Brochure | De NMBS op het kruispunt der wegen

Hoe zal de NMBS evolueren? Vormt de NMBS een probleem of is ze een deel van de oplossing via tewerkstelling, gegarandeerde basismobiliteit en zorg om het milieu? Schuilt er achter de regeringsplannen geen privatiseringsstrategie? Meer over dit alles in de PVDA-brochure “Wij gaan voor maximale dienstverlening”.

Gekibbel over de prestaties van de NMBS, pendelaars die klagen over vertragingen, almaar hogere treintarieven of te weinig treinen, spoormannen die kwaad zijn op hun directie ... Elke dag opnieuw steekt wel ergens ontevredenheid over de NMBS de kop op. De oplossing van de regering: besparingen op de begroting en het plan Galant voor een ‘omvorming’ van de Belgische spoorwegen, met het oog op de liberalisering van het reizigersvervoer.

Vaak stelt de regering haar plan voor als de enige mogelijkheid, als dé te volgen weg. TINA, There Is No Alternative (er is geen alternatief) voor liberalisering. Maar is dat wel zo? Is de liberalisering (het openstellen van het reizigersvervoer voor de markt) of zelfs de privatisering (de verkoop aan privéaandeelhouders) van de NMBS een oplossing voor de problemen bij het Belgische spoor? Wat houden die plannen van de regering en de (medeplichtige) NMBS-directie eigenlijk in? Wat zullen de gevolgen zijn van de bezuinigingsmaatregelen? Is het de schuld van de spoormannen en hun vakbonden dat de malaise zo groot is bij het spoor? Het stakingsrecht beperken, zal dat het probleem oplossen? Kortom, is er echt geen alternatief? En als dat wel bestaat, hoe ziet dat er dan uit? Allemaal vragen die we in deze brochure aanpakken. Militanten en leden van de afdeling Spoor van de Partij van de Arbeid (PVDA) zochten samen naar antwoorden. 

Voor de goede orde kijken we eerst naar de uitdagingen waarvoor onze maatschappij een antwoord moet vinden: uitdagingen op het vlak van mobiliteit, maar ook van het milieu. We zullen zien dat de inzet enorm is.

Tegenover het TINA van de regering plaatsen wij een tegenplan voor een NMBS van de 21e eeuw, gedragen door een brede verzetsbeweging. Daarna bekijken we wat de voorwaarden zijn om zo’n NMBS daadwerkelijk op de sporen te zetten. Een heel belangrijk punt, in het centrum van de discussies: het behoud van de NMBS als openbare instelling en als één geheel. We gaan duidelijk maken dat zo’n NMBS beter presteert dan een geprivatiseerde NMBS of een NMBS die werkt in het kader van een geliberaliseerde markt voor reizigersvervoer. 

Een volgend punt zijn de voorstellen en plannen van de regering voor onze spoorwegmaatschappij. Wij vragen ons af: wil de regering de NMBS verkopen aan privéaandeelhouders? Want ook al staat het niet in het regeerakkoord, toch wijst van alles op het feit dat de regering die weg opgaat. Een ding ten slotte staat vast: om haar plannen uit te voeren zal deze regering eerst de vakbonden en het verzet van de spoormannen moeten breken.

Hoe zal de NMBS evolueren? Vormt de NMBS een probleem of is ze een deel van de oplossing via tewerkstelling, gegarandeerde basismobiliteit en zorg om het milieu? Schuilt er achter de regeringsplannen geen privatiseringsstrategie? Meer over dit alles in de PVDA-brochure “Wij gaan voor maximale dienstverlening”, te verkrijgen via www.pvdashop.be (4 euro). Klik hier om de brochure te downloaden.

Nieuw: download hier de brochure voor op je smartphone of tablet ...

Meer hoofden, meer ideeën. Dat is welbekend. Deze brochure is het resultaat van collectief werk onder leiding van Michaël Verbauwhede, medewerker van de Studiedienst van de PVDA en Brusselse volksvertegenwoordiger. Iedereen die hieraan meegewerkt heeft, verdient een welgemeende dank. Om het openbaar spoor te verdedigen, willen de auteurs deze brochure nog verbeteren. Alle opmerkingen en voorstellen kunnen de lezers per mail bezorgen aan michael.verbauwhede@ptb.be.