Bpost rekruteert vluchtelingen om loonafbraak voort te zetten

Bpost wil in de toekomst vluchtelingen inzetten als postbode. Het personeelstekort bij Bpost is schrijnend en oorzaak van heel wat problemen. Maar in plaats van de lonen en werkomstandigheden van het postpersoneel te verbeteren, zal dit voorstel vooral sociale dumping in de hand werken.

Crisis als hefboom om de werkomstandigheden onderuit te halen

“In economisch moeilijke tijden hebben we het makkelijker om vacatures in te vullen. Wanneer de economie het weer een beetje beter doet, kennen wij een terugval”, zo maakt bpost-woordvoerster Barbara Van Speybrouck ongewild duidelijk dat haar directie van de economische crisis gebruik maakt om de lonen af te bouwen en de flexibiliteit van de werknemers op te voeren.

Nieuwe postbodes verdienen 1.743,47 euro per maand en dat loon blijft hun hele carrière lang onveranderd

Het is niet de eerste keer dat Bpost tegen een personeelstekort aankijkt. In 2010 al waren de werkomstandigheden in sommige postkantoren zo slecht dat de postbodes liever vertrokken. De directie van Bpost introduceerde een nieuw loonbarema - het DA-barema - voor elke nieuw aangenomen postbode. Het overeenkomstig loon ligt veel lager dan dat van andere postbodes. Na verschillende acties en omwille van het weinig aantrekkelijke karakter van het nieuwe barema, werd het bruto maandloon opgetrokken van 1.596 euro naar 1.743,47 euro. Dat loon blijft hun hele carrière lang onveranderd. 

Maar niet alleen de DA-postbodes gaan erop achteruit: ook voor de anderen zijn de werkomstandigheden de voorbije jaren lastiger geworden. Vele postbodes klagen dat ze noodgedwongen bijna elke dag niet-betaald overuren maken om hun te zware postronde te kunnen afwerken. En daarover uw beklag maken, dat doen vooral de DA-postbodes bijna nooit, uit schrik dat ze nog zwaardere rondes toegewezen krijgen of gewoonweg ontslagen worden.

Een studie van de VUB uit 2012 bevestigde overigens dat postbode als zwaar beroep zou moeten worden ingeschaald en dat er maatregelen zouden moeten worden genomen om hun werkomstandigheden te verbeteren. Maar ook die studie kreeg geen gehoor.

 Vluchtelingen als hefboom om werkomstandigheden onderuit te halen

“Wij geven al veel werk aan laaggeschoolde mensen”, zegt woordvoerster Van Speybrouck nog. Maar sinds de situatie op de arbeidsmarkt iets verbeterd is, vindt het bedrijf almaar moeilijker mensen die tegen zulke voorwaarden willen werken. Daardoor ontstaan problemen om mensen te kunnen vervangen wanneer ze ziek of met vakantie zijn of om de post tijdig te kunnen bezorgen.

Belangrijk is ook dat Bpost zijn personeelsbestand sterk heeft ingeperkt. Het aantal werknemers is gedaald van 39.373 in 2006 naar 24.703 vandaag, een vermindering van 40% in minder dan tien maand tijd. En de directie wil nog verder zakken naar 20.800 in 2020.

Na sterk geprofiteerd te hebben van het tekort aan werk en de zwakke situatie waarin laag geschoolde mensen zich op de arbeidsmarkt bevinden, wil Bpost nu de wanhoop van vluchtelingen uitbuiten, zogezegd om de werkgelegenheid te bevorderen.

In 2015 keerde bpost voor 258 miljoen euro dividenden uit aan zijn aandeelhouders. 

Met deze praktijk van sociale dumping kan Bpost de lonen drukken, de werkomstandigheden verslechteren en … ruime dividenden uitkeren. In 2015 keerde bpost voor 258 miljoen euro dividenden uit aan zijn aandeelhouders. Iets meer dan de helft daarvan gaat naar de Belgische staat, want die is nog altijd meerderheidsaandeelhouder, zij het met een kleine meerderheid van 50% +1 aandeel.

Alexander De Croo, minister van openbare diensten, wil de integratie van vluchtelingen bevorderen. Maar dat zal niet lukken door hen te parkeren in jobs die niemand wil, om zo de lonen laag te houden en de uitkering van dividenden hoog. Vluchtelingen gebruiken om in bepaalde sectoren de lonen laag te houden, zal het tegendeel oogsten: racisme. De staat, als hoofdaandeelhouder van bpost, moet tussenkomen en eisen dat de lonen en werkomstandigheden verbeterd worden voor alle postbodes, vluchtelingen of niet.