We willen weten wat onze potentiële kiezers denken. We hebben een ambitieus plan om met hen in dialoog te treden. Om hen de mogelijkheid te bieden zich bij ons aan te sluiten. We hebben alle beschikbare talent nodig om ons bij concrete acties te helpen. Ongeacht of het gaat over het organiseren van een debatavond over de ideeën van de partij of over een actie voor het heropenen van een zwembad. We kennen nog niet alle dossiers. We zijn dus op zoek naar mensen die ons hun kennis ter beschikking willen stellen en ons zo willen helpen.

Jullie zeggen vaak dat jullie een krachtsverhouding moeten opbouwen om te winnen …

Germain Mugemangango. Het is positief dat zoveel mensen voor ons willen stemmen. Dat is een enorm hart onder de riem. Maar ons doel is: een brede sociale beweging uitbouwen die in staat is in deze ultraliberale samenleving een goede krachtsverhouding te creëren. Daarom hebben we mensen nodig die zich bij die brede beweging aansluiten. Het is door te strijden dat we overwinningen hebben kunnen behalen. En daar hebben we veel mensen voor nodig. De laatste partijbarbecue in Charleroi werd georganiseerd door Mirella, een nieuw lid uit Montignies-sur-Sambre. Mirella organiseert doorgaans trouwfeesten. Dankzij haar talent, en dat van een hele ploeg vrijwilligers, hebben we allemaal goed gegeten en heeft de avond dubbel zoveel opgebracht als het jaar ervoor.